Je známým faktem, že modlitba má moc uzdravovat, a proto ji oddaní považují za velmi účinný a silný lék proti nemoci. I věda také podporuje význam modliteb při obnově zdraví věřících. A protože víme, jak mocné mohou být léčivé schopnosti modlitby, naložili jsme tuto stránku s kompilací některých z nejvíce dojemných modliteb, které můžete najít na internetu.

Posíláte-li některou z našich dobře vytvořených modliteb za rychlé uzdravení svých blízkých, nejen jim dáte vědět, že o nich přemýšlíte, když bojují s nemocí, ale také jim může výrazně pomoci cítit se lépe a rychleji se zotavit z všeho, co trpí. z.


Obsah

 • 1 Získejte brzy brzy modlitby za mou dceru
 • 2 Získejte modlitby za mého syna brzy
 • 3 modlitby za zotavení matky
 • 4 Získejte modlitby za mého otce brzy
 • 5 Získejte dobře brzo modlitby za dobrého přítele

Získejte dobře brzy modlitby za mou dceru

 • Usměj se na tvář; nenechte se svou nemocí dostat dolů. Nezapomeňte, že všemohoucí Bůh vládne, a skrze pruhy svého syna Ježíše budete uzdraveni. Milujeme tě, drahá.
 • Drahá dcero, moje jediná modlitba za tebe právě teď je, že dobrý Pán ti žehná dobrým zdravím, abych tě viděl znovu se usmívat a smát se. Chybí mi to. Prosím, dobře se brzy.
 • Přilnavost nemoci na vás bude přerušena co nejdříve, protože Pán je s vámi. Brzy se dobře, drahá dcero.
 • Pane, modlím se za rychlé uzdravení a obnovení síly pro mého malého anděla. Prosím, posílejte ji, když leží nemocná v posteli. Brzy se uzdravte, zlatíčko.
 • Princezno, modlím se k Bohu, aby vás uzdravil, protože vím, že je pevností tvého života a že s Ním jsou možné všechny věci. Věřím, že moje modlitby byly zodpovězeny a že je jen otázkou času, než budete znovu fit a silní. Brzy se uzdrav.
 • Kéž dobrý Pán, který dává sílu slabým, vám dá veškerou sílu a sílu, kterou potřebujete, abyste vstali ze svého nemocného postele a vrátili se zpět do normálu. Bůh vám žehnej, má milá dcero. Pevně ​​věřím, že se brzy uzdravíte.

Získejte dobře brzy modlitby za mého syna

 • Kéž vám Pán žehná hladkým a rychlým zotavením z této nemoci. Brzy se cítím lépe, můj synu.
 • Synu, modlím se, aby vám každý nový den přinesl více síly a zdraví než předchozí den. Pamatujte, že Bůh se o vás stará a určitě vám poskytne rychlou úlevu od této nemoci.
 • Kéž vám všemohoucí Bůh, který je schopen nemožnosti, uzdraví vás a dá vám sílu. Bůh vám žehnej, můj synu.
 • Kéž bude láska, mír a pohodlí dobrého Pána s vámi, když bojujete s touto nemocí. Bůh vás uzdraví velmi brzy, takže se necítíte, můj synu.
 • Bůh dá svým dětem cokoli, pouze pokud se ho zeptají, a proto, jak se modlím za vaše zdraví, věřím, že Bůh odpověděl na mé modlitby a už vás začal uzdravovat. Úsměv, můj synu, protože všechno je pod kontrolou.
 • Pro Boha není nic nemožné a uzdravení z této nemoci rozhodně není výjimkou. Brzy se dobře, synu.
 • Pamatujte, že nejste sami v boji proti své nemoci, protože Pán je s vámi nyní a navždy. Pomůže vám porazit tuto nemoc, abyste mohli znovu získat ztracenou sílu a znovu se cítit normálně. Brzy se uzdrav.
 • Brzy se uzdravíte, protože moje modlitby jsou pořád s vámi. Bůh ti žehnej.

Modlitby za zotavení matky

 • Mami, přilnavost této nemoci nad vámi nebude trvat dlouho, protože věřím, že Bůh odpoví na naše modlitby a uzdraví vás před touto nemocí, která vás udržuje dole. Úsměv, protože brzy vstaneš silnější a zdravější než kdy předtím.
 • Jedním z nejúčinnějších léků proti nemoci je modlitba. Se všemi modlitbami, které jsem pro vás řekl, jsem přesvědčen, že tato nemoc vás už déle nezdrží. Brzy se uzdravíte, protože věřím, že moje modlitby byly zodpovězeny.
 • Kéž vás Pán sleduje a posiluje, když se zotavujete z této nemoci. Brzy se uzdravte, mami.
 • Dnes se modlím za tvé uzdravení, mami. Kéž tě uklidňující a uzdravující ruce Pána zakrývají a osvobodí tě od sevření vaší nemoci.
 • V Jeremiášovi 33: 3 slibuje dobrý Pán, že nám odpoví, kdykoli k němu zavoláme, proto jsem si stoprocentně jistý, že zodpoví mé modlitby a obnoví vaše zdraví a sílu. Brzy se uzdravte, mami.
 • K mé úžasné mámě se modlím za vaše rychlé uzdravení. Vím, že Bůh vás nikdy neopustí ani neopustí ve vaší době potřeby. Pokračujte v důvěru v něj a všechno bude v pořádku.

Jste vždy v mých myšlenkách a modlitbách. Prosím, dobře se brzy.

Získejte modlitby za mého otce

 • Tati, i když mi to láme srdce, když tě vidím bojovat se špatným zdravím, útěchuji z toho, že Bůh, který je navždy soucitný, odpoví na mé modlitby a uzdraví tě a brzy se cítíš lépe.
 • Tati, když bojuješ s touto nemocí, vím, že nejsi v tom sám, protože tě podporuji svými modlitbami. A vím, že dobrý Pán, který na nás neustále dohlíží, posílí vaši sílu a požehná vám dobrým zdravím.
 • Ty jsi vždy v mých myšlenkách a modlitbách, tati. Prosím, dobře se brzy.
 • Dnes žádám o Boží Boží uzdravující přítomnost ve vašem životě. Modlím se, aby vám vzal vaši nemoc a obnovil vaši sílu. Protože se o nás Bůh stará a odpovídá na naše modlitby, věřím, že jste již obdrželi své uzdravení, tati.
 • Modlím se, aby ses brzy vzpamatoval ze své nemoci. Kéž vás Bůh obklopí dobrým zdravím a silou, abyste se co nejrychleji vrátili na nohy a cítili se zdraví jako kůň!
 • Nezáleží na tom, jak se cítíte, prosím, neztraťte svou víru v Pána. Otevřete své srdce Pánu, protože se vás dotkne svými uzdravujícími rukama a vrátí vás k dobrému zdraví.

Kéž vás Pán sleduje a posiluje, když se zotavujete z této nemoci. Brzy se uzdrav.

Získejte dobře brzo modlitby za dobrého přítele

 • Věřím, že Bůh naslouchá našim modlitbám a odpovídá na ně, a proto se za vás dnes modlím. Modlím se, abyste se cítili lépe a silněji s každým dalším dnem. Brzy se uzdravte, má drahá.
 • Vždy věřte v Pána, protože vás nejen vyvede z této nemoci, ale uzdraví také vaši duši. Brzy se uzdrav.
 • Modlím se, aby andělé Boží na vás dohlíželi a přerušili sevření této nemoci nad vámi. Brzy se uzdravte, můj drahý příteli.
 • Když se za vás dnes modlím, žádám Pána, aby vás osvobodil od sevření vaší nemoci a co nejdříve vám vrátil zdraví a sílu. Brzy se uzdravte, můj dobrý příteli.
 • Věřím, že Pán na vás bude dohlížet a uzdraví vás před touto nemocí, kámo. Jen víra. Všechno bude v pořádku a budete se cítit tak zdravě, jak jste se nikdy necítili. Prosím, dobře se brzy.
 • Vím, že brzy znovu získáte svou sílu, protože se modlím za všemohoucího Boha, abychom sloužili, abychom vás uzdravili Jeho úžasnými uzdravovacími rukama. Brzy se uzdravte, protože mi chybí tvůj úsměv.