Naši přátelé dělají náš život příjemnějším tím, že poskytují společenskou podporu a podporu během životní cesty. Proto je k jejich narozeninám jen přirozené, že jim chceme říci modlitbu nebo dvě. To je důvod, proč si ve velký den vašeho chlapa myslíme, že by vám tyto modlitební linie mohly být zvláště užitečné.

Neváhejte je vklouznout do obálek, napsat je na dorty a stěny, přizpůsobit je pro osobní použití atd. Budou fungovat dobře.Narozeniny Modlitby za vašeho zvláštního chlapa

 • Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá. Modlím se, aby na tvé cestě svítilo Boží světlo a po úspěchu tě dovedu k úspěchu.
 • Ve váš zvláštní den se modlím, aby vás Otec celého stvoření nesl na křídlech orlů, abyste mohli povznést se nad bouře života. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Boo, v tento den se modlím, aby moje láska k tobě byla dokonalá jako tvoje neochvějná láska ke mně. Mít požehnané narozeniny.
 • Modlím se, aby naše láska k sobě navzájem byla silnější s každým uplynutím sekundy, minuty a hodiny. Užijte si svůj den na maximum!
 • Miláčku, ukázal jsi mi, co to znamená milovat a být milován, a za to ti nemohu dost poděkovat. K vašemu výročí je moje modlitba, aby vaše požehnání bylo více moudrostí, štěstím a štěstím. Mějte požehnaný den.
 • Kéž vidíte skvělé vize a máte odvahu a vytrvalost je sledovat. Dnes vám posílám hodně lásky. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Stejně jako král Šalomoun z biblických dob, můžete být požehnáni moudrostí a bohatstvím podle Božího bohatství a úžasné slávy. Všechno nejlepší k narozeninám.

Skutečná láska je, když vás váš přítel přijme se všemi vašimi nedokonalostmi. Zlato, ať k tobě Bůh milý, jako jsi ke mně byl laskavý. Miluji tě. Všechno nejlepší k narozeninám.

 • Boo, možná budeme mít své boje, ale budu tě vždy milovat a modlím se, abys našel všechny důvody, abys udělal totéž. Miluji tě.
 • Mohu požádat Boha o mnoho věcí, ale nový přítel není jedním z nich, protože jsi fenomenální, kotě. Kéž váš zvláštní den uvidí, že obdržíte ta nejobvyklejší požehnání shora. Moc tě miluji. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Skutečná láska je, když vás váš přítel přijme se všemi vašimi nedokonalostmi. Zlato, ať k tobě Bůh milý, jako jsi ke mně byl laskavý. Miluji tě.
 • Trávit můj život s tebou je pro mě obrovské požehnání. Kéž nás časy vždy spojí v lásce, jednotě a na zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Jste vždy ochotni se mnou sdílet to, co máte, a jsem za to vděčný. Modlím se, aby Bůh navždy byl nesmírně velkorysý a laskavý k vám po všechny dny vašeho života. Na zdraví.
 • Může to být rok odvážných nadějí a neomezených možností pro vás, zlato. Může vás najít věčné společenství se štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Zlatíčko, stejně jako si rozsvítíš můj svět a přineseš mi úsměvy na tváři, může ti tento den přinést zprávu o radosti, štěstí a smíchu. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Modlím se, aby vás Bůh chránil před situacemi, které přicházejí ve dne, a zlověstnými silami, které fungují v noci. Užijte si dnes na maximum.
 • Nakonec přicházejí dobré věci k těm, kteří důvěřují Bohu a konají jeho vůli. Modlím se, abys žil život, který Ho potěší. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Vaše jemná a laskavá slova mi dávají naději do budoucnosti. Ať se odvážíte doufat v lepší budoucnost a ve vašem životě možná bude navždy štěstí. Miluji tě. Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Kéž Bůh udrží smrt daleko od vás a přiblíží svou radost k vám, abyste mohli žít a vyhlásit jeho dobré skutky. Všechno nejlepší k narozeninám, boo.

Všechno nejlepší k narozeninám. Kéž je Bůh vaším opatrovníkem a ochráncem po všechny dny vašeho života.

 • odchází na uvozovky
  • Zlatíčko, moje modlitba za vás Bůh může držet zbraň nepřítele od vás.
  • Modlím se, abys našel sílu v radosti Pána a nadšení v jeho míru skrze Ježíše Krista. Měj požehnané narozeniny, boo.
  • Nechť je váš život vždy plný štěstí, které nikdy nespí. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • V tento zvláštní den vašeho narození se modlím, aby nebesa proměnila vše, co je ve vašem životě, za tanec a naplnila ústa chválou. Užijte si svůj den.
  • Z celého srdce vzdávám Bohu chválu za úžasného společníka, jako jsi ty. Kéž vás nese ve svém světle a odmění vás dlouhým životem a hojným štěstím
  • Kéž ten, kdo je schopen uskutečnit to, co sliboval, si vás pamatuje v tento den a projeví se ve vašem životě. Miluji tě, boo. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Zlatíčko, všechno nejlepší k narozeninám! Kéž ve vašem životě překypuje dobro, a ve svých snahách můžete vždy vzkvétat. Užijte si tento den naplno.
  • Stejně jako dítě je ukázáno tak, aby se neztratil, a také Bůh provede vaše kroky, abyste vždy našli cestu k úspěchu a štěstí. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Šťastné narozeniny. Modlím se, aby na tvé cestě svítilo Boží světlo a po úspěchu tě dovedu k úspěchu.

  • Život je někdy dobrodružstvím na okraji propasti; zůstanete stojatí, pokud nevyberete ten skok víry. Ať letos skočíte do Boží víry. Na zdraví.
  • Boo, všechno nejlepší! Modlím se, abyste vyrostli ve zralosti a porozumění, a využijete tento dar k tomu, abyste ostatním pomohli realizovat jejich potenciál. Kéž vám Bůh žehná za představivostí člověka.
  • Skutečnou mírou moudrosti je jeho schopnost řešit životní problémy způsobem, který potěší Boha. Kéž vám bude požehnána moudrost k vykonávání Boží vůle. Miluji tě.
  • Bůh nám žehnal krásným vztahem. V tento zvláštní den se modlím, aby nám pomohl tento vztah prohloubit a posílit. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Kéž vám Bůh žehná touhou vašeho srdce. A nechť vás vždy postaví tisíce kroků před vaše nepřátele. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Protože naše cesty nejsou Božími způsoby a naše plány blednou ve srovnání s Jeho, modlím se, aby vás vedl, abyste se v životě rozhodovali dobře. Zlato, doufám, že máš narozeniny, které jsou stejně krásné jako Boží láska.
  • Modlete se za dobro a milosrdenství po zbytek vašich dnů. Měj požehnané narozeniny, zlato.
  • Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá láska. Modlím se za průlomy a božskou ochranu za vás ve světě, který je stále nejistější a nebezpečnější.
  • To je pro tebe opravdu zvláštní den, má lásko. Modlím se, aby vás tento den zavedl do říše věčné blaženosti, kde vaše srdce a duše nebudou znát žádné potíže, dokud budete žít. Mít mimořádně šťastné narozeniny.
  • Kéž všechny věci, které si vaše srdce velmi přeje, se uskuteční. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Může vám být tato nová fáze vašeho života naprosto dobrá. Modlím se, aby naplnil váš svět veškerým dobrým bohatstvím vesmíru, aby pravé štěstí mohlo navždy chodit s vámi. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Bůh může být vaším opatrovníkem a ochráncem po všechny dny vaší existence. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Trávit můj život s tebou je pro mě obrovské požehnání. Kéž nás časy vždy spojí v lásce, jednotě a na zdraví. Všechno nejlepší k narozeninám.


  Mohlo by se vám také líbit:

  Narozeninové modlitby pro mou sestru

  Požehnání ze srdce Všechno nejlepší k narozeninám

  Narozeninové modlitby pro matky Požehnej, mami!