Všichni čelíme situacím v životě, ve kterých se nalézáme hledáním zázraků nebo božského zásahu a snažíme se jich dosáhnout modlitbami.

Níže jsou uvedeny některé skutečně mocné modlitby, které vám pomohou při úspěšném podání žádosti o konečný druh pomoci shora!



Hodně štěstí Modlitby za profesionální příčinu

 • Jsem přesvědčen, že je Boží vůlí, abyste uspěli v získávání této propagace, a může být s vámi, když podáte oficiální nabídku na její zajištění.
 • Děkujeme Bohu za všechny naše úspěchy a inovace a nechť je s vámi, když usilujete o přidávání hodnoty světu.
 • Kéž vám Bůh ve své úžasné milosti dá typ profesionálního úspěchu, který překračuje čas, prostor a ekonomické podmínky.
 • Modlím se za váš úspěch a za to, že Bůh použije vaše výsledné bohatství jako nástroj, který pomůže méně šťastným.
 • Modlí se, aby tě Bůh požehnal, abys změnil svět, který příznivě ovlivňuje jeho povolání pro příští generace!
 • Kéž vám Bůh žehná myšlenkou řešitele problémů, jehož profesionální touhy zanechávají na jeho generaci dopad.
 • Kéž vám Bůh žehná, abyste dosáhli vyšších výšek a stali se mezinárodně uznávanými ve svém oboru. Opravdu si to zasloužíte.
 • Kéž dobrý Pán použije vaše dary, talenty a aspirace tak, jak uzná za vhodné, a může vaše úspěchy překročit jakoukoli úroveň úspěchu nad vaše nejdivočejší touhy.

Přeji si, doufat, modlit se

 • Kéž vám Bůh žehná typem profesionálního úspěchu, který vám umožní inspirovat a vytáhnout ostatní, kteří se také snaží dosáhnout a vyniknout.
 • Dnes vám může nebesa požehnat takovým úspěchem, že právě slyšení zmínky o vašem jménu inspiruje ostatní, aby usilovali o velikost.
 • Děkuji Bohu nejen za vaše dnešní úspěchy, ale také za skvělou budoucnost, kterou pro vás připravil.
 • Doufám, že Bůh považuje za hodné být vaším profesionálním partnerem a dát vám typ úspěchu, o kterém se po staletí stále mluví.
 • Pokud vaše nejlepší není dost dobré pro dosažení vašich profesionálních cílů, může vás všemohoucí Bůh vylepšit!

Hodně štěstí Modlitby za zdravotní problém

 • Není to vůle Boží, že někdo z nás umírá předčasně, takže může být s vámi ve vaší snaze o zdraví. Pevně ​​věřím v Pána, a proto vím, že vám pomůže překonat tuto nemoc.
 • Když je Bůh na vaší straně, žádná situace není příliš pochmurná a modlím se, aby na vás osobně položil své uzdravující ruce a odstranil vaši nemoc.
 • Může vám být požehnáno zotavením tak silným, že váš návrat k síle ohromí všechny diváky.
 • Všichni víme, že nikdo z nás nemůže od Boha nic požadovat, ale spíše pokorně prosíme o jeho zásah do navrácení dobrého zdraví a velké síly.
 • Kéž vám Bůh dal na cestu někoho, kdo je schopen vám pomoci při permanentním překonání vašich nemocí.
 • Je to moje nejhlubší modlitba, že dnešní nevyléčitelná nemoc slouží jako zítřejší nepopiratelné svědectví o milosti a milosrdenství Božím.
 • Drahý Pane, jsme již vděčni za vše, co jsi pro nás udělal, a ještě víc budeš chválit tvé jméno, když uzdravíš nemoc našeho drahého přítele.
 • Kéž vás a Bůh uzavřou smlouvu, kde vám dá své zdraví a dá mu duši. Amen.
 • Modlím se, aby vám Bůh udělal život šťastnějším, snadnějším a méně stresujícím odstraněním fyzických kleteb na vašem těle. Amen.
 • Jsme vděční za vše dobré, co Bůh v našich životech udělal, a předem Mu děkujeme za to, že vás navrátil k plnému zdraví.
 • Děkuji vám, Bože, za to, že jste nás zde shromáždili ve víře a za vaši víru ve svou schopnost a ochotu pomoci našemu nemocnému příteli.

Přání pro vás.

Hodně štěstí Modlitby pro zkoušky

 • Ať už vám každá překážka, se kterou dnes čelíte, dokázal být spíše pomůckami, které vás vedly k dobrým výsledkům ve vašich zkouškách.
 • Ať dokážete, že nejste mezi obyčejnými mši, ale že jste byli vybráni Bohem, abyste na této zkoušce vynikli.
 • Kéž vám Bůh udělí úspěch v této zkoušce a žehná vám s přístupem, který najde uspokojení ve snaze, kterou jste předložili, bez ohledu na výsledek.
 • Nechte se jít na zkoušku s myšlenkou dokonalého míru pod přesvědčením, že příprava, osud a prozřetelnost jsou na vaší straně. Amen.
 • Předem děkuji Bohu za vyslechnutí naší petice a prosbu, aby zasáhl vaším jménem a úspěšně složil tyto zkoušky.
 • Jsme jen lidé a modlíme se za Boha, aby vám pomohl při vaší zkoušce, i když je to jen dočasná a hmotná touha.
 • Kéž Bůh způsobí, že váš úspěch s touto zkouškou bude svědectvím o jeho schopnosti ohnout všechny věci podle jeho vůle.

Hodně štěstí Modlitby za vztah

 • Je to Boží vůle, aby se duše nespojili, a já se za něj modlím, aby zasáhla a zachránila váš vztah.
 • Kéž vám Bůh žehná vztahem jako Adam a Eva, kteří spolu dokázali strávit tisíc let spolu v náručí.
 • Modlím se, aby každý problém důvěry ve váš vztah byl pokojně a trvale vyřešen.
 • Kéž Bůh vrátí ruce času a obnoví vše, co jste ve svém vztahu ztratili.
 • Modlím se, aby vás Bůh láskyplně shlédl a požehnal vám moudrostí, aby si uvědomil, jak důležitý je váš partner pro vaše celkové zdraví, štěstí a přežití.
 • Od nynějška se může odpuštění stát důležitější součástí tohoto vztahu než nenávist, pomsta a bláznivé chyby.
 • Modlím se, aby se zaměření tohoto vztahu stalo vděčností za to, že jsem měl zvláštního přítele, než aby vymýšlel strategie, jak žít bez něj.
 • Přestože je svět bouřlivý, modlíme se, aby váš vztah byl ozdoben mírem lásky k Bohu a ne agónií lásky k světu.

Vysílání modlitby do vesmíru.

 • Drahý Bože, můžeš se stát v tomto vztahu třetí stranou, abys zajistil, že to přežije a prospívá.
 • Osud vám může konečně dokázat, že to vždy bylo pro vaše adamantinové pouto.
 • Modlím se, abyste byli méně spojeni se sociálními médii a více spojeni s Bohem, takže budete mít pozitivnější přístup, pokud jde o váš vztah.
 • Drahý Bože, víš, jak pomalý je tento pár v realizaci požehnání, která mají mezi sebou, takže prosím jakýmkoli způsobem můžete prokázat svou přízeň tomuto vztahu.