Narozeniny křesťana vám nabízejí dobrou příležitost nejen vyjádřit uznání za jeho život, ale také uznat jejich náboženské přesvědčení.

Na tomto pozadí jsme vám poskytli následující krásné křesťanské tématické narozeninové citace, které můžete volně použít při oslavách krásného života toho následovníka Ježíše. • I když vás Bůh už přivedl do zralého stáří, ať vám žehná tolik let života, že ho lidé budou chválit, kdykoli o vás mluví.
 • Dnes jsme nejradostnější, protože Bůh vás považoval za hodného přivést vás do dalšího nového věku vašeho života!
 • Dnes oslavujeme život nejen průměrného člověka, ale někoho, kdo si ho vzal jako příklad, co to znamená žít božský život.
 • V tento požehnaný den může být vaše budoucnost zvýrazněna disciplínou tak účinnou a požehnáním tak hojnou, že nebude pochyb o tom, že přišli přes nejvyššího Boha!
 • Dnes vám děkujeme za to, že jste živým příkladem křesťanské víry, a zvláště děkujeme Bohu za to, že do našich životů vložil někoho jako vy.
 • Na oslavu vašeho života se těšíme v Pánu za to, že nám dal přání našich srdcí v příteli, jako jste vy!
 • Když vás Bůh stvořil, vytvořil modelovou lidskou bytost, kompletní se všemi doplňky! Doufám, že váš zvláštní den je plný zvláštních Božích požehnání.
 • Kéž tento nový věk přinese poznání, že žádná špatná situace není trvalá a že Bůh má stále plán, který uskuteční ve vašem každodenním životě.

Kéž se na tebe Bůh usmívá.

 • Dlouhý život je jedinečným požehnáním, které může darovat jen Pán, a všichni jsme rádi, že se rozhodl rozšířit toto neocenitelné požehnání na vás.
 • I když stárnete v těle, nikdy nebudete unaveni z dobrého. Kéž vám vaše narozeniny nedají nic jiného než obrovské štěstí a Boží požehnání.
 • Dnes oslavujeme život ženy, jejíž víru nebyl schopen žádný život v životě porazit. Drahý, nechť Bůh a Duch svatý pokračují v obnovování vaší síly po mnoho dalších let!
 • Jste srdcem těla Kristova, které je touto církví. Děkujeme Bohu za přirozené umožnění této oslavy vašeho života a děkujeme vám za to, že jste tak efektivním vůdcem!
 • Nakonec nezáleží na tom, jestli strávíte tento den sám, protože tam, kde mohou lidé selhat, Bůh je stále s vámi. Mít úžasnou a požehnanou oslavu.
 • Kéž byste zdědili dlouhý život, prosperitu a vše, co má Bůh k dispozici pro ty, kteří Ho milují a slouží mu.
 • Nejdražší, může to být rok vašeho života, ve kterém si užíváte jedinečnou Boží přízeň.
 • Naše chválu chodíme každý den k Pánu, abychom si s tímto světem užili tento svět. Doufáme, že jste požehnáni neomezeným štěstím, když dnes oslavíte výročí svého narození.
 • Kéž je ochrana Pána i nadále vaším štítem a Jeho láska vaše útočiště po všechny dny vašeho života. Užijte si svůj velký den, nejdražší bratře v Kristu.
 • Kéž vám Boží láska dá život plný zázraků, kde se jeho nepolapitelné zázraky zjevují každý den jako východ slunce.
 • Děkujeme Bohu za váš život a modlíme se, abyste věřili jeho plánům a vůli ve vše, co děláte.

Požehnání k narozeninám.

 • Kéž si užijete dlouhý život plný prosperity a radosti a na poslední den jděte v plné důvěře, že vás Bůh okamžitě přijme.
 • Kéž Bůh zvětšuje všechna vaše práva a odpouští všechna vaše křivdy, když dnes slavíte narozeniny.
 • Kéž žijete život, kde je vaše srdce jako otevřená kniha obsahující Boží slova. Přeji krásné výročí.
 • Nechť váš život bude číst jako kázání, které rozšiřuje hojnost, zdraví a spokojenost, kterou může přijmout pouze pravé dítě Boží.
 • Dnes se modlím, aby vás Bůh posílil jako základní kus vaší církve, komunity a pracoviště.
 • Kéž Bůh odstraní veškeré tiché utrpení z vašeho života a místo toho jej nahradí nevyslovitelnou radostí. Když označujete den, kdy jste se narodili, pamatujte, že vás přivedl na tento svět za účelem.
 • Stejně jako andělé slaví v den, kdy vstoupíte do nebe, i dnes chválíme Boha za to, že vám umožnil vstoupit do nového roku vašeho života!
 • I když nás obklopuje temnota světa, Bůh nám dal důvody k radosti, jako je zvláštní příležitost, kterou dnes slavíme.
 • Děkujeme Bohu za to, že vás přivedl do nového roku života as ním příležitost stát se více oddaným křesťanem, než jste byli v minulosti.
 • Kéž je povýšení a materiální bohatství, které se vám na světě dalo, doplněno pokorou a duchovním bohatstvím v Bohu.
 • Každá svíčka na vašem narozeninovém dortu nepředstavuje jen rok vašeho života, ale jednotlivá požehnání, která mu Bůh od narozenin zdobil.
 • Kéž Bůh i nadále žehná vašemu životu, abyste mohli tuto laskavost využít k tomu, abyste i nadále žehli životům druhých. Všechno nejlepší k narozeninám a děkuji za to, že jsi nás naučil, že obrovské bohatství není předpokladem účinné charity.
 • Dnes oslavujeme nejen váš život, ale také radost a lásku, kterou jste nám přinesli. Kéž žijete život plný zjevení a uznání pro nesčetné Boží zázraky.
 • Může tento dar sloužit jako symbol příkladné služby, kterou jste přinesli naší komunitě, stejně jako vás Bůh nakonec daruje věčnou radostí pro váš příkladný život!
 • Stejně jako všemocný Bůh ukryl nevyzpytatelné zázraky v hlubinách moře, mohou být všechny vaše minulé roky jen ukázkou slávy, kterou pro vás stále čeká!
 • Připomínáme, že si připomínáme vaše narozeniny, nikoli jako znamení utrpení, ale spíše jako naši petici Bohu za dlouhý život, prosperitu a účel, který vám bude udělen!
 • Může být zvýšený věk ve vašem životě poznačen zlepšenou úrovní disciplíny, která vám umožní lépe sloužit a potěšit Pána.
 • Ať se uznání, které cítíme a chválíme, vyjádříme k vašim narozeninám, stalo ve vašem životě normou, která vás inspiruje k tomu, abyste se každý den věnovali všemohoucímu Bohu.
 • Může štěstí a úžasná požehnání nebes být stejně normální součástí vaší existence, jako jíst, pít a spát. Jsem tak rád, že nás Bůh v tomto životě dal dohromady.
 • Modlím se, jak stárnete, stanete se více křesťanskými a budete pro nás všechny jasným příkladem.
 • Kéž Pán usměje váš život a bude vám i nadále žehnat zdravím a pokrokem.
 • Drahý bratře v Kristu, k vašim narozeninám vám může Bůh dát ještě mnoho let štěstí, prosperity a dokonalosti.
 • Tři moudří muži nás nenavštívili v den, kdy jste se narodili, ale stále jste velmi zvláštní člověk. Měj požehnané narozeniny, drahá.
 • 'Je lepší dát než přijmout,' přijměte prosím tento dárek k narozeninám s vědomím, že neočekávám nic na oplátku, kromě toho, že budete nadále tou krásnou osobou, jakou jste.
 • Všechno nejlepší k narozeninám nejsilnějšího křesťana, kterého znám. Nechť je církev a komunita požehnána ještě mnoho let vaším vedením!
 • V křesťanství jsou zbožné příklady stejně důležité jako zbožná slova a my jsme požehnáni, že máme někoho, jako jste vy, kdo praktikuje oba. Šťastné narozeniny drahý kamaráde.
 • 'Naše dny jsou krátké a plné problémů,' ale to neznamená, že nás Bůh požehnal, abychom si je užívali. Jdi ven a bav se o tvých narozeninách, má drahá sestro v Kristu.
 • Všechno nejlepší k narozeninám, spoluvěřící. Nechť je váš život požehnán nebeským bohatstvím a blažeností.
 • Kéž vám Bůh nebe a Země dá dlouhý život, který je ozdoben skutečným štěstím.
 • 'Oko nevidělo, ani slyšelo ucho, ani lidská mysl nepředstavila' dobré věci, které pro vás Bůh má, příteli.
 • Chci použít tento důležitý den vašeho života, abych vám dal vědět, jak moc vás obdivuji za to, že jste skutečným křesťanem. Kéž vaše světlo Ježíše Krista i nadále svítí na váš život a hojně vás žehná.
 • Jste jedním ze základních kamenů naší církve a já doufám, že nás Bůh zmocňuje, abychom v tomto vztahu pokračovali ještě mnoho dalších let.
 • Doufám, že nebe se otevřou a žehnej vám při této zvláštní příležitosti vašich narozenin. Ať jsou andělé štěstí vždy s vámi, bratře.
 • Kdybyste se narodili před 2000 lety, Ježíš by vás vybral za jednoho z jeho 12 učedníků.
 • Váš život je tak výjimečný, že stojí za to mít v Bibli vlastní knihu. Všechno nejlepší k narozeninám, milý příteli a učiteli.
 • Kéž vám Bůh ukáže stejné milosrdenství, jaké jste ostatním ukázali, a žehná vám po mnoho dalších let, skutečně věčností, jeho nehynoucí milosti.
 • Moje modlitby dnes sestávají z jedné, abyste si mohli užít dlouhý život plný rodiny, přátel, bohatství a štěstí. Pevně ​​věřím, že to je Boží vůle, abyste takové měli.
 • Přeji vám nejlepší narozeniny. Kéž vám každý den vašeho života přinese nové, jedinečné požehnání.
 • V letošním roce se církev kolektivně rozhodla koupit vám tento dárek jako ukázku ocenění nejen toho, kolik jste obětovali, ale také, jak jste k srdci srdcí. Ať Bůh navždy zvýhodňuje váš život.
 • Kéž vám Bůh žehná šťastnými narozeninami a velmi prosperující budoucností.
 • Přeji nám spolu silnou budoucnost jako bratří Kristovy, kteří jsou schopni šířit evangelium do celého světa. Užijte si narozeniny, drahá.
 • Moje narozeninová zpráva vám je, že brzy potkáte zbožného manžela, který nejenže odpovídá vaší spravedlnosti, ale také vaší kráse a kreativitě.
 • Všechno nejlepší k narozeninám, můj drahý bratr / sestra v Kristu. Kéž by byli nebeskí hostitelé nuceni čekat ještě mnoho let na váš příjezd.
 • Jste dítě Boží a my jsme jen správci, kteří byli požehnáni, abyste se účastnili vaší výchovy. Všechno nejlepší, synu.
 • Každý okamžik strávený s vámi je jako žít v Bibli! Všechno nejlepší k narozeninám pro jednoho z nejúžasnějších křesťanů, které mám to potěšení vědět.
 • Díky vaší přítomnosti se všichni snažíme být lepšími křesťany. Přijměte prosím toto upřímné přání k narozeninám od mé rodiny a mě.

Kéž vás Světlo Ježíše svítí, když máte narozeniny.

 • Vím, že tento minulý rok nešel tak, jak jste doufali, ale pamatujte, že náš milující Otec, Ježíš Kristus, si je vědom vašich zápasů a jistě přijde na záchranu ve správný čas.
 • Vím, že vaše rodina není v okolí, takže letos se večírek koná v mém domě na oslavu vašich narozenin. My, vaši bratři a sestry v Kristu, jsme všichni šťastní, že s vámi můžeme strávit tento zvláštní den a přeji vám mnoho dalších!
 • Oslavte svůj velký den s vědomím, že neexistuje žádné zařízení, které by zlý člověk mohl vymyslet a které by někdy přimělo našeho Otce v nebi, aby vás opustil nebo vzdal své úžasné lásky k vám.
 • Mít opravdu požehnané narozeniny. Kéž by Pánova radost vždy přebývala ve vašem srdci.
 • Jak váš život věrnosti postupuje, očekávám, že jednoho dne uvidím Boží zázraky na dosah ruky. Měj magické a požehnané narozeniny, drahý bratře.
 • Vložili jste charisma do „charismatického“ a kostel do „kostela“! Jsem opravdu vděčný Nejvyššímu Bohu, že vás mám jako přítele.
 • Kéž jsou vaše dny a jednání nadále svatým odrazem pozemských životů našich duchovních předků.
 • K vašim narozeninám budeme oslavovat Boha na oslavu vašeho života! Užijte si svůj den.
 • K tomuto svému milníku, ať vás Ježíš Kristus požehná množstvím hmotného bohatství a zároveň vám umožní udržet duchovní mysl.
 • Plánujeme s vámi oslavit vaše narozeniny od nynějška naší věčnosti společně v nebi.
 • Děkujeme, že jste nám všem ukázali, co to vlastně znamená být obětováním. Děkujeme Bohu za to, že vás přivedl na svět, a doufáme, že vám žehná šťastným, stáří.
 • Při pohledu zpět na den, kdy jste se narodili, se cítí, jako by se naplnilo proroctví. Všechno nejlepší k narozeninám a nechť Bůh pro vás bude i nadále růst ve výjimečnou lidskou bytost!
 • Jste jedním z vyvolených na Zemi a jak stárnete, také doufám, že v Kristu rostete odolněji a efektivněji.
 • Jsi typ člověka, který přitahuje ostatní do kostela, staré i mladé! Všechno nejlepší, drahocenný.