Den díkůvzdání je skvělý okamžik k vyjádření radosti a spokojenosti se všemi úžasnými a úžasnými věcmi, s nimiž jsme byli požehnáni.

Zde je obrovské shromáždění opravdu pěkných přání, které můžete se svými drazími sdílet. • Přejeme vám velmi příjemný a krásný den díkůvzdání! Milý příteli, doufám, že vám tato skvělá dovolená připomene vše, co ve vašem světě přináší skutečnou radost a štěstí.
 • Je skutečně radostné označit tento neuvěřitelně fantastický okamžik, protože vím, že svůj život mohu sdílet s někým, kdo je tak velkolepý a milý jako vy. Přeji vám mimořádný den díkůvzdání, drahá!
 • Nechť je každý okamžik vaší existence nesmírně naplněn radostí, štěstím a zábavou, když ctíte tuto pozoruhodnou dovolenou. Přeji mé drahé sestře radostný den díkůvzdání!
 • Šťastné Díkuvzdání! Nechť je váš den požehnán a zapamatovatelný.
 • Nezapomeňte být vděčni za všechny dary, které vám nebesa požehnala, když slavíte tento velký den v roce. Přeji opravdu šťastný den díkůvzdání!
 • Hearty Thanksgiving Day! Doufám, že tento den pozorujete s upřímnou vděčností, pokorou, láskou a péčí, protože to jsou podstaty této nádherné dovolené.
 • Dnes je takový zvláštní den ve společnosti rodiny, přátel a blízkých. Šťastný den díkuvzdání všem tady!

Chtěl bych vám DĚKUJEME!

 • japonské narozeniny pozdravy
  • Šťastné díkůvzdání, drahoušku. Doufám, že vám tento krásný den přinese velkou radost, zábavu a skutečné požehnání.
  • Šťastné Díkuvzdání! Modlím se, abyste pro své Díkůvzdání měli nejkrásnější úrodu a doufám, že si vždy pamatujete, že vyjádříte své upřímné uznání Pánu za vše, co vám bylo požehnáno.
  • Přeji vám naprosto báječný den díkůvzdání. Kéž požehná Boží požehnání na celou vaši domácnost.
  • Šťastný den díkuvzdání! Je to mimořádný den, který je určen k vzpomínce na všechny vzrušující požehnání, které máme. Doufám, že budete mít nejradostnější oslavu Díkuvzdání všech dob!
  • Užijte si zabalený den díkůvzdání, zlato! Miluji tě.
  • Mé nejlepší přeje vám a celé vaší rodině požehnané a šťastné díkůvzdání.
  • Je to skvělý čas setkat se se svými blízkými, hodovat a bavit se a zároveň upřímně ocenit všechny úžasné lidi a požehnání ve vašem životě. Přeji vám nesmírnou radost z díkůvzdání!
  • Doufám, že tato nádherná oslava vám připomene, že jste velmi vděční svému Stvořiteli za všechna velkolepá požehnání, která do vašeho života nalil. Šťastné Díkuvzdání.
  • To díkůvzdání, může váš domov přetéct obrovským klidem, láskou, radostí a smíchem. Bůh ti žehnej.
  • Když budete pozorovat toto díkůvzdání, nepřál bych vám nic jiného než skutečnou radost. Doufám, že si tuto fantastickou dovolenou užijete naplno!
  • Ve své mysli nepochybuji, že jste upřímně vděční za všechny úžasné věci ve vašem životě a za mnoho dalších, které pro vás leží. Přeji vám čisté štěstí a zábavu v tento krásný den díkůvzdání!
  • Moje upřímná modlitba za vás je, že vaše srdce zpívá s radostí toto díkůvzdání. Dopřejte si slavnou oslavu díkůvzdání.

  DĚKUJEME vám!

  • Kéž vás dnes a navždy obklopí oceány radostných okamžiků. Šťastné Díkuvzdání.
  • Přeji vám a všem jednotlivým členům vaší krásné rodiny naprosto požehnané a veselé díkůvzdání.
  • V tento Den díkůvzdání vám chci dát vědět, že jsem víc než vděčný Všemohoucímu Bohu za to, že jsem vám dal, protože jste pro štěstí v mém světě tak zásadní. Ať štěstí, které mi darujete, nikdy neopustí vaše zlaté srdce.
  • Přeji fantastický den díkůvzdání jednomu z nejúžasnějších andělů v mém životě. Kéž vás Bůh vždy vykoupe vodami štěstí.
  • Tento Den díkůvzdání je pro mě skutečně fenomenální okamžik a jsem upřímně vděčný Pánu za to, že mi dal tak krásnou rodinu a za skvělé přátele, které mám kolem sebe. Je to moje modlitba, že hojně žehná mé rodině, přátelům a mně navždy.
  • Přeji vám skutečné štěstí, lásku a radost v tento den díkůvzdání! Slova nemohou vyjádřit, jak vděčná má duše cítí vaši přítomnost v mém životě.
  • Milý otče / matko, vždy jsi byl pro mě a naučil jsi mě některé z nejcennějších věcí v tomto životě. Z těchto důvodů a bezpočet dalších vám nikdy nepřestanu být vděčný. Přeji vám veselý den díkůvzdání!
  • Věřím, že se opravdu nemusím dívat příliš daleko, abych byl vděčný za požehnání, která jsem v tomto životě obdržel. Je to proto, že když se na tebe dívám, vidím všechny mimořádně krásné věci, které mi dobrý Pán dal. Šťastný den díkuvzdání!
  • Zlatíčko, vaše přítomnost v mém životě je jedním z nejdůležitějších důvodů, proč se mi tento nádherný den moc líbí. Děkuji za obohacení mého světa spoustou štěstí, naděje a zábavy. Mít opravdu báječný den díkůvzdání.
  • Šťastný den díkuvzdání! Přeji vám v tomto krásném dni nádhernou sklizeň vydatných požehnání, opravdovou radost a dobré zdraví.
  • Zasílání oceánů požehnání vám v tento den díkůvzdání! Doufám, že vaše srdce je plné strašlivé radosti.
  • Přeji vám opravdu fantastický a smysluplný den díkůvzdání! Když dnes zabíjíte tučné tele, může být zábava, štěstí, mír a láska jen hrstkou požehnání, která dnes přijímáte.
  • V tento Den díkůvzdání vám chci moc poděkovat za to, že jste mým vzorem a že jste z tohoto světa udělali pro mě neuvěřitelně radostné místo. Přeji vám absolutně veselou dovolenou!
  • Chci použít tento úžasný Den díkůvzdání a popřát vám věčnou radost, štěstí, dobré zdraví, úspěch a lásku. Může být váš den naprosto nezapomenutelný!
  • Přejeme vám svět nekonečného štěstí, lásky, zábavy, prosperity a mnoha úspěchů, jak si připomínáte Den díkůvzdání!
  • Přeji vám báječný den díkůvzdání, zlatíčko! Kéž tento zvláštní den žehnej vašemu srdci a duši láskou a absolutní blažeností.

  Šťastné Díkuvzdání.


  Mohlo by se vám také líbit:

  Dobré ráno a šťastné díkůvzdání!

 • hvězdy nemohou zářit bez citace temnoty
 • 100+ slavných a originálních nabídek díkůvzdání za den vděčnosti

  55 Dotykem přání den díkůvzdání

  Zprávy díkůvzdání pro učitele Vděčný a vděčný