Odeslání nebo vyslovení upřímné zprávy z rozloučení je velmi důležité v následujících případech: když je přítel o odchodu ze země do cizí země, když zemřel milovaný člověk, když se s vámi rozešel významný jiný nebo obráceně atd.

V takových situacích, jako je výše uvedené, není přísné rozloučení poselství považováno nejen za správné, ale může nám také dát příležitost vypustit naše smutné pocity vyvolané odchodem milovaného člověka a zároveň vyjádřit naději do budoucnosti - zejména v případy, kdy milovaná osoba zemřela.


Problém s takovými zprávami o rozloučení je však v tom, že někdy máme tendenci považovat za náročné přijít s těmi správnými v důsledku různých důvodů, jako je příliš zármutek nebo skleslost psát to, co je na mysli, nebo zjevně postrádá čas nebo schopnost napište něco smysluplného. To je místo, kde náš článek přichází na záchranu. Zde máme skvělou kompilaci originálních, vřelých a hluboce cítících rozloučených zpráv nebo nabídek, které můžete říci svým blízkým nebo použít jako průvodce nebo inspiraci k vytváření vlastních rozloučených zpráv.


Sbohem s milencem po rozpadu

 • Přišel jsi do mého života a udělal jsi ze mě nejšťastnější ženu / muže na tomto světě. Teď ode mě odebereš štěstí a odejdeš ze mého života. I když nenávidím to, co jsi mi udělal, moc tě miluju, abych ti přál nemocnou. Doufám, že život s tebou zachází dobře. Ahoj.
 • Nikdy jsem si myslel, že tento den nikdy nepřijde, ale bohužel to přišlo. Když jdeme našimi samostatnými způsoby, víme, že navzdory zániku našeho vztahu bude moje láska k vám nadále žít. Ahoj.
 • Říká se, že když je něco příliš dobré na to, aby to byla pravda, často to tak je. Naše láska je typickým příkladem tohoto tvrzení. Bylo to prostě příliš dobré, aby to byla pravda. Přeji vám vše nejlepší ve vašem budoucím úsilí beze mě ve vašem životě.
 • Je to škoda, že naše láska nebyla dostatečně silná, aby obstála v testu času. Je škoda, že náš vztah skončil. Když odejdete od mého života, doufám, že dostanete to, co v životě hledáte. Ahoj.
 • Mohl jsem přísahat, že náš vztah bude trvat věčně. Teď chápu, proč moudré říkají, že nic netrvá věčně. Sbohem, má lásko.

Když odejdete od mého života, doufám, že dostanete to, co v životě hledáte. Ahoj.

 • Jak postupujete, vím, že i když nenávidím to, co jste mi udělal, moc vás miluji, abych vás někdy nenáviděl. Doufám, že najdete někoho, kdo vás miluje tak, jak jsem to udělal, protože moje láska k vám byla tak skutečná. Vše nejlepší.
 • Slavné citáty na obrázcích (část 6)
 • Zdá se mi, že nechápu, proč náš vztah musel skončit, když jsem chtěl jen to, že vás miloval a udělal vám radost. Omlouvám se za to, že jsem vám neúmyslně zlomil srdce a ublížil vám. Ahoj.

Doufám, že život s tebou zachází dobře. Ahoj.

Sbohem příteli, který opouští zemi

 • Přeji vám velmi bezpečnou a plnou cestu do zahraničí a modlím se, aby dobrý Pán prováděl každý váš pohyb. Sbohem, příteli, a užijte si bezpečnou a vzrušující cestu.
 • Nemůžu uvěřit, že je konečně čas, abychom si konečně navzájem řekli bolestivé sbohem. Tolik mi budeš chybět, příteli. Doufám, že zůstanete v kontaktu, až se tam dostanete. Bezpečná cesta.
 • Na jedné straně je mi smutno, že mě opouštíš, ale na druhé straně jsem šťastný za příležitost, kterou musíš zažít život v jiné zemi. Vězte, že vás budu podporovat v modlitbách, dokud budete pryč. Kéž vás Bůh vždy vede a chrání. Ahoj.
 • Brzy budou mezi námi ležet tisíce mil. Navzdory tomu, že je smutný, beru útěchu v tom, že se opravdu nebudeme od sebe odlišení, protože vždy budeme v srdcích ostatních. Sbohem a bezpečnou cestu.
 • 50 bezpečných cest si přeje inspirovat nejlepší lety a cesty
 • Opravdu mi budeš chybět. Dokud se znovu nepotkáme, myslím, že je prozatím sbohem. Přeji bezpečnou a příjemnou cestu.
 • Milý příteli, všechna moje nejlepší přání jsou s vámi, když opouštíte pobřeží / hranice této země. Bude mi chybět a budu na tebe pořád myslet. Sbohem, a samozřejmě doufám, že se brzy zase uvidíme!

Přeji vám velmi bezpečnou a plnou cestu do zahraničí a modlím se, aby dobrý Pán prováděl každý váš pohyb. Sbohem, příteli, a užijte si bezpečnou a vzrušující cestu.

Sbohem příteli, který zemřel

 • Drahý příteli, tvůj náhlý odchod z tohoto světa úplně ochromil mé tělo i duši. Vždycky si v sobě vezmu kousek od vás až do dne, kdy se také nadechnu a opustím tento svět. Ahoj.
 • Drahý příteli, přestože se s vámi rozloučím s extrémně těžkým srdcem, vím, že každý den, kdy žiji na této Zemi, budu přitahován blíž ke dni, kdy se znovu setkám. Dokud se však znovu nepotkáme, můžete klidně odpočívat v uklidňující dutině Božích rukou.
 • Být s vámi přáteli bylo to nejlepší, co se v mém životě kdy stalo. Vždy jsi mi přinesl úsměv. A teď jsi pryč. Nemůžu uvěřit, že je to skutečné. Sbohem, příteli. Kéž vaše jemná duše odpočívá v dokonalém klidu.
 • Smutné Citáty
 • Milý příteli, vytrhl jsi ode mě mé štěstí hned ve chvíli, kdy jsi opustil tento svět. Snažím se uklidnit tím, že znovu prožívám ty krásné vzpomínky, které jsme spolu sdíleli, ale bez úspěchu. Nic tě nemůže nahradit, můj drahý příteli.
 • Drahý příteli, netušíš, jak moc mě váš náhlý a nečekaný odchod z tohoto světa zničil. Nyní mohu jen zůstat silný, protože vím, že mě nechceš vidět ve tvaru, jakým jsem. Modlím se, aby tvá duše spočívala v míru. Zatím ahoj.

Milý příteli, vytrhl jsi ode mě mé štěstí hned ve chvíli, kdy jsi opustil tento svět. Snažím se uklidnit tím, že znovu prožívám ty krásné vzpomínky, které jsme spolu sdíleli, ale bez úspěchu. Nic tě nemůže nahradit, můj drahý příteli.

Sbohem rodiči, kterého jsi ztratil

 • Když tě tu truchlím na Zemi, moje srdce mi říká, že jsi někde tam, usmíval se na mě a říkal mi, abych se rozveselil.
 • Žádná bolest není tak pronikavá jako bolest ztráty vašeho milujícího otce / matky. Mami / tati, když odpočíváš v náručí Boží, vím, že můj život už nikdy nebude stejný bez tebe. Moc mi chybíš. Ahoj.
 • Tati, ty jsi nám dal všechno, když jsi byl tady na Zemi. Byli jste výjimeční a není tu nikdo, kdo by naplnil toto vakuum, které jste vytvořili v mém srdci. Ale vím, že smrt nemůže být konec. Vím, že se určitě znovu setkáme. I když nevím, kdy nebo kde se toto setkání bude konat, vím, že tě určitě zase uvidím.
 • Je zřejmé, že jste nyní se svým Makerem. Ale dokud vaše paměť žije v mém srdci, budete vždy se mnou.
 • Chybíš mi
 • Navzdory skutečnosti, že se mnou nemůžete fyzicky být, vím, že se mnou budeš vždy duchovně. A to mi dodá úsměv, i když jsem se sbohem rozloučil.

Sbohem milovanému, který zemřel

 • Nevím, kde jste, ale vím, že na mě někde trpělivě čekáte, a také trpělivě čekám, až vás uvidím. Sbohem, příteli. Osud nás mohl v tomto světě od sebe odtrhnout, ale určitě nás to opět spojí v jiném světě.
 • Smrt není konec, proto věřím, že i když jste pryč, uvidíme se znovu. Do té doby se sbohem a starejte se o sebe, ať jste kdekoli. Nikdy na tebe nezapomenu, má drahá.
 • Když jsem se sbohem rozloučil, slova nemohou vyjádřit smutek, který předjel mé tělo a duši. Byl jsi mým pilířem podpory a zdrojem štěstí. Teď už pro mě nemůžu nic držet. Proč jsi musel jít?
 • Říká se, že se všechno děje z nějakého důvodu, protože Bůh ví nejlépe. Říkají, že bez ohledu na to, co se stane, bychom měli poděkovat Bohu. Takže navzdory neuvěřitelnému smutku a bolesti, kterou teď cítím, jsem nucen poděkovat Pánu, protože věřím, že vás přivedl na lepší místo. Sbohem, drahá sestra / bratr / bratranec / přítel.
 • Když se vydáte na cestu do duchovní říše, zavazuji vás do rukou svého tvůrce. Kéž vás provede každým krokem a dovede vás bezpečně k cíli věčného štěstí. Sbohem, má drahá.

Sbohem je nejbolestivější způsob, jak vyřešit problém.

Mohlo by se vám také líbit:

Citace 'Keep in Touch' Zůstaňme v kontaktu

Moudrá slova jako životní lekce Inspirativní citace pro lepší svět

 • přání k narozeninám pro dědečka
 • Rumi on Love! Přečtěte si jeho nejlepší citace o tom, co nás dělá jedním

  Konfucius Citáty