Zaslat svému bratrovi sladkou modlitbu je jistě jednou z nejlepších věcí, které můžete dát k jeho narozeninám. Bratři jsou pro nás požehnáním a je důležité se modlit za všechny dobré věci, které by v životě mohli potřebovat, včetně dobrého zdraví, štěstí, prosperity a dlouhého života. Bůh je vždy milosrdný a je vždy připraven poskytnout vašemu bratrovi jakoukoli modlitbu, kterou jsme shromáždili na této stránce, abychom ho oslavili k jeho narozeninám.

Můžete poslat kteroukoli z těchto narozeninových modliteb svému vzácnému bratrovi prostřednictvím tolika médií, včetně běžných textových zpráv nebo prostřednictvím platforem sociálních médií, jako je Facebook a WhatsApp.Narozeninové modlitby za mého bratra

 • Drahý bratře, možná ve svém životě nikdy neuvidíš smutek. Kéž je s tebou vždy božská a věčná láska. Moc tě miluji. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Jste dokonalým vzorem Božího daru světu. Nechť je váš den naplněn Božími požehnáními, láskou a štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • V mém srdci zůstaneš vždy vzácný. Vy jste autor toho, čím jsem dnes. Všechno nejlepší k narozeninám a nechte se být po celý den života v bezpečí Boží.
 • Děláte můj svět tak jasným jako tucet sluncí. Nemohl jsem požádat Boha o lepšího bratra. V tento den se modlím, abys byl požehnán mnoha zvláštními způsoby nad rámec svého porozumění. Všechno nejlepší k narozeninám, milovaný bratře.
 • Narozeniny mohou přicházet a odcházet, ale moje láska k vám bude trvat věčně. Kéž váš pohár nikdy nedojde z Boží laskavosti, milý bratře. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Drahý bratře, ty jsi ten, kdo stojí za mým úspěchem a štěstím v tomto světě. Vaše fenomenální podpora je velmi ceněna. Modlím se, aby Bůh doplnil vše, co jste pro mě ztratili. Kéž vám bude hojně požehnáno štěstí a zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám.

Všechno nejlepší k narozenínám, bratře. Kéž vám Všemohoucí Bůh žehná ve váš Velký den dnes a po všechny dny vašeho drahocenného života. Děkuji za to, že jsi po celý můj život tak úžasný bratr.

 • Bratře, nejsi nic jiného než anděla. Každý den přemýšlím o tom, jak by pro mě byl život, kdyby mě Bůh požehnal s tebou. Kéž vám Bůh dá vše, co vaše srdce touží v tomto životě, a může vaše srdce neustále přetékat štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Lidé říkají, že bratři jsou dar, ale drahý bratře, pro mě jsi největší poklad světa. Kéž vás Pán nadále používá k doteku mnoha životů. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Drahý bratře, každý rok mě svým úžasným životem udivuješ. Jsem tak hrdý na to, že vám říkám můj bratr. Bůh může být s vámi, když slavíte narozeniny dnes a po všechny dny svého života. Užijte si svůj den.
 • Přeji všechno nejlepší k narozeninám bratrovi, který mě nikdy nesklame. Bratře, stejně jako jste mě nikdy nezklamali, nechť vás Bůh nikdy nezklame ve všech sférách vašeho života. Kéž vás vždy bude po vašem boku, chrání a vede vás životem. Měj krásný zbytek dne.

Všechno nejlepší k narozenínám, bratře. Děláte můj svět tak jasným jako tucet sluncí. Nemohl jsem požádat Boha o lepšího bratra. V tento den se modlím, abys byl požehnán mnoha zvláštními způsoby nad rámec svého porozumění.

 • Kéž vás dobrota a milosrdenství následují dnes a v následujících letech. Všechno nejlepší k narozenínám, bratře.
 • Dnes oslavuji Boží plány pro váš život. A jaké jsou tyto plány? Jsou to plány úžasných a velmi krásných věcí. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milý bratře. Kéž váš život vždy zná úžasná Boží požehnání.
 • Kéž vám nadcházející roky přinesou do vašeho života více účelu a smyslu. Všechno nejlepší k narozeninám pro nejúžasnější osobu v mém životě. Miluji tě.
 • Dnes děkuji Bohu za tento milník ve vašem životě. Jste skutečným požehnáním v mém životě. Kéž se vaše cesty narovná rukou Pána. Všechno nejlepší k narozeninám, můj úžasný bratře.
 • V zaslíbení, které pro vás Bůh má, začíná vaše narozeniny, více požehnání. Kéž Bůh uslyší vaše modlitby a bohatě vás žehná. Všechno nejlepší k narozeninám mému milému bratrovi.
 • Kéž vám Všemohoucí Bůh žehná ve váš Velký den dnes a po všechny dny vašeho drahocenného života. Děkuji za to, že jsi po celý můj život tak úžasný bratr. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Kéž vás Bůh hojně požehná, protože jste mi žehná tím, že jste nejmilentnějším a nejstarším bratrem na tomto světě. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Milý bratře, jak dnes oslavuješ svůj zvláštní den, ať ti Bůh žehná ve mocném jménu Ježíše Krista. Kéž vás vždy udržuje šťastným a chráněným od plánů těch, kteří se snaží ublížit. Všechno nejlepší k narozeninám.

Kéž vám nadcházející roky přinesou do vašeho života více účelu a smyslu. Všechno nejlepší k narozeninám pro nejúžasnější osobu v mém životě. Miluji tě bratře!

 • Kéž je na vás vždy úžasná a věčná láska Boha. Kéž váš život nikdy nepozná zklamání a smutek. Kéž jsou všechny dny vašeho života plné štěstí, radosti, úspěchu a lásky. Miluji tě tolik, bratře. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Drahý bratře, nechte si dnes slavit narozeniny s fenomenálními svátky a ať vám Bůh žehná světlým a krásným životem.
 • Ať je Bůh vždy vaším nejlepším přítelem a udržuje vás v bezpečí a bez ohledu na to, jaké překážky vám mohou stát v cestě. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Když změníte nový věk, může váš život vždy přitahovat Boží milost. A může vás následovat štěstí a mír po všechny dny vašeho života. Mít báječné narozeniny.
 • Kéž máte úžasný život plný lásky, milosti, milosrdenství a laskavosti Všemohoucího Boha. Všechno nejlepší k narozenínám, bratře. Bůh ti žehnej.

Mohlo by se vám také líbit:

Všechno nejlepší k narozeninám brácho! | Nejlepší přání k narozeninám pro vašeho bratra

Nejlepší 100+ originální a vtipné všechno nejlepší k narozeninám

Všechno nejlepší k narozeninám

Není žádný dort velký dost! | Vtipné přání k narozeninám pro starší a mladší bratry


 • Kéž vás Bůh chrání a dá vám vše, co od tohoto života chcete. Kéž jsou všechny dny vašeho života slunečné a jasné. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Dnes žádám Boha, aby bohatě žehnal vaší životní radosti, slunci a míru. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Gratulujeme k tomu, že se dnes stal nový věk. Když slavíte tento den, nechť nezaplacený pokoj dobrého Pána postaví plot kolem vašeho života a vnese štěstí do vašeho srdce po všechny dny vašeho života. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milý bratře.
 • Nechť je váš život plný štěstí, lásky, míru a nespočetného požehnání. Všechno nejlepší k narozeninám brácho.
 • Dnes se modlím za nic jiného než za vaše štěstí. Kéž vaše štěstí bude tak hojné, že vaše srdce bude obtížné ho obsahovat. Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá.
 • Když si připomínáte svůj Velký den, modlím se, aby vás Boží pokoj a láska doprovázel až do konce času. Nechť váš život bude i nadále inspirací pro všechny, kdo s vámi přijdou do styku. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Nechť je váš život požehnán mírem, štěstím a wellnessem. Kéž by se každé vaše úsilí mohlo stát úspěšným a přinést vám štěstí. Drahý bratře, přeji vám mimořádně šťastné narozeniny.
 • Kéž vás Bůh neustále usmívá a sleduje vás, jak postupujete na své životní cestě. Přeji krásný život, můj nejdražší bratře. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Všechno nejlepší k narozeninám brácho. Jsem opravdu požehnán, že vás mám jako bratra. Dnes se modlím, aby Bůh sprchoval Jeho úžasná požehnání a lásku k vašemu životu. Kéž vaše srdce vždy zná radost a mír. Miluji tě.

Související příspěvky:

Požehnání ze srdce Všechno nejlepší k narozeninám

Narozeninové modlitby za sebe | Žádat Boha o nové (nemateriální) věci

Narozeninové modlitby pro mou sestru

Narozeninové modlitby pro matky Požehnej, mami!

 • velké duchy se vždy setkaly s násilnou opozicí
 • Vděčný Bohu za to, že vás učinil mým otcem Narozeninové modlitby za otce