Častěji než ne, když slaví narozeniny člen rodiny, blízký nebo známý, překvapíme je dárky a posíláme jim nejrůznější sladké a srdečné narozeninové vzkazy. Někdy si ale zapomeneme najít chvilku na to, abychom přidali jednu z nejdůležitějších věcí, které ve svém životě nejvíce potřebují – modlitby.

Odeslání narozeninových modliteb oslavenci narozenin je velmi důležité v tom smyslu, že to dané osobě nejen dáte vědět, že na ni v ten jejich zvláštní den myslíte, ale má také schopnost vnést do ní tolik neocenitelných pozitivních emocí, včetně naděje a optimismus. V důsledku toho důležitost modliteb , naplnili jsme tuto stránku působivou sbírkou narozeninové modlitby . Neváhejte a projděte si níže uvedené narozeninové modlitby a najděte tu perfektní, kterou pošlete milované osobě, když slaví ten jejich velmi zvláštní den.


Obsah

 • 1 Narozeninové modlitby za přátele a blízké
 • 2 Narozeninové modlitby a požehnání pro mou sestru
 • 3 Narozeninové modlitby a požehnání pro mého bratra

Narozeninové modlitby za přátele a blízké

 • Přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, má drahá. Kéž na vás Bůh dá zářit svou nebeskou tvář v tento váš zvláštní den a všechny dny vašeho života.
 • Přeji ti, můj nejdražší příteli, všechno nejlepší k narozeninám. Ať vám Pán, kterému sloužíme, žehná dnes i navěky. Děkuji, že jsi pro mě tak skvělý přítel.
 • Kéž vás dobro a milosrdenství provází dnes a po všechny dny vašeho krásného života. Všechno nejlepší, můj nejdražší.
 • Přináší mi tolik radosti, že s tebou oslavím tvé narozeniny. Modlím se, aby vám náš Bůh požehnal a ovinul kolem vás své mocné ochranné paže v tento zvláštní den a navždy.
 • Kéž od tohoto dne neznáš nic jiného než štěstí. Kéž vás Bůh chrání a chrání. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Modlím se za vás dnes, aby vám všemohoucí Bůh nikdy nepřestal žehnat a abyste viděli více pozoruhodných dnů, jako je ten dnešní. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Jsem tak vděčný, že jste byli požehnáni dalším báječným rokem. V tento požehnaný den se modlím, aby se splnila všechna vaše přání a abyste měli věčné štěstí. Všechno nejlepší k narozeninám, můj drahý příteli.
Všechno nejlepší k narozeninám. Kéž vám Bůh dá sílu a moudrost, abyste hladce překonali všechny výzvy, které vám život přináší. Buďte požehnáni a užijte si svůj den naplno.

Všechno nejlepší k narozeninám. Kéž vám Bůh dá sílu a moudrost, abyste hladce překonali všechny výzvy, které vám život přináší. Buďte požehnáni a užijte si svůj den naplno.

 • Ať vám všemohoucí Bůh žehná životem plným radosti a štěstí. A kéž vždy najdete přízeň v Jeho očích. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Kéž vám Bůh dá sílu a moudrost, abyste hladce překonali všechny výzvy, které vám život přináší. Buďte požehnáni a užijte si svůj den naplno.
 • Modlím se, aby vaše narozeniny byly tak krásné a zábavné jako vy. Všechno nejlepší k narozeninám drahý. Kéž zůstaneš vždy požehnaný.
 • Modlím se, abyste vždy skončili vítězem ve všem, co děláte. Krásné narozeniny.
 • Cesta životem nikdy nebyla hladká – je plná vzestupů a pádů. Ale modlím se, aby dobrý Pán osvětlil vaši cestu, kamkoli půjdete, a umožnil vám neustále vidět úspěch.
 • Zde vám přeji Boží ochranu a lásku, když si připomínáte tento zvláštní den, kdy jste přišli na tento svět. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Ať je tráva pod tvýma nohama vždy zelená. Ať je nebe, pod kterým kráčíš, vždy modré. Ať váš život vždy přetéká štěstím a láskou. Všechno nejlepší, můj nejdražší.
 • Kéž vám Bůh žehná pokojem a štěstím v tento jedinečný den, který slavíte. A kéž vás tento božský mír a štěstí provází po zbytek vašeho života. Přeji požehnané a veselé narozeniny.
 • V tento váš zvláštní den se modlím, aby vám dobrý Pán dal veškerou radost a štěstí, které vaše srdce může obsahovat. Mějte velmi nezapomenutelné narozeniny.
 • Milostivý Bože, chci ti z celého srdce poděkovat, že jsi mi dal příležitost vidět další krásný rok života. Děkuji Ti za všechna požehnání, která jsi v průběhu let naskládal do mého života. Kéž tě budu těšit, dokud budu žít. Děkuji.
 • Kéž jsou strážní andělé stále s vámi a kéž smutek nezná cestu k vašim dveřím. Nechť vás stále obklopuje štěstí a dobro. A co je nejdůležitější, ať vám Bůh vždy žehná. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Při této zvláštní příležitosti chci poděkovat dobrému Pánu za Jeho milost a milosrdenství vůči vám a také požádat o jeho hojné požehnání pro vás.
 • Když slavíte narozeniny, mám pro vás jen jedno velmi důležité přání. A přáním je, aby tento váš zvláštní den a ostatní dny, které vás budou následovat, byly naplněny mírem a štěstím shůry.
Všechno nejlepší k narozeninám. Modlím se, aby vám náš Bůh požehnal a ovinul kolem vás své mocné ochranné paže v tento zvláštní den a navždy.

Všechno nejlepší k narozeninám. Modlím se, aby vám náš Bůh požehnal a ovinul kolem vás své mocné ochranné paže v tento zvláštní den a navždy.

 • Dnes jsou tvé narozeniny. Děkuji Bohu za všechno dobré, co do vašeho života vložil, a prosím, aby vám nadále žehnal.
 • Konečně přišly velmi očekávané narozeniny. Modlím se, aby při této zvláštní příležitosti bylo vašemu životu uděleno úžasné Boží požehnání a ať se vám ve všem, co děláte, setkáte s úspěchem. Užij si narozeniny.
 • Modlím se, aby vám Bůh požehnal vším štěstím v tomto vesmíru. Ať se vám daří a záříte všude, kam jdete. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Prosím o Boží bezpodmínečnou lásku a požehnání pro vás, když slavíte den, kdy jste byli uvedeni do tohoto světa. Přeji vám vše nejlepší v životě a ať vám nikdy nebude chybět.
Ať vám všemohoucí Bůh žehná životem plným radosti a štěstí. A kéž vždy najdete přízeň v Jeho očích. Všechno nejlepší k narozeninám.

Ať vám všemohoucí Bůh žehná životem plným radosti a štěstí. A kéž vždy najdete přízeň v Jeho očích. Všechno nejlepší k narozeninám.

 • Kéž vás každý krok, který uděláte, vede ke skutečnému štěstí. Ať jste stále obklopeni lidmi, kteří vás milují a chtějí, abyste se měli dobře. Buďte požehnáni a užijte si tento výjimečný den, který patří vám.
 • Všechno nejlepší k narozeninám! Kéž vás v tento den vašeho narození dobrý Pán zahalí do svých úžasných požehnání. Ať se vám podaří splnit všechny sny a touhy, které jste si v tomto životě stanovili. Měj moc krásné narozeniny.
 • Čas plyne tak rychle. Stala se z tebe tak velká holka/kluk! K tvým narozeninám ať ti Bůh splní všechna přání tvého srdce a ukryje tě před zraky zla. Ať jsou tvé narozeniny tak krásné jako ty! Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá.
 • Všechno nejlepší k narozeninám! Ať jste požehnáni dlouhým životem plným ničeho jiného než štěstí a míru. Kéž v tomto životě nikdy nejsi osamělý. Ať jste vždy obklopeni rodinou a přáteli, kteří vás milují a váží si vás. Přeji ti šťastné a požehnané narozeniny.
 • Kéž na vás padnou sprchy požehnání, když slavíte tento výjimečný den vašeho narození. Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá.
 • Kéž se všechny plány vašich nepřátel proti vám zhroutí a ať jsou vždy zahanbeny, protože jste požehnaní. Přeji vám k narozeninám, které jsou mimořádně radostné.
 • Oslavte tento svůj výjimečný den s vědomím, že všemohoucí Bůh vás vede a bdí nad vámi na vaší cestě životem. Krásné narozeniny plné vzpomínek, které si budete pamatovat celý život.
 • Ať tě štěstí provází celý život, má drahá. Krásné a požehnané narozeniny.
Všechno nejlepší k narozeninám. Modlím se, aby vám Bůh požehnal vším štěstím v tomto vesmíru. Ať se vám daří a záříte všude, kam jdete.

Všechno nejlepší k narozeninám. Modlím se, aby vám Bůh požehnal vším štěstím v tomto vesmíru. Ať se vám daří a záříte všude, kam jdete.

Narozeninové modlitby a požehnání pro mou sestru

 • Stejně jako váš stín, ať vás vždy provází štěstí a dobré zdraví, kamkoli jdete. Všechno nejlepší, má milá sestro.
 • Když slavíte tento den, drahá sestro, modlím se za naprosté štěstí a slunce ve vašem životě. Ať se tvůj osud nikdy nepotká s temnotou. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Kéž Bůh svým andělům přikáže, aby vás chránili, ať se vydáte na svou životní cestu kamkoli. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Všechno nejlepší, má milovaná sestro. Kéž váš nový věk obdrží Boží požehnání.
 • Ať jste požehnáni silou a odvahou překonat každou překážku, která se vám postaví do cesty. Všechno nejlepší, má nejdražší sestro.
 • Kéž Bůh učiní každý den vašeho života tak krásným a zlatým, jako jste vy. Kéž Všemohoucí dále přidá do vašeho života další roky štěstí a dobrého zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Drahá sestro, procházej životem bez starostí ve svém srdci, protože Bůh má vše pod kontrolou. Kéž nikdy nepřestanete přijímat Boží přízeň ve svém životě. Všechno nejlepší lásko.
 • Sladká sestro, když si užíváš tento svůj jedinečný den, modlím se, aby náš Nebeský Otec byl s tebou, aby ti dnes a každý nový den tvého života dopřál dobré zdraví a sílu. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Všechno nejlepší k narozeninám, milá sestro! Upřímně se modlím, abyste dosáhli velkého úspěchu ve všech snahách svého života. Opravdu tě miluji a zbožňuji.
 • Ó Pane, když má drahá sestra dnes slaví svůj zvláštní den, prosím tě, abys jí požehnal všemi dobrými věcmi života. Všechno nejlepší lásko!
Drahá sestro, kéž dnes, zítra a všechny dny před tebou obdržíš ve svém životě hojná požehnání. Přeji vám báječné narozeniny!

Drahá sestro, kéž dnes, zítra a všechny dny před tebou obdržíš ve svém životě hojná požehnání. Přeji vám báječné narozeniny!

 • Drahá sestro, kéž dnes, zítra a všechny dny před tebou obdržíš ve svém životě hojná požehnání. Přeji vám báječné narozeniny.
 • Modlím se, aby vám Všemohoucí Bůh žehnal božskou silou a moudrostí, abyste překonali každou překážku, která vám může přijít do cesty. Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá!
 • V tento váš nádherný den se ze srdce modlím, aby vám Pán splnil všechna přání vašeho srdce. Všechno nejlepší k narozeninám, má milá sestro!
 • Má nejdražší sestro, ať je tvůj život naplněn štěstím počínaje tímto okamžikem až do konce časů. Všechno nejlepší k narozeninám.