Gratulujeme! Dnes jste plus jeden! Zde je úžasná sbírka narozeninových modliteb, jejichž cílem je mimo jiné ukázat vděčnost Bohu za to, že vás přivedl tak daleko do života, povznáší vaši duši a požádá o vedení a ochranu v nadcházejícím roce.

Takže pokračujte a připomeňte si své výročí s jakoukoli mocnou modlitbou, kterou jsme připravili speciálně pro váš velký den.


 • Pane Ježíši, nemohu ti dost poděkovat, že jsi mě přivedl tak daleko v životě. Možná nejsem miliardář, ale požehnal jsi mi životem, dobrým zdravím, štěstím a klidem mysli. Tyto dary mají hodnotu více než všechny peníze a poklady světa. Děkuji mnohokrát. A prosím, dál se na mě usmívej.
 • Jsi můj sluneční svit, nejdražší nebeský Otče. Modlím se, abys pokračoval v přeměně každé temnoty v mém světě na velkolepé paprsky slunce. Děkuji za naplnění mého života nespočetným požehnáním.
 • Drahý Pane, přitáhni mě prosím blíže k Tvé mocné přítomnosti a požehnej mi všechny mé dny. Amen.
 • Drahý Bože, dnes se modlím, abys mi dal sílu dopředu v životě a naplnil osud, který jsi přede mnou dal.
 • Bože, ze spodku mého srdce, říkám děkuji za požehnání mě dalším krásným rokem. Jsem vděčný za tento nezapomenutelný dárek, který jste mi udělili svobodně.
 • Drahý Bože, dnes ti děkuji za vzácný dar života, kterým jsi mi požehnal. Modlím se za to, dokud budu žít, budu dělat věci, které tě potěší. Mockrát vám děkuji, otče.
 • Bože, všechno, co od tebe žádám o narozeninách, je, že mi dáš schopnost a sílu milovat a věrně ti sloužit, přijď, co může.

Jsem o rok starší v tento krásný den. A je to možné díky vaší neuvěřitelné lásce a milosrdenství, Bože. Dnes sjíždím na kolena, abych vám poděkoval z hloubi duše za to, že mě tak lavishly požehnal svými nejvybranějšími požehnáními!


Bože, ze spodku mého srdce, říkám děkuji za požehnání mě dalším krásným rokem. Jsem vděčný za tento nezapomenutelný dárek, který jste mi udělili svobodně.

 • V tento zvláštní den děkuji Bohu za jeho pozoruhodná požehnání v mém světě a modlím se, aby mě i nadále chránil před očima a plány svých nepřátel.
 • Pane, prosím, smutek od mého srdce a starosti z mé mysli. Požehnej mi životem štěstí, dobrým zdravím a štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Když dnes pozoruji své narozeniny, modlím se, aby mě Bůh přitáhl blíž k Němu a naplnil všechny mé dny štěstím a Jeho úžasnou milostí.
 • Sladký Ježíši, je to moje modlitba, aby tvoje nesmírná láska zářila v mém životě a vedla mou cestu tak dlouho, dokud budu žít na této zemi.

Pane, prosím, smutek od mého srdce a starosti z mé mysli. Požehnej mi životem štěstí, dobrým zdravím a štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám!

 • dětské oznámení nabídky
  • Při příležitosti mých narozenin, drahý Bože, se modlím, abys změnil můj život pozitivně. Díky za odpověď na mou modlitbu.
  • Drahý Otče, prosím, ponoř mě do krve Ježíše Krista a pošlete své svaté anděly, aby kolem mě obepínali svá mocná křídla, když si dnes připomínám své narozeniny, abych mohl být chráněn a požehnán až do konce času. Ve mocném jménu Pána Ježíše se modlím. Amen.
  • Bože, protože mě tolik miluješ, jsem dnes šťastný a prosperující muž / žena. Modlím se, abys mě i nadále miloval a žehnal, dokud budu žít. Děkuji mnohokrát.
  • Nebeský Otče, všechno, co chci k narozeninám, jsou tvá požehnání. Doufám, že mi dnes dáš dostatek toho, abys mi vydržel celý život. Miluji tě tolik, drahý Bože.
  • Bože, prosím, buď se mnou… dnes a po všechny dny mé pozemské cesty.
  • Bože, děkuji za to, že jsi mi dal jedinečnou příležitost, abych si mohl dnes popřát šťastné narozeniny v dobrém zdraví a štěstí. Modlím se, abys mi v životě dal požehnání zdraví a radosti. Děkuji.
  • Můj fenomenální Stvořiteli, děláte každý den mého života tak úžasně krásným, jak jen můžete! Bez vaší božské lásky a požehnání bych nebyl absolutně nic. Kéž mě nikdy neoddělí od tvé lásky a laskavosti.

  Mohlo by se vám také líbit:

  Inspirující dobré ranní modlitby, požehnání a verše z Bible

  Čas začít den Povznášející dobré ráno obrázky

  200+ skvělých narozenin zdarma ke stažení a sdílení


  • Drahý otče v nebi, k mým narozeninám se modlím, abys mi požehnal životem radosti a míru. Děkuji, otče, protože vím, že už jsi odpověděl na mou modlitbu.
  • Otče, protože jsem tě přijal jako svého osobního spasitele, můj život se stal prostě šťastným a úžasným. Dnes se modlím, abys mi i nadále žehnal štěstím.
  • Dostal jsem od vás tolik nezaplacených darů, můj drahý Bože, a nemůžu se dočkat, až od vás dostanu úžasnější požehnání. Děkuji, že jsi mě miloval tak, jak to děláš. Slibuji, že tě budu navždy a uctívat.
  • Drahý nebeský Otče, žehnej mi sílou a odhodláním, abych ti vždy věřil bez ohledu na situaci, ve které se nacházím.
  • Pane, všechno, co od tebe v tento zvláštní den žádám, je, abys mě neustále pozoroval, žehnal mi a udržoval mě zdravé po všechny dny mého času na Zemi.

  Drahý Bože, dnes se modlím, abys mi dal sílu dopředu v životě a naplnil osud, který jsi přede mnou dal.

  • Otče, modlím se, aby můj život vždy prožíval štěstí a viděl úspěch. Amen.
  • K mým narozeninám, milý otče v nebi, se modlím, abys mi dal hojnost klidu a radosti, abys mě věčně věnoval. Jsem hrdý na to, že jsem vaše dítě.
  • Děkuji, Bože, žehnej mi požehnání dalším velkým dnem. Prosím, žehnej a chráni mě v následujících dnech, aby mé srdce mohlo znát skutečné štěstí.
  • Bože, děkuji ti, že jsi moje dny učinil tak pozoruhodně jasnými jako nejslunnější den v roce.
  • Někteří lidé hledají štěstí v bohatství a dalších hmotných věcech. Pro mě je moje štěstí pouze v Boží lásce. Modlím se, abych o tom dostával každou sekundu svého života oceány.
  • K mým narozeninám se modlím, aby dobrý Pán odpustil všem mým hříchům a požehnal mi štěstím.
  • Úžasný Bože, prosím, nenechte zemřít radostí, kterou cítím ve svém srdci v tento zvláštní den své existence.
  • Otče, ty jsi důvod, proč jsem naživu. Jsi důvod, proč mám v srdci radost. Prosím, pokračuj mi v životě a naplň svůj svět svou nebeskou radostí. Amen.
  • Hurá! Jsem o rok starší v tento krásný den. A je to možné díky vaší neuvěřitelné lásce a milosrdenství, Bože. Dnes sjíždím na kolena, abych vám poděkoval z hloubi duše za to, že mě tak lavishly požehnal svými nejlepšími požehnáními!
  • V tento pozoruhodný den děkuji, Pane, za to, že jsi mi dal vzduch, který dýchám. Děkuji vám, že jste dali svému tělu a kostem sílu, kterou potřebují k řádnému fungování. Děkuji vám za úžasné členy rodiny a skutečné přátele, s nimiž jste můj život obklopili. Děkuji vám za štěstí, které jste mi dal do mého srdce! Děkuji za všechno, můj nejdražší nebeský Otče.
  • Pane Bože, prosím tě dnes dnes hojně požehnej a dej mi sílu a odvahu, abys nikdy nezůstal po cestě spravedlnosti. Děkuji, že jste mi dal další rok, abyste si užili tento krásný svět, který jste vytvořili pro lidstvo.
  • Sladký Ježíši, prosím mě udržujte naživu a zdravě, abych si užil všechny plody své práce. Amen.

  Drahý nebeský Otče, žehnej mi sílou a odhodláním, abych ti vždy věřil bez ohledu na situaci, ve které se nacházím.