Život cituje o důležitosti nečekat příliš mnoho ao tom, že jsem vděčný za to, co máš.