Otec, který bude vždy stát u vás, je skutečně důležitou oporou v životě člověka. Proto, když je jeho zvláštní den, chcete najít způsob, jak vyjádřit svou vděčnost prostřednictvím narozeninové zprávy.

Naše sbírka původních narozeninových modliteb pro vašeho otce vám pomůže říct, jak požehnáno, že se cítíte, že ho máte. Přijímání modlitby od vás může být opravdu jedním z nejteplejších dárků, které dostane k narozeninám.


 • vítr touží hrát si s vlasy

 • Děkuji Bohu za dobrého Otce

  • Probouzím se každý den, dokážu čelit světu s láskou, ve které jsi mě vychovával. Jsem vděčný Bohu za jeho moudrost při přidělování vás jako mého pozemského otce. Všechno nejlepší k narozeninám, milovaný otec.
  • Tati, jsi tak skvělý otec. V tento den, když vás slavíme, chopím se příležitosti poděkovat vám všemohoucímu Bohu za to, že mi žehnal s vámi. Kéž vás Boží milost nadále vede ve světle a zdraví. Kéž obrátí uši k vám a udělí všechny vaše srdce touhy. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Tati, jsi tak skvělý otec. V tento den, když vás slavíme, chopím se příležitosti poděkovat vám všemohoucímu Bohu za to, že mi žehnal s vámi. Kéž vás Boží milost nadále vede ve světle a zdraví. Kéž obrátí uši k vám a udělí všechny vaše srdce touhy. Všechno nejlepší k narozeninám.

  • Dnes jsem schopen vyslat lásku, protože jste mi dal na vlastní kůži zkušenost, jak by láska měla být a co by to mělo znamenat. Jsi můj první hrdina, můj mistr, můj vzor a moje všechno. Dnes chci poděkovat Bohu ze dna mého srdce za to, že mi žehnal otci, který je stejně úžasný jako ty. Kéž ve svém životě nikdy neuvidíte smutek. Ať žijete dlouhý, zdravý, prosperující a šťastný život. Všechno nejlepší k narozeninám, drahý otče.
  • Jak mohu zapomenout na lásku a náklonnost, kterou mi neustále dáváte bez podmínek? Jste vždy připraveni obětovat své štěstí, abyste se ujistili, že mi úsměv rozzáří úsměv. Budu navždy vděčný Všemohoucímu Bohu za to, že tě učinil mým otcem. Kéž jsou všechny dny vašeho života stejně krásné jako kombinace slunce a duhy. Může štěstí a radost navždy vládnout ve vašem srdci zlata.
  • V tomto životě jsem byl požehnán tolika věcmi, ale žádné z mých požehnání nelze srovnávat s požehnáním, že tě mám jako svého otce. Nikdy nemohu přestat poděkovat Bohu za vaši přítomnost v mém životě. Dal jsi mi všechno, co jsem v životě potřeboval, a zformoval jsi mě do muže / ženy, kterou jsem dnes. Kéž by vás Bůh nikdy nepřestal nalévat svou úžasnou lásku, laskavost a požehnání. Přeji krásné narozeniny.
  • Když vás Bůh učinil mým otcem, požehnal mi mnohem víc, než jsem si zasloužil. Proto budu navždy vděčný Všemohoucímu.
   Pro mě budete vždy největším otcem, jaký kdy svět uvidí. Takže v tento den, když vás oslavuji, toto mé srdce nemá nic jiného než obrovskou vděčnost Bohu za to, že mi žehnal nejlepším otcem všech dob. Přeji ti všechno nejlepší k narozeninám, tati, a modlím se k Bohu, aby s tebou strávil ještě plodnější a šťastnější roky.

  Požehnání k narozeninám.

  • Na tvůj velký den, drahý tati, jsem ti chtěl jen dát vědět, že nemáš soupeře. Ujišťuji vás, že veškerá láska, kterou jste dali, cítila a stále je. Nebyla promarněna žádná kapka. Budu i nadále poděkovat Bohu za váš život až do konce času. Všechno nejlepší k narozeninám.
   Kdyby někdo měl důvod být vděčný Bohu za dobrého otce, takovou osobou jsem já. Jsem opravdu požehnán kvůli tobě, tati. Kéž stárnete v milosti a moudrosti a kéž vám bude Pánova dobrota po všechny dny vašeho života. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Žádám Boha o pomoc

  • Tohle jsou pro tebe časy, tati. Cítím tvoji bolest a vcítím se s tebou. Beru však odvahu v tom, že pokud někdo dokáže obstát v této nesnáze, pouze jeden člověk je na hranici známky, a to jste vy, můj drahý otče. Vždy jsi byl ztělesněním síly a nikdy jsem tě neznal, abys ztratil jakoukoli výzvu, kterou na tebe vrhl život. Vaše fenomenální síla spojená s modlitbami, které vám neustále říkám, jsem přesvědčena, že nad touto nemocí zvítězíte a budete opět šťastní. K vašim narozeninám vás Bůh nikdy neopustí. Může obnovit vaše zdraví a osvobodit vás od břemene.
  • Vím, že Bůh odpovídá na všechny modlitby, takže dnes, tati, ve vaší době potřeby, žádám Boha, aby vám žehnal a odstranil veškeré finanční břemeny, kterým v současné době čelíte. Nevzdávejte se prosím boje. Vím, že pokud vás k tomu přivedl Bůh, jistě vás přes to uvidí.

  Vím, že Bůh odpovídá na všechny modlitby, takže dnes žádám Boha, aby vám žehnal a odstranil všechna břemena, kterým čelíte. Nevzdávejte se boje, prosím. Vím, že pokud vás k tomu přivedl Bůh, jistě vás přes to uvidí. Všechno nejlepší k narozeninám, tati!

  • Od tohoto dne se modlím, abys začal dostávat svůj finanční průlom, tati. Jste tak úžasný člověk a nezasloužíte si nic jiného než štěstí v životě. Kéž Bůh otevře všechny dveře prosperity a štěstí, které byly zavřeny před vámi. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Modlím se, aby Bůh byl s vámi každou chvíli a každou sekundu této finanční krize, které čelíte. Kéž vám dá sílu k odvážnému pokračování, takže na konci dne můžete zvítězit. Jsem přesvědčen, že když se dnes modlím za váš finanční průlom, dobrý Pán již odpovídá. Všechno nejlepší k narozeninám, tati.
  • Tati, když dnes oslavuješ své narozeniny, děkuji Bohu za tvůj život a modli se, aby zachránil před touto nemocí a naplnil vaše tělo silou a vaše srdce štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Modlím se, aby všemohoucí Bůh zasáhl a dal vám odvahu vstát. Modlím se za uklidnění a uzdravení od Boha za vás. Žádám Jeho milující laskavost, aby zastínila vás a Jeho uzdravující milosrdenství, aby na vás padla a úplně vás uzdravila. Kéž byste dnes obdrželi vaše uzdravení a štěstí, tati. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Zasíláte si uzdravující modlitby, tati. Modlím se, aby Bůh, který je největším léčitelem, vyhnal každou nemoc ze svého těla svými mocnými a mocnými rukama. Může být vaše léčení trvalé.
  • Tati, vím, že prožíváte těžké časy, ale prosím zůstaňte v klidu a vím, že Bůh má kontrolu. Modlím se, aby vám Bůh požehnal bohatstvím a prosperitou. Nepřestanu se modlit, dokud nedostanete své finanční zázraky. A jsem si jistý, že je brzy přijmete. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • K mému úžasnému otci se modlím, aby na tebe Bůh položil své uzdravující ruce a odstrčil od těla veškerou nemoc a bolest, abys mohl být tak slušný jako housle v záblesku oka. To se ptám ve mocném jménu Ježíše Krista. Amen.

  Bůh vám žehnej, tati! Všechno nejlepší k narozeninám. Jste vždy připraveni obětovat své štěstí, jen abych se na mě usmál. Může štěstí a radost navždy vládnout ve vašem srdci zlata.

  Žádám o vnitřní mír a štěstí pro otce

  • Můj drahý otče, doporučuji tě všemohoucímu Bohu. Kéž nechal na tebe svítit své světlo. Kéž vám udělí radost a mír jako klidné řeky. A může vás tento mír a radost následovat až do konce času. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Ať už se v životě nikdy nebudete cítit odraděni nebo prázdný. Ať si užijete nádherný život plný štěstí, míru a prosperity. Všechno nejlepší k narozeninám, milý otče.
  • Kéž na vás spočine dobrota dobrého Pána a nechť neustále odvrací zlo od vašich dveří. Stejně jako svěží a jemná rosa, ať vás Bůh osprchuje láskou a mírem, abyste nemuseli v životě mít žádné potíže. Kéž vám žehná věčným štěstím. Všechno nejlepší k narozeninám, tati.
  • Nechť jsou všechny dny vašeho života doprovázeny štěstím, vyrovnaností a klidem. Kéž bude Boží pokoj nyní a stále více. Bůh ti žehnej.
  • Tati, jsi nejmilejší a nejstarší osoba, jakou jsem kdy poznal, a jsem tak pyšný a požehnán, že jsem tvůj syn / dcera. Kéž vám Bůh žehná štěstí, spokojenost, prosperita, mír a hojnost k vašim narozeninám a vždy. Přeji vám příjemný den, tati.
  • Jak budete pokračovat ve svém neustálém pokroku skrze život, může Všemohoucí přikázat svým andělům, aby vás neustále pozorovali. Nechť Bůh natáhne své ruce a zahrnul tě do skutečného štěstí a klidu po všechny dny tvého života. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • K vašim narozeninám může být mír vždy vaším hodně. Kéž vaše srdce nikdy netouží po štěstí. Mohou mít vaše rty vždy důvod k úsměvu a vaše srdce může mít vždy důvod přetékat štěstím. Bůh vám žehnej, tati.
  • Nejcennějšími věcmi v životě jsou vnitřní mír a štěstí a to jsou věci, za které se za vás modlím, když slavíte narozeniny, drahý otče. Měj krásný den.

  Mohlo by se vám také líbit:

  Blahopřání k narozeninám pro otce Radostné přání pro vašeho otce

  Nejlepší 100+ originální a vtipné všechno nejlepší k narozeninám

  Všechno nejlepší k narozeninám

  Táta, kterého miluješ Den otců Citáty

  Dobré ráno obrázky


  Poděkování Bohu za ochranu života Otce

  • Tati, z 86 400 vteřin, které mi Bůh dnes požehnal, jsem jen ten, kdo použil jednu k tomu, abych mu poděkoval od dna mého srdce za to, že tě chrání a udržuje tě zdravý a silný. Všechno nejlepší k narozeninám, drahý tati.
  • Nejdražší otče, právě tato denní podoba přišla jako většina těch teplých vzpomínek na tebe. Pokaždé, když položím kolena na podlahu, abych řekl modlitbu, nedělám poděkování dobrému Pánu, že mi dal největší dar v mém životě, ty. Dnes, více než kdy jindy, bych si vás chtěl znovu zapamatovat před vždy dobrým Stvořitelem. Děkuji Bohu za to, že jsem tě zakryl a chránil. Děkuji Bohu za váš život a modlím se, aby vás nikdy nepřestal požehnat.
  • Když označíte tuto novou kapitolu ve svém životě, chci využít příležitost poděkovat Bohu za to, že jste vždy s vámi a že vás chrání před očima a plány bezbožných. Kéž by Bůh s vámi zůstal až do konce času. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Děkuji Bohu a Jeho andělům, že vás chrání a udržují v bezpečí a zdraví. Kéž Bůh neustále přikazuje svým úžasným andělům, aby vás ochránili, kamkoli půjdete. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Tati, když dnes změníš nový věk, děkuji Všemohoucímu za tvůj život a děkuji Mu za to, že tě neustále sleduje a chrání před rukama vašich nepřátel. Buďte navždy požehnáni, tati. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Dnes uznávám dobrotu všemohoucího Boha za jeho dar života vám a žádám, aby vám jeho laskavost nedala jen dlouhý život, ale také zdraví a štěstí.
  • Tati, tvůj život je pro mě tak vzácný. Je to ten nejcennější dárek v mém životě, a proto ve vašem Velkém dni chci jen poděkovat Bohu za váš život. Kéž Bůh i nadále žehná a chrání vás každý požehnaný den vašeho života. Všechno nejlepší k narozeninám, tati.
  • Tati, kromě toho, že tě dnes slavím, chci také poděkovat Bohu za to, že jsi vždy s tebou a chrání tě. Kéž budete i nadále přijímat Boží božskou ochranu, vedení a lásku po všechny dny svého života. Užijte si svůj den.

  Všechno nejlepší k narozeninám, tati! Ve váš velký den jsem vám chtěl říct, že veškerá láska, kterou jste nám dali, byla cítena a stále je. Nikdy za tebe nepřestanu děkovat Bohu.

 • 4 dny do Vánoc

 • Související příspěvky:

  Požehnání ze srdce Všechno nejlepší k narozeninám

  Narozeninové modlitby za sebe

  Narozeninové modlitby pro matky Požehnej, mami!

  Narozeninové modlitby pro mou sestru

  Narozeninové modlitby pro bratry Blahoslavená oslava