Pokud hledáte sentimentální narozeninové toasty pro své rodinné příslušníky i pro své blízké, máme tu pro vás jednu z největších sbírek!

 • Miluji vaše dotykové citace
 • Procházejte oceány ohromných toastů zahřívajících srdce níže a roztavte své milé srdce při této zvláštní příležitosti jejich života. Můžete se rozhodnout použít tyto texty přesně tak, jak jsou, nebo přidat k nim nějaké úpravy, aby vyhovovaly vašemu vkusu a stylu.


  Obsah

  • 1 Sentimentální narozeninové toasty pro moji sestru
  • 2 sentimentální narozeninové toasty pro mého bratra
  • 3 sentimentální narozeninové toasty pro mou přítelkyni
  • 4 sentimentální narozeninové toasty pro mého přítele
  • 5 sentimentálních toastů pro mou ženu
  • 6 sentimentálních toastů pro mého manžela
  • 7 sentimentálních toastových narozenin pro moji mámu
  • 8 sentimentálních toastů pro mého otce
  • 9 Sentimental Birthday Toasts For Good Friend

  Sentimentální narozeninové toasty pro moji sestru

  • Pojďme všichni zvednout naše brýle na počest této úžasné ženy, jejíž přítomnost na této planetě z ní učinila příjemnější místo. Nejdražší sestro, ať je vaše srdce navždy příjemcem nejčistší formy štěstí.
  • Není to nic velkého privilegia, když máte příležitost k přípitku skutečně vynikající sestry, jako jste vy, k narozeninám. Kéž jsou vaše roky a roky dobrého zdraví, prosperity, míru a radosti.
  • Vy, má milovaná sestra, jste jedním z nejcennějších pokladů mého života. Nic na zemi nebo nahoře v nebi nikdy nemůže zaujmout vaše místo v mém srdci. Všechno nejlepší k narozeninám, sladká sestra.
  • Sis, tvé věčné štěstí je všechno, za co se dnes modlím, protože když se ti rozzáří úsměv, moje srdce se také usměje. Jedna z mála věcí, o kterých jsem si naprosto jistá, je skutečnost, že vás budu milovat po zbytek svého života na planetě Zemi. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Tady přeji mé krásné sestře super duperní oslavu narozenin! Sis, může štěstí navždy zakrýt tvůj svět jako nebe. Mít směšně fantastický den naložený smíchem!

  Citlivé narozeninové toasty pro mého bratra

  • Dobré zdraví, štěstí a štěstí jsou všechno, co o vás žádám v den vašich narozenin. Mají velkou oslavu narozenin, drahý bratře.
  • Bratře, vaše narozeniny mi dávají perfektní příležitost poděkovat vám za to, že jste jedním z mých největších darů života. Kéž se vám všechny úžasné touhy vašeho života nepřestanou přibližovat. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Mám nejúžasnějšího bratra na této planetě a budu navždy vděčný Bohu za to, že ho učinil mým nejlepším přítelem. Všechno nejlepší k narozenínám, bratře! Nechť je váš život požehnán mnoha dalšími svíčkami.
  • Kéž vás Boží láska nikdy nepřestane svítit, když se vydáte na cestu do mimořádných výšin v životě. Miluji tě tolik, bratře. Přeji ti nejlaskavější milostné narozeniny!
  • Zde je přípitek pro vítěze ceny „Nejlepší bratr na světě“! Drahý bratře, budu tě milovat a starat se o tebe, dokud bude v mých žilách krev. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Sentimentální narozeninové toasty pro mou přítelkyni

  • Zdravím lásku mého života, když dnes proměním zbrusu nový věk! Zlatíčko, moje láska k tobě nikdy neskončí, protože je tisíckrát hlubší než nejhlubší oceán v tomto vesmíru.
  • Chtěl bych využít této příležitosti k tomu, abych přinesl přípitek nejvznešenější přítelkyni na světě - mé milé (jméno). Miláčku, za to, že můj život je sladší než med, modlím se, aby tě štěstí navždy obklopilo jako voda obklopující ostrov. Miluji tě moc.
  • Když jsem smutná, všechno, co musím udělat, abych přinesla štěstí zpět do mé duše, spadne do tvých paží. Babe, naše láska je rozhodně nejkrásnější milostný příběh v celé historii!
  • Od chvíle, kdy jsem se na tebe podíval, jsem se zotročil do tvé lásky. Jsem tak požehnaný, hrdý a šťastný, že jsem jediným otrokem tvé lásky.
  • Na zdraví největší přítelkyně na světě! Moje lásko, abych ti dal štěstí do tvého srdce, na Zemi není absolutně nic, co bych neudělal.
  • Bez ohledu na to, jak temná se stezka stává, zářivé paprsky vaší lásky osvětlují mou cestu a vedou mě k velkému štěstí a spokojenosti. Co víc bych mohl požádat od Boha ?! Všechno nejlepší k narozeninám, můj milý miláčku.
  • Zdravím mou úžasnou přítelkyni. Milá lásko, přinášíš ve mně zvláštní druh štěstí, že ani všechny peníze Billa Gatese nemohou.
  • Nikdy nechci ztratit svou lásku, protože moje duše zemře ve chvíli, kdy se to stane.
  • Ani pozoruhodná krása vycházejícího slunce na slavný den se nemůže srovnávat s vaší krásou. Jak jsem se tak požehnal a měl jsem štěstí, že jsem tvůj přítel ?!

  Citlivé narozeninové toasty pro mého přítele

  • Na zdraví úžasně skvělého přítele! Babe, když oslavuješ svůj zvláštní den, chtěl jsem ti jen poděkovat za to, že jsi ke mně fenomenální přítel. Chci vám také poděkovat za to, že jste během svého života mohli zažít skutečné štěstí.
  • Den, kdy jsi přišel do mého života, byl den, kdy se moje duše usmála a začala žít poprvé od svého vstupu na tento svět.
  • Chtěl bych využít této zvláštní příležitosti, abych věděl, že se cítím pozoruhodně požehnaný, že jsem tvou přítelkyní. Ty a já máme něco mimořádně zvláštního - pouto silnější než pouto Romea a Julie.

  K mému jedinému. Láska k narozeninám.

  • O tom není absolutně pochyb! Být s úžasným přítelem, jako jste vy, přináší můj svět více rájem, než dokáže obsahovat.
  • Jste zdrojem všech dobrých a radostných věcí v mém životě.
  • Tady je přípitek pozoruhodně milujícímu a podpůrnému příteli! Babe, i v těch nejtemnějších dobách mi tvoje láska dává velké pohodlí a přináší radost mé duši.
  • Dokud budete se mnou, nebude v mém světě nikdy žádný prostor pro smutek.
  • Dnes piji toast k nejúžasnějšímu muži v mém životě! Říká se, že člověk by nikdy neměl hledat štěstí mimo své vlastní já, ale já tomu nemohu pomoci, protože vy sám mi přinesete všechno štěstí ve vesmíru. Všechno nejlepší lásko!

  Sentimentální narozeninové toasty pro mou ženu

  • Jsem nadšený, že jsem manželem pozoruhodně krásné ženy, jako jste vy, ženy, která cítí moji duši s radostí pokaždé, když je poblíž mě. Děkuji, že jsi mi dal hojnost. Všechno nejlepší miláčku!
  • Vše nejlepší k narozeninám, zlato! Všechno podléhá rozkladu, kromě mé lásky k vám. Nic, ať už nebeské nebo pozemské, mi nikdy nepřinese tolik štěstí jako vy. Moc tě miluji.
  • Milý miláčku, vaše narozeniny mi nabízejí skvělou příležitost, abych věděl, jak moc si vážím lásky a podpory, kterou mi každý den požehnáte. Děkuji za pomoc při hledání účelu v životě. Děkuji, že jsi mi přinesl trvalé pohodlí a štěstí. Ve vaší nepřítomnosti nebudu nic.
  • To je přípitek největší ženě na světě! Zlato, moje láska k tobě je stejně věčná jako Bůh. Nikdy nezemře.
  • Najdu největší štěstí, když jsem s tebou. Děkuji za to, že jsi jediné zářivé slunce, které zaplňuje moji oblohu.
  • Není nic jiného než požehnání mít vynikající ženu, jako jste vy. Budu si vážit vaší lásky až do konce mé cesty na této planetě zvané Země.

  Na zdraví a úžasné přání mé paní k narozeninám.

  • Snažte se, jak to jen jde, nic mi nemůže zbavit moji radost v životě, protože přímo v cele mého srdce sídlí můj největší zdroj radosti - vy, má milovaná manželka.
  • Tady je přípitek na opravdu pozoruhodnou ženu! Sladký miláčku, nutíš moje srdce, aby zpívalo šťastné písně, a slibuji, že udělám všechno, co bude v mé moci, abych zajistil, že tvé srdce bude pořád vesele zpívat. Miluji tě - dnes a po celou věčnost.
  • Moje štěstí v životě pochází od nikoho jiného než od tebe, má drahá manželka.

  Sentimentální narozeninové toasty pro mého manžela

  • Jsem více než potěšen, že s vámi mohu sdílet tento velmi zvláštní den vašeho života. Jste tak fenomenálně úžasný manžel, který mi přinesl více štěstí, než si zasloužím. Nemohu ti dost poděkovat, že jsi mi přinesl ráj na Zemi. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Zdravím vás ve svůj velký den, má lásko! Je více štěstí v tom, že jste v náručí, než že jste kdekoli jinde na tomto světě. Děkuji za to, že jsem prožil největší radost na Zemi.
  • Zlatíčko, stálý tok štěstí, který mi dáváš, je nad cenu! Svět by byl určitě skutečným rájem, kdyby bylo více manželů jako vy. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milý, drahý manžele.

  Krásná požehnání k mému nejsladšímu k narozeninám!

  • Všechno nejlepší k narozeninám! Zlatíčko, tvoje sladká láska mi dává smysl pro každodenní život. Vždycky jsem v úžasu divil, jak jsem měl to štěstí, že tě mám nejen svého milovaného manžela, ale také svého nejlepšího přítele.
  • Zvedl jsem tuto skleničku na počest, zlatíčko. Kéž žijete zdravý, prosperující a šťastný život.
  • Dokonce i nebe a země jednou jednou skončí, ale ne má láska k tobě.
  • Přeji nejkrásnějším narozeninovým oslavám všech dob nejúžasnějším manželům všech dob! Babe, ve chvíli, kdy jsi se stal součástí mého života, začal jsem si užívat skutečné štěstí poprvé v mém životě. Děkuji, že jsi se radoval mým srdcem.
  • Věčné přátelství, které s vámi mám, je mým nejcennějším majetkem na tomto světě. Nemohu ti dost poděkovat, že jsi z mě udělal nejšťastnější ženu ve vesmíru! Všechno nejlepší k narozeninám.

  Citlivé narozeninové toasty pro moji mámu

  • Modlím se, abych si udělal můj život naprosto úžasným, že si ve svůj velký den užíváš opravdu skvělý čas! Jsem za privilegiem a požehnáním, abych si říkal své dceři / synovi. Šťastné narozeniny Mami.
  • Mami, ve tvůj zvláštní den, doufám, že Bůh učiní tvůj život stejně radostným a barevným, jako když děláš můj. Užijte si každý okamžik svého nádherného života. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Udělejme si chvilku, abychom přinesli přípitek úžasnému andělu, kterému říkám moje milá matka. Mami, k tvým narozeninám, děkuji ti, že jsi mi věnovala spoustu svého času. Děkuji za to, že jsi pro mě vždycky a že jsi mi dal rameno, abych plakal. Sladká mami, není to nic jiného než tvá úžasná láska, která mě přivedla do neuvěřitelných výšek, které jsem dnes dosáhl. Děkuji za podporu a milování mě mnohem víc, než si zasloužím.
  • Má nejdražší matko, ať jsi šťastný na věčnost. Oslavte prosím tento skvělý den s vědomím, že nejste jen moje matka, ale také můj anděl. Miluji tě. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Mami, nikdy nemůžu být šťastná v žádném světě, který tě neobsahuje, a to zahrnuje i ráj. Kdekoli jste, je místo, kde najdu své štěstí. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Má nejdražší matko, vždycky jsem ztracen ve velkém zázraku, kdykoli přemýšlím o tom, kolik jsi obětoval, abys naplnil mé tváře smíchem a mé srdce radostí. Budu vám vždy vděčný za veškeré vaše obrovské úsilí při zajišťování štěstí mým životem. Mockrát vám děkuji, mami. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Přípitek jedné z nejpozoruhodnějších žen na světě! Matko, nechť Bůh na tebe bude i nadále svítit a učiní tvůj život úžasným a radostným!

  Citlivé narozeninové toasty pro mého tátu

  • Tati, za to, že jsem nejmilejší a nejpodpornější otec na světě, modlím se za vaše zdraví, prosperitu a štěstí každý den vašeho života. Mockrát vám děkuji, že jste mi požehnal svou velkolepou láskou.
  • Tady je pro vás, můj úžasný otče. Bez ohledu na to, co se v životě děje, budete v mém srdci navždy být mým nejlepším přítelem a příjemcem ceny „Nejlepší otec světa“.
  • Vždy jsi pro mě byla obrovským požehnáním, tati, a dnes, když máš narozeniny, bych chtěla požádat Boha, aby naplnil tvůj život všemi nejbohatšími požehnáními, které může najít v nebi.
  • Bůh to udělal znovu! Požehnal vám život dalším rokem. Věk blaženosti, milosti a požehnání, můj milovaný tati. Jsem tak šťastný, že mám takového anděla, jako jsi ty, můj otec. Doufám, že dnes máte krásnou narozeninovou oslavu.
  • Tati, při jeho tvé zvláštní příležitosti vám předám přípitek a váš skutečně fenomenální život. Ať vám bude požehnáno roky a roky ohromné ​​radosti, dobrého zdraví a štěstí. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Sentimentální narozeninové toasty pro dobrého přítele

  • Chtěl bych si dát přípitek jednomu z nejvíce inspirativních jedinců, kterého jsem kdy poznal. (Jméno), děkujeme, že jste nás inspirovali tak, jak to děláte. Je to opravdu čest tě poznat a zavolat ti příteli.
  • (Jméno), říci, že jsem poctěn tím, že vás považuji za dobrého přítele, je mamutí podhodnocení! Jsem absolutně požehnaný, že se s vámi mohu podělit o svůj svět. Ve svůj velký den můžete být požehnáni větším štěstím, než může tento vesmír obsahovat. A může toto nesmírné štěstí chodit s vámi, dokud nepřijde království.
  • Před tolika lety přišel na tuto planetu úžasný jedinec, aby ji požehnal. A to jste vy, má drahá. K vašim narozeninám vás mohou požehnání shora sesypat jako přívalový déšť. Doufám, že si tento velmi zvláštní okamžik svého života opravdu užijete.
  • Tady je přípitek úžasnému člověku, který je dokonalým příkladem skutečného přítele - člověka, který má neustále záda a inspiruje mě, abych věřil v sebe sama. Buddy, ať Bůh učiní tvůj život tak strašidelným jako fantastickým, jako vy. Mají skvělý!
  • Milý příteli, je to naprosté privilegium a skvělý zdroj potěšení, které vás a váš vynikající život v tento důležitý den opékáme. Doufám, že skutečné štěstí zaplaví vaše srdce v tento zvláštní den a každý druhý den vaší existence. Všechno nejlepší k narozeninám.