Vyjádření lásky k lidem, kteří jsou k srdci srdeční, je jednou z nejkrásnějších věcí, které můžete udělat. A jsme tak rádi, že vás vaše hledání hluboce cítilo, že vás miluji zprávy pro vašeho drahého bratra.

 • dobré ranní karty pro něj
 • Na této stránce máme obrovskou sbírku některých těch nejsladších a nejvíce dojemných linií, které můžete použít při roztavení srdce vašeho bratra a díky němu se cítí šťastný, že má ve svém životě úžasného sourozence jako vy.  • Bratře, v životě je jedna věc, ve které jsem si stoprocentně jistý, a to je skutečnost, že vás budu milovat a bude se o vás starat, dokud můj čas na Zemi neskončí.
  • Jsi můj vzácný bratr a miluji tě stejně jako já sám. Nikdy pro tebe nikdy nepřestanu, brácho.
  • Miluji Boha, protože mě požehnal s tebou. Bratře, miluji tě na Měsíc a zpět!
  • Mít vás jako svého milujícího bratra je fenomenální privilegium a čest, za kterou budu navždy vděčný. Miluji tě.
  • Drahý bratře, doufám, že prožíváte život, vždy si pamatujete, že moje láska k vám bude navždy nezničitelná.
  • Já jsem kdo jsem dnes, protože mám vzácného bratra, jako jsi ty. Nic v tomto vesmíru nemůže nikdy změnit to, co pro mě máte na mysli, nejdražší.
  • Být svou sestrou / bratrem je bezpochyby jedním z nejcennějších darů mého života. Miluji tě moc, bratře.

  Protože mám bratra, budu mít vždy přítele.

  • Slova nikdy nebudou stačit, aby vám důkladně vyjádřila, jak jste šťastná, když mi uděláte srdce, když jste pro mě neuvěřitelně milým bratrem.
  • Jsem absolutně požehnán, že mám ohromného bratra, jako jsi ty, který je vždy po mém boku, abych sdílel moje vzestupy a pády. Neexistuje žádné množství bohatství, které by mohlo nahradit štěstí, které mi vaše láska přináší.
  • Bratře, jsi můj hrdina a nejlepší přítel. Bez tebe nikdy nebudu nic. Mít tě v mém životě vždy naplňuje mé srdce vděčností. Miluji tě ohromně.
  • Mít tě v mém životě mi dává křídla k letu výš než orel. Určitě vás budu milovat až do konce věků, protože jste nejsladší bratr všech dob.
  • Pouze Bůh vám může plně popsat, jak moc vás miluji, bratře. Doufám, že vás budu milovat i poté, co jsem naposledy zavřel oči.
  • Kdyby byli všichni bratři na světě stejně sladcí jako vy, planeta by byla naplněna svým okrajem štěstím. Moc tě miluji!
  • Jediná věc nezničitelná na tomto světě je moje láska k tobě, můj milý bratře. Přinášíš mi tolik radosti a děláš každý den mého života zvláštním.
  • Díky starostlivému, milujícímu a podporujícímu bratrovi, jako jste vy, se z mě stává příjemce největších Božích požehnání.
  • Bro, jediná věc v tomto vesmíru, která je příliš velká na to, aby byla odhadnuta, je moje láska k tobě. Neexistuje absolutně nic, co bych neudělal, abych ozdobil tvou duši štěstím jako ty moje. Děkuji, že jsi pro mě pozoruhodně úžasný člověk.
  • Osvětluješ a zdobíš můj život, kdykoli přijdeš. Opravdu nevím, co bych v životě udělal bez štěstí a štěstí, že každý den naplňujete můj svět.
  • V mých očích je každý den tak krásný jako barvy duhy kvůli tobě, můj drahý bratře. Kéž láska, kterou máme k sobě, vydrží celý náš život.
  • Najít někoho, kdo neustále naplňuje vaši duši láskou, sluncem a radostí, je jednou z nejobtížnějších věcí v životě. Naštěstí pro mě tu osobu najdete, můj bratře. Miluji tě způsobem, který je příliš nádherný na to, aby byl popsán.

  Cítím se tak velmi poctěn, že vás jako bratra a skutečného přítele můžete procházet životním obdobím. Miluji tě vždy.

  • Nejsladší věc, kterou pro mě Bůh udělal, je z tebe učinit mého bratra. Budu tě milovat tak dlouho, dokud mě Bůh bude zásobovat životem.
  • Můj život byl díky vám vždycky řadou šťastných a magických okamžiků, bratře. V mé mysli není absolutně pochyb o tom, že Bůh strávil více času tím, že vás vytvořil konkrétně proto, abych v mém životě dal štěstí.
  • Bratře, pokud vám někdo nebude mít požehnání, že vás má jako bratra, nemůže být jejich život nikdy tak radostný jako můj. Miluji tě!
  • Na tomto světě není nikdo vzdáleně tak úžasný jako vy. Budu tě milovat vždy a navždy celým svým srdcem.
  • Bratře, každý požehnaný den se stáváš mnohem fenomenálnější. Jaké skvělé požehnání je být tvou sestrou / bratrem!
  • Ahoj bratře, v mých očích jsi velmi báječný - a to bys měl vždy vědět. V mém životě není ani vteřina, že tě nemiluji - i když se hádáme a bojujeme.
  • Nebeský je popis toho, jak se cítím, když jsme spolu. Mám tě rád, brácho.
  • Můj drahý bratře, věděli jste, že moje láska k vám roste s každou milisekundou, která uplyne ?! Jsi můj poklad - dnes a navždy.
  • Opravdu nepotřebuji ráj, když mám po svém boku nádherně milého bratra, jako jsi ty, a proto neztrácejím čas chodením z nebe, pokud se tam dostanu a nevidím tě.
  • Jsi a budeš navždy můj nejlepší přítel, nejdražší bratře. Jsem si tak jistý, že moje láska k tobě v tomto životě nekončí. Kvete celou věčnost.
  • Jaké neuvěřitelné požehnání je v mém životě být požehnán zvláštním bratrem, jako jsi ty! Miluji tě, že jsi neustále mým zdrojem radosti.
  • Brácho, miluji tě tolik, že jsi mi dal hojnost největšího daru života: opravdovou radost. Doufám, že mohu také zaplavit váš život tímto neocenitelným dárkem.
  • Podle všech účtů jste můj oblíbený člověk v tomto širokém světě. Miluji tě tolik, brácho.
  • Naše životy mají tendenci být tak zaneprázdněni, že často nemáme čas na setkání s sebou. Chci použít tuto rychlou poznámku, abych vás informoval, že jste vždy na mysli, a že jsem vděčný, že vás mám jako svého bratra. Miluji tě.
  • Nejdražší bratře, nejsi nic menšího než můj největší dar od Boha. Bez ohledu na to, jak bouřlivé jsou moje dny, vaše přítomnost sama má moc ji proměnit ve skutečně slunečnou a šťastnou.
  • Všechno v tomto světě se změní a zahyne, ale ne láska, kterou pro vás mám. Slova člověka nikdy nebudou dost dobrá, abych vám poděkovala za to, že jste po celý můj život tak úžasným bratrem a přítelem.

  Miluji tě bratře.