Modlitba je mocný nástroj, který má velký vliv na naše životy. V závislosti na vašem vlastním přístupu nemusí být matčina narozeniny úplná bez malé modlitby.

Dejte své matce chvilku se svým tvůrcem našimi krásnými narozeninovými modlitbami za matky. Sladká modlitba k jejím narozeninám povede dlouhou cestu, aby jí požehnala a učinila z ní nezapomenutelnou. Níže je sbírka působivých narozeninových požehnání, která můžete poslat své matce, abyste miloval její Velký den.Narozeninové modlitby za mámu

 • Mami, když oslavuješ svůj Velký den v tento krásný den, tancuješ všechny své problémy, protože Bůh pro tebe má velké plány. Kéž vše, na co položíte ruce, bude úspěch. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • V tento zvláštní den se modlím za štěstí, prosperitu a dobré zdraví, abych spojil síly a stál u tebe po všechny dny tvého života. Všechno nejlepší k narozeninám, drahá matko.
 • Všechno nejlepší k narozeninám nádherné matce a kamarádce. Kéž vás nekonečná láska k Bohu následuje a přinese vám nespočet fenomenálně šťastných okamžiků v životě.
 • Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám plné Boží milosti a milosrdenství za váš život. Přeji vám fantastický den. Miluji tě.
 • Kéž vás dobrý Pán zvedne tam, kde padli ostatní. Můžete být zvýšeni tam, kde byli ostatní sníženi. Můžete uspět tam, kde ostatní selhali. Všechno nejlepší k narozeninám, matko.
 • Když se probudíte, abyste viděli tento den, který Pán učinil, modlím se, abyste měli půvabné narozeniny a šťastný život. Matko, nechť všechny negativní plány vašich nepřátel proti vám nikdy prosperují. Měj krásný den.
 • Všechno nejlepší k narozeninám nejsladší matce na Zemi. Kéž si užíváš dobroty Pána ve svůj zvláštní den a po všechny dny svého krásného života.

Šťastné narozeniny Mami! Kéž tě následuje nekonečná láska k Bohu a přinese ti nespočet šťastných okamžiků v životě.

 • narozeniny starých přátel

 • Šťastné narozeniny Mami. Když přijmete tento krásný rok svého života, může vás štěstí doprovázet v každém úsilí, které v životě sledujete, a ať vám Bůh žehná tak hojně, že vám došel dostatek místa k uložení požehnání.

  • Mami, oslav své narozeniny s vědomím, že to bude s tebou dobře po všechny dny tvého života. Modlím se, aby vše, co děláte, prospívalo a naplnilo vás štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Přeji vám blahoslavené a radostné narozeniny, drahá matko. Když slavíte tento den, ať Bůh i nadále vylévá svou milost a pomazává na vás. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Ahoj mami, dneska máš narozeniny a já ti chci za tuhle malou modlitbu říci. Kéž byste přebývali v úžasném útočišti Boží ochrany po všechny dny svého života a možná tam bude váš společník štěstí. Měj blaženou oslavu narozenin.
  • Všechno nejlepší k narozeninám, drahá matko. Když přijmete tento krásný rok svého života, může vás štěstí doprovázet v každém úsilí, které v životě sledujete, a ať vám Bůh žehná tak hojně, že vám došel dostatek místa k uložení požehnání.
  • Všechno nejlepší k narozeninám, matko. Modlím se, aby vám Bůh poskytl dobré zdraví, sílu a bohatství nad vaše nejdivočejší představy.
  • Slaví dnes největší světovou matku! Modlím se, aby se splnila každá touha vašeho zlatého srdce. Miluji tě tak moc, ale pamatuj, že Bůh tě miluje ještě víc! Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Jak jste mě milovali od mého dětství až do tohoto bodu, tak vás Pán obklopí svou Nejbohatší láskou. Všechno nejlepší k narozeninám, zlatíčko.
  • Dnes se kromě oslavování fenomenální osoby, kterou jste, modlím za vaše štěstí, zdraví a finanční průlom v životě. Měj požehnané narozeniny, drahá mami.
  • Říkám vám zvláštní modlitbu k vašim narozeninám, matko. Důvěřujte v Pána celým svým srdcem a On bude řídit vaši cestu. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Kéž každý požehnaný den vašeho života doprovází Boží lásku a požehnání Boží. Všechno nejlepší k narozeninám, matko, a přeji si báječný den.
  • Život nemůže být bez výzev, ale až přijdou, doufám, že vám Nebesa dá sílu čelit jim. Kéž se Boží vůle stane ve vašem životě. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Mami, nechť je každá modlitba, která se za tvé narozeniny řekla o tvých narozeninách, zodpovězena Bohem, a ať se naplní všechny tvé touhy, které se teprve uskuteční. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Všechno nejlepší k narozeninám nejsilnější ženy, jakou jsem kdy poznal. Mami, jsi víc než dobyvatel. Kéž vám Bůh udělí vítězství v každé bitvě, se kterou ve svém životě čelíte.

  Šťastné narozeniny Mami! Kéž by každá modlitba, která se za vás narodila o vašich narozeninách, byla zodpovězena Bohem, a může být splněna každá vaše touha, která se ještě má uskutečnit.

 • přání k narozeninám kávy

 • V tento zvláštní den se modlím za štěstí, prosperitu a dobré zdraví, abych spojil síly a stál u tebe po všechny dny tvého života. Všechno nejlepší k narozeninám, drahá matko.

  • Drahá matko, neboj se toho, co ti zítra může přinést. Pán vás povede a ochrání po všechny dny svého života na Zemi. Všechno nejlepší k narozeninám nejlepší mámě vůbec.
  • Nebesa jsou dnes plná radosti, protože jsou vaše narozeniny, milá matko. Kéž Bůh vyhladí cestu, po které chodíte, a nechť vás ukryje před očima vašich nepřátel. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Kéž by vás Bůh nikdy nepřestal držet v bezpečí a šťastný v dlani Jeho mocné ruky. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Skrze Ježíše Krista, našeho Pána, se modlím za vaše zdraví a štěstí dnes a za všechny dny vašeho inspirujícího života. Šťastné narozeniny Mami.
  • Modlím se, aby vám Bůh v tento váš krásný den vylil svou laskavost. Kéž vám žehná silou a odvahou překonat všechny překážky a protivenství ve vaší cestě. Užijte si svůj den. Šťastné narozeniny Mami.

  Mohlo by se vám také líbit:

  Nejlepší máma na světě Přání k narozeninám pro vaši matku

 • který řekl, že energii nelze zničit
 • Dluhopisy, které nikdy nezmizí Rodinné citace

  Miluji tě zprávy a citace pro mou matku a otce

  Perfektní dárek k narozeninám pro mámu 20 nápadů pro zvláštní den matek


  • Drahá mami, nenechte se odradit nepříznivými životními podmínkami. Radost a láska Boží bude vaší nadějí dnes a navždy. Šťastné narozeniny.
  • Chci říct celému světu, jak velká jsi pro mě matka. Kéž na vás svítí Boží světlo všude, kde se nacházíte. Všechno nejlepší k narozeninám mé milé mámě.
  • Kéž vám Bůh vždy dává váš každodenní chléb a udržuje vás chráněnými a usmíval se. Šťastné narozeniny Mami.
  • Dnes oslavuji zvláštní matku, která je plná velké moudrosti a soucitu. Vedl jsi mě celým životem se svou radou. Dnes se modlím, aby Bůh odpověděl na všechny vaše modlitby a žehnal vám nejdůležitějším požehnáním v životě - štěstí. Šťastné narozeniny Mami.
  • Kdyby byly všechny matky jako ty, planeta Země by byla plná takových velkých rodin. Modlím se, abys našel štěstí v Pánu každou sekundu svého úžasného života. Šťastné narozeniny Mami.
  • Přeji všechno nejlepší k narozeninám všem opravdu inspirujícím matkám. Dnes se modlím, aby vám v životě nikdy nic nechybělo a že budete i nadále sklízet odměny za všechny úžasné věci, které jste v tomto světě udělali.
  • Kéž se všechny bolesti ve vás uzdraví. Může být každý smutek ve vašem srdci přeměněn na štěstí. Kéž vše, co vám bylo odebráno, může být obnoveno Bohem. A co je nejdůležitější, může Pánova radost navždy zůstat ve vašem srdci. Všechno nejlepší k narozeninám.