Protože každý má na život jiný pohled, je to právě to, co přináší osobní zkušenosti a hranice, které tvoří budoucnost člověka. Mít schopnost dívat se na věci z jiného úhlu pohledu, než je ten váš, přinese všímavost a komunikaci do všech vztahů.

Něčí vnímání světa kolem něj je jeho realita. To v podstatě utváří, kdo jsme, naši motivaci a rozhodnutí, která učiníme v našem osobním a pracovním životě. Je důležité mít pozitivní myšlení, abychom do života přitahovali ty správné věci. To jistě zahrnuje pohled člověka na změnu. Ne každý má rád změnu, ale když k ní dojde, může nás zavést zcela novým směrem. Vždy bychom se měli vyhýbat obviňování hanby a ospravedlňování a místo toho tvrdě pracovat na pokroku.


Získání správného výhledu nám dá schopnost správně si vybrat a mít prospěch. Když má člověk pozitivní pohled na věci, pak magicky přitahuje pozitivní věci, aby se staly. To pomůže ve všech oblastech života, ať už jde o dosažení studií, cílů v kariéře nebo osobního úspěchu. Získání této ctnosti vyvolá soucit a empatii, abyste ostatním rozuměli lépe než dříve. Jednoduše, toto je nástroj, který nám pomáhá vidět situace, problémy a lidi z mnoha různých pohledů. Zlepšuje jak náš život, tak život, se kterým jsme v kontaktu.

Zde budete moci najít různé inspirované citáty týkající se výhledu, změny a pozitivity, abyste se naučili a iniciovali zcela nový způsob myšlení.

Obsah

 • 1 Krátké perspektivní citáty
 • 2 Nejlepší Perspektivní Citáty
 • 3 různé perspektivní citáty
 • 4 Změna perspektivních uvozovek
 • 5 Citátů o životní perspektivě
 • 6 Citáty z pozitivní perspektivy
 • 7 slavných citátů o perspektivě

Krátké perspektivní citáty

 • Neexistují žádná fakta, pouze interpretace. Friedrich Nietzsche
 • Šílenství jedné osoby je realita druhé osoby. Tim Burton
 • Často potřebujeme ztratit ze zřetele své priority, abychom je viděli. John Irving
 • Vzdálenost mezi šílenstvím a genialitou se měří pouze úspěchem. Ian Fleming
 • Básníci jsou zatraceni... ale dívejte se očima andělů. Allen Ginsberg
 • Vzdálenost dodává výhledu okouzlení. Mark Twain
 • Znalosti nemají žádnou hodnotu, pokud je neuvedete do perspektivy. Anton Čechov
 • Vzdálenost působí na mysl stejně jako na zrak. Samuel Johnson
 • Vždy se najdou květiny pro toho, kdo je chce vidět. Henry Matisse
Perspektivní citát, který vás donutí přemýšlet.

Vždy se najdou květiny pro toho, kdo je chce vidět. Henry Matisse

Perspektivní citát, který vám dá podnět k zamyšlení.

Umění a život jsou subjektivní. Ne každý bude kopat to, co vykopu já, ale vyhrazuji si právo to kopat. Whoopi Goldbergová

Citát vnímání, který vám dá podnět k zamyšlení.

Pravda je univerzální. Vnímání pravdy se liší. Bohdi Sanders

Inspirativní perspektivní citát pro inspiraci.

Vzdálenost působí na mysl stejně jako na zrak. Samuel Johnson

Citát vnímání, který vás přiměje přemýšlet.

To, co je za vašimi očima, má větší sílu než to, co je před nimi. Gary Zukav

 • Perspektiva a kontrola jsou dvě složky time managementu. David Allen
 • Hora stále v dálce se může jevit jako krtince. Howard Fast
 • Svět se odhaluje těm, kdo cestují pěšky. Werner Herzog
 • To, co je za vašimi očima, má větší sílu než to, co je před nimi. Gary Zukav
 • Minulost změnit nemůžete, ale vždy můžete změnit svůj úhel pohledu. Freequill
 • Člověk vidí ve světě to, co nosí ve svém srdci. Johann Wolfgang von Goethe
 • Každý kůň považuje svou smečku za nejtěžší. Thomas Fuller
 • Věřte, že odtud je dosažitelný další břeh. Seamus Heaney
 • Odpovědi, které dostanete, závisí na otázkách, které položíte. Thomas S. Kuhn
 • Pravda je univerzální. Vnímání pravdy se liší. Bohdi Sanders
Perspektivní citát, který vás inspiruje.

Mysl je všechno. Čím si myslíš, že se staneš. BuddhaKrátký perspektivní citát, který vám dá podnět k zamyšlení.

Když se podíváte správným směrem, můžete vidět, že celý svět je zahrada. Frances Hodgson Burnett

Citát vnímání.

Minulost změnit nemůžete, ale vždy můžete změnit svůj úhel pohledu. Freequill

Nejlepší perspektivní citáty

 • Za prvé, naše vnímání světa je zdeformované, neúplné. Pak je naše paměť selektivní. Claude simon
 • Můžeme si stěžovat, protože růžové keře mají trny, nebo se radovat, protože trny mají růže. Alphonse Karr
 • Voda v lodi je zřícenina lodi, ale voda pod lodí je její oporou. Jalaluddin Rumi
 • Ve všech záležitostech je zdravé občas pověsit otazník na věci, které jste dlouho považovali za samozřejmé. Bertrand Russell
 • Skutečná cesta za poznáním nespočívá v hledání nových zemí, ale v pohledu novýma očima. Marcel Proust
 • Je to omezená mysl, která se nemůže dívat na předmět z různých úhlů pohledu. George Eliot
 • Je někdo jiný ve věku 18 nebo 60 let? Věřím, že jeden zůstane stejný. Hayao Mijazaki
 • Každý člověk bere hranice svého vlastního zorného pole za hranice světa. Arthur Schopenhauer
 • Když se podíváte správným směrem, můžete vidět, že celý svět je zahrada. Frances Hodgson Burnett
 • Držte svou tvář stále směrem ke slunci – a stíny padnou za vás. Walt Whitman
 • Připoutanost omezuje naši vizi, takže nejsme schopni vidět věci z širší perspektivy. dalajlama
 • Rozdíl mezi nadějí a zoufalstvím je odlišný způsob vyprávění příběhů ze stejných faktů. Alain de Botton
 • Muži nejsou znepokojeni věcmi, které se dějí, ale jejich názorem na věci, které se dějí. Epiktétos
 • Umění a život jsou subjektivní. Ne každý bude kopat to, co vykopu já, ale vyhrazuji si právo to kopat. Whoopi Goldbergová
 • Máte moc nad svou myslí – ne vnějšími událostmi. Uvědomte si to a najdete sílu. Marcus Aurelius
 • Žádný předmět není tak ošklivý, aby za určitých podmínek světla a stínu nebo blízkosti jiných věcí nevypadal krásně; žádný předmět není tak krásný, aby za určitých podmínek nevypadal ošklivě. Oscar Wilde
 • Pokud stále přijíždíme a odcházíme, je také pravda, že jsme věčně zakotveni. Cíl nikdy není místo, ale spíše nový způsob, jak se na věci dívat. Henry Miller

Různé perspektivy Citáty

 • To, co vidíme, závisí hlavně na tom, co hledáme. … Na stejném poli si farmář všimne úrody, geologové zkamenělin, botanici květin, umělci zbarvení, sportovci krytu pro hru. I když se můžeme všichni dívat na stejné věci, ne ze všech vyplývá, že bychom je měli vidět. John Lubbock
 • Když chce muž zabít tygra, říká tomu sport; když ho chce tygr zabít, říká tomu zuřivost. George Bernard Shaw
 • Fascinace střelby jako sportu závisí téměř zcela na tom, zda jste na správném nebo špatném konci zbraně. P.G. Wodehouse
 • Lidé obecně vidí, co hledají, a slyší, co poslouchají. Harper Lee,Zabít drozda
 • Lidé se v průběhu života setkávají, mluví spolu, diskutují, hádají se, aniž by si uvědomovali, že spolu mluví na dálku, každý z pozorovacího stanoviště stojícího na jiném místě v čase. Milan Kundera
 • Jediný pohled je nepřítelem reality. Freequill
 • Psychopatie na Anarres byla racionální chování na Urrasu. Ursula K. Le Guin

Změnit perspektivní uvozovky

 • Vyšplháme-li se dostatečně vysoko, dostaneme se do výšky, ze které tragédie přestává vypadat tragicky. Irvin D. Yalom
 • Žádný problém nelze vyřešit ze stejné úrovně vědomí, která jej vytvořila. Albert Einstein
 • Každý problém má řešení; někdy to může vyžadovat jiný úhel pohledu. Katherine Russell
 • Kdyby se hvězdy objevily jen jednu noc za tisíc let, jak by člověk žasl a zbožňoval. Ralph Waldo Emerson
 • Máte možnost vybrat si své reakce. Steve Maraboli
 • Největší objev všech dob je, že člověk může změnit svou budoucnost pouhou změnou svého postoje. Oprah Winfreyová

Citáty o životní perspektivě

 • Svět je tragédií pro ty, kteří cítí, ale komedií pro ty, kteří myslí. Horace Walpole
 • Co si o vás lidé ve světě myslí, není vaše věc. Martha Grahamová
 • Často to nejsou hory, co vás unaví, ale malý kamínek v botě. Muhammad Ali
 • Mysl je všechno. Čím si myslíš, že se staneš. Buddha
 • Dítě, musíš se naučit vidět věci ve správných proporcích. Naučte se vidět velké věci velké a malé věci malé. Corrie Ten Boom
 • Způsob, jak vidět, jak je Země krásná, je vidět ji jako měsíc. Způsob, jak vidět, jak krásný je život, je z nadhledu smrti. Ursula K. Le Guin
 • Všichni cítíme, že opak našeho vlastního nejvyššího principu musí být čistě destruktivní, smrtící a zlý. Odmítáme ji obdařit jakoukoli pozitivní životní silou; proto se tomu vyhýbáme a bojíme se toho. C.G. Mladá
 • Perspektiva je nutná. Jinak existují pouze dva rozměry. Jinak žijete s obličejem přimáčknutým ke zdi, všechno je obrovské popředí, detaily, detailní záběry, chloupky, vazba prostěradla, molekuly obličeje. Margaret Atwoodová,Příběh služebnice
 • Žádná hora nemá znatelnou výšku, aby přerušila křivku koule. Ralph Waldo Emerson
 • Ohlédnete se za deset let zpět za minulým týdnem a budete rádi, jak jste se rozhodli jej strávit? Freequill
 • Myslel jsem si, že jsem bohatý, protože mám jen jednu květinu a vše, co vlastním, je obyčejná růže. To a moje tři sopky, které mi sahaly po kolena, z nichž jedna může být trvale vyhaslá. Nedělá to ze mě moc prince. . . A lehl si do trávy a plakal. Antoine de Saint-Exupéry
 • Život je ztroskotání, ale nesmíme zapomenout zpívat v záchranných člunech. Voltaire
 • Ó, jaká temnota vrhá na naši mysl velký blahobyt. Seneca
Perspektivní citát, který vás donutí přemýšlet.

Ó, jaká temnota vrhá na naši mysl velký blahobyt. Seneca

Perspektivní citát, který vás donutí přemýšlet.

Často to nejsou hory, co vás unaví, ale malý kamínek v botě. Muhammad Ali

Perspektivní citát, který vás donutí přemýšlet.

Uspějete nebo se naučíte. Obojí může být pozitivní. Freequill

Citát vnímání, který vás přiměje přemýšlet.

Šílenství jedné osoby je realita druhé osoby. Tim Burton

Citáty z pozitivní perspektivy

 • V hluboké zimě jsem se konečně dozvěděl, že ve mně leží nepřemožitelné léto. Albert Camus
 • Každý den by člověk měl slyšet alespoň jednu písničku, přečíst jednu dobrou báseň, vidět jeden krásný obraz a – pokud je to jen trochu možné – pronést pár rozumných slov. Johann Wolfgang von Goethe
 • Cítím náhle jasné zaměření a perspektivu. Na nic nepodstatného není čas. Musím se soustředit na sebe, svou práci a své přátele. Oliver Sacks
 • Pozitivně myslící člověk vidí neviditelné, cítí nehmotné a dosahuje nemožného. Winston Churchill
 • Uspějete nebo se naučíte. Obojí může být pozitivní. Freequill
 • Milující lidé žijí v milujícím světě. Nepřátelští lidé žijí v nepřátelském světě. Stejný svět. Wayne W. Dyer
 • Být neustále vděčný není snadné. Ale právě tehdy, když cítíte nejmenší vděčnost, nejvíce potřebujete to, co vám vděčnost může dát: perspektivu. Vděčnost může změnit jakoukoli situaci, změní vaše vibrace, posune vás od negativní energie k pozitivní. Je to nejrychlejší, nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak změnit svůj život – to vím jistě. Oprah Winfreyová
 • Udržujte své myšlenky pozitivní, protože vaše myšlenky se stávají vašimi slovy. Udržujte svá slova pozitivní, protože vaše slova se stanou vaším chováním. Udržujte své chování pozitivní, protože vaše chování se stává vašimi zvyky. Udržujte své návyky pozitivní, protože vaše návyky se stávají vašimi hodnotami. Udržujte své hodnoty pozitivní, protože vaše hodnoty se stanou vaším osudem. Gándhí
 • Všichni jsme hrdinové svých vlastních příběhů a jedním z umění perspektivy je vidět se jako malý na scéně příběhu někoho jiného, ​​vidět obrovskou rozlohu světa, který není o vás, a vidět svou sílu, Udělej svůj život, aby ostatní, nebo je zlomit, vyprávět příběhy, spíše které jsou vyprávěny jimi. Rebecca Solnitová
perspektivní citát pro inspiraci.

Milující lidé žijí v milujícím světě. Nepřátelští lidé žijí v nepřátelském světě. Stejný svět. Wayne W. Dyer

Perspektivní citát, který vás donutí přemýšlet.

Vesmír je v nás. Jsme vyrobeni z hvězdných věcí. Jsme způsob, jak vesmír poznat sám sebe. Carl Sagan

Nikdy nepište o nějakém místě, dokud od něj nejste daleko, protože to vám dává perspektivu. Ernest Hemingway

Slavné Citáty O Perspektivě

 • Vesmír je v nás. Jsme vyrobeni z hvězdných věcí. Jsme způsob, jak vesmír poznat sám sebe. Carl Sagan
 • Kdyby byly dveře vnímání očištěny, vše by se člověku zdálo takové, jaké je, nekonečné. William Blake
 • Nikdy nepište o nějakém místě, dokud od něj nejste daleko, protože to vám dává perspektivu. Ernest Hemingway
 • Nejsme sami za sebe soudci, dokud nás okolnosti nevyzvou, abychom jednali. Abigail Adamsová
 • Nesmí se klanět před menšími nemožnostmi, jinak by velké nemožnosti nikdy nevyšly najevo. Franz Kafka
 • A: Ale proč ta samota? – B: Nejsem s nikým v rozporu. Ale když jsem sám, zdá se mi, že své přátele vidím v jasnějším a spravedlivějším světle, než když jsem s nimi; a když jsem hudbu miloval a vážil si jí nejvíc, žil jsem od ní daleko. Zdá se, že potřebuji vzdálenou perspektivu, pokud mám o věcech přemýšlet dobře. Friedrich Nietzsche
 • Existuje pouze perspektivní vidění, pouze perspektivní „vědění“; a čím více afektů dovolíme mluvit o jedné věci, čím více očí, různých očí, můžeme použít k pozorování jedné věci, tím úplnější bude naše „pojetí“ této věci, naše „objektivita“. Friedrich Nietzsche
 • Skutečně skvělá kniha by se měla číst v mládí, znovu ve zralosti a ještě jednou ve stáří, jako krásná budova by měla být viděna za ranního světla, v poledne a za svitu měsíce. Robertson Davies
 • Je to samozřejmé, co je většinu času tak těžké vidět. Lidé říkají ‚Je to tak jasné jako nos na vaší tváři.‘ Ale kolik z nosu na vaší tváři můžete vidět, pokud vám někdo nenastaví zrcadlo? Isaac Asimov
 • Každá forma umění je jiný způsob vidění světa. Jiný pohled, jiné okno. A věda – to je nejúžasnější okno ze všech. Odtud můžete vidět celý vesmír. Claudia Grayová
 • Portrét není podobizna. V okamžiku, kdy se emoce nebo skutečnost promění ve fotografii, už to není skutečnost, ale názor. Na fotografii není nic takového jako nepřesnost. Všechny fotografie jsou přesné. Žádná z nich není pravda. Richard Avedon
 • Zatímco možná existuje provincie, ve které nám fotografie nemůže říct nic víc než to, co vidíme na vlastní oči, existuje jiná, v níž nám dokazuje, jak málo nám naše oči umožňují vidět. Dorothea Langeová
 • Štěstí závisí více na vnitřním rozpoložení mysli než na vnějších okolnostech. Benjamin Franklin
 • Muž, který vidí obě strany otázky, je muž, který nevidí absolutně nic. Oscar Wilde
 • Bohužel v tomto našem světě se každý člověk dívá na věci přes určité médium, které mu brání vidět je ve stejném světle jako ostatní… Alexandre Dumase
 • Příčetnost je ta neuvěřitelná nuda. Člověk musí být šílený, lehce pokroucený – pak vidí život z nového a fascinujícího úhlu. Agatha Christie,Vražda je snadná
 • Neboť lidská přirozenost je taková, že smutek a bolest – i když současně trpíme – se v našem vědomí nesčítají jako celek, ale skrývají se, čím menší za větší, podle určitého zákona perspektivy. Primo Levi