Máte potíže s přijetím úžasných zpráv, které pošlete svému bratrovi nebo sestře toto díkůvzdání? Pokud ano, už se nemusíte bát. Zde máme pěkný výběr dobře napsaných a originálních přání díkůvzdání, které můžete použít k tomu, abyste si Den díkůvzdání svého sourozence pamatovali a pečovali.

Můžete buď poslat přání tak, jak jsou zde, nebo si je můžete přizpůsobit tak, že je změníte podle svého vkusu. Bez ohledu na to, kterou možnost hledáte, faktem zůstává, že Den díkůvzdání vašeho sourozence se bude třpytit.

 • lék na cokoli je slaná voda

 • Díkůvzdání přání pro moji sestru

  • Šťastné díkůvzdání vám, má nejdražší sestře. Děkuji za naplnění mé duše nesmírným štěstím.
  • Pán mi požehnal můj život nesčetnými velkými věcmi, z nichž jednou jsi ty, moje sladká sestra. Šťastné Díkuvzdání.
  • Vaše přítomnost v mém životě je ceněná. Mít požehnané a veselé díkůvzdání.
  • Dar mít úžasnou sestru jako jsi ty v mém životě je jedním z největších požehnání mého života. Přeji vám díkůvzdání naplněné až po okraj Boží úžasnou láskou a požehnáním.
  • Tento Den díkůvzdání mi přináší skvělou příležitost poděkovat vám za to, že jste se mnou mimořádně úžasnou sestrou. Miluji tě.
  • Přeji vám nádhernou dovolenou, drahá sestro. Nemohu dostatečně poděkovat nebi za to, že jsem tě poslal shora, aby se moje existence tady na Zemi stala šťastnou.
  • Kéž vám dobrý Pán žehná bohatým Díkůvzdáním naplněným veškerým štěstím, které vaše sladké srdce může obsahovat. Bůh ti žehnej.
  • Nikdy nemůžu zaměnit radost z úžasné sestry, jako jsi ty, pro celý svět. Šťastné Díkuvzdání!
  • Děkuji Bohu pokaždé, když mi dal milující sestru, jako jsi ty. Nechť je vaše díkůvzdání vycpané až po okraj štěstím a láskou.

  Nechť je vaše díkůvzdání vycpané až po okraj štěstím a láskou.

  • Můj život se třpytí více než zlato. A vy jste jedním z důvodů. Děkuji ti drahý. Doufám, že si užijete každou sekundu tohoto díkůvzdání na maximum!
  • V životě není nic důležitějšího než poděkovat Bohu za všechna požehnání, která nám udělila. Drahá sestro, jsi jedním z mých největších požehnání. Šťastné Díkuvzdání.
  • Dnes je den oficiálně vyhrazený pro ocenění všech požehnání v našich životech. V tento den, moje nejdražší sestra, chci, abys věděl, že tě z celého srdce vážím. A pro vaše štěstí není nic, co bych neudělal. Šťastné Díkuvzdání.
  • Jak vám připomíná všechna požehnání ve vašem životě tato díkůvzdání, vím, že vás vidím jako nic jiného než požehnání v mém životě. Mít báječný den díkůvzdání.
  • Má milovaná sestra, jsem ti navždy vděčná za to, že jsi milující sestrou a kamarádkou. Bůh vám žehná hojně, když slavíte tento Den díkůvzdání.
  • Šťastné díkůvzdání mé úžasné sestře, která je sluncem, které naplňuje moji oblohu světlem. Může být vaše štěstí vaším nejbližším přítelem nejen v této sváteční sezóně, ale po celou cestu životem.
  • Přeji vám všechna požehnání, radost a štěstí, které přicházejí s tímto svátkem. Nechť je vaše díkůvzdání stejně šťastné jako Boží ráj.
  • V tento den, když děkuji Bohu za všechny dobré věci, s nimiž byl můj život požehnán, chci vám také upřímně poděkovat za to, že jste do mého světa přivedli teplo a barvu. Šťastné díkůvzdání, sladká sestra.
  • V hojnosti nebo v nouzi mám vždy několik důvodů k vděčnosti a vy jste jedním z takových důvodů. Přeji opravdu krásný den díkůvzdání.
  • Najděte správná slova k vyjádření vděčnosti | Díkůvzdání Zprávy

  Poděkovat.

 • přání k narozeninám pro dědečka
 • Díkůvzdání přání pro můj bratr

  • Děkuji za to, že jsi jedním z nejcennějších požehnání v mém životě. Kéž je toto díkůvzdání pro vás nejlepší, drahý bratře.
  • Nemohu dostatečně poděkovat svým šťastným hvězdám za to, že jsem tě součástí mého života. Šťastné díkůvzdání, můj milovaný bratře.
  • Přeji krásný den díkůvzdání nádhernému bratrovi, jehož láska je jedním z důvodů, proč ve svém životě neustále zažívám štěstí. Může váš život znát žádný smutek.
  • Nejlepší část pozorování Díkůvzdání je skutečnost, že to oslavím s tak úžasným bratrem, jako jste vy. Šťastný den díkuvzdání!
  • Toto díkůvzdání vám přeji požehnání, mír, lásku a štěstí. Děkuji za to, že jsi úžasný bratr a skutečný přítel.
  • Mám úžasného bratra, jako jste vy, a tak jsem požehnán vším, co v životě potřebuji. Šťastné Díkuvzdání.

  Děkuji za to, že jsi po celý můj život velkým bratrem. Šťastné Díkuvzdání.

  • Drahý bratře, dovolte, aby tento den přinesl do vašeho světa mír a štěstí. Přeji vám požehnaný a radostný den díkůvzdání.
  • Jak si ceníte všech dobrých věcí, s nimiž jste byli požehnáni, může být váš život navždy obklopen všemi krásnými věcmi na světě, které vám na tváři kladou úsměv. Šťastné Díkuvzdání.
  • Přeji vám vše nejlepší, co může toto díkůvzdání kdy nabídnout. Jsi úžasná duše a jsem vděčný, že jsi můj bratr.
  • Šťastné díkůvzdání úžasné, která neustále naplňuje mou duši slunečním zářením. Můžete si užít hojnosti požehnání z výšky tohoto díkůvzdání a dnů poté.
  • Drahý bratře, věděli jste, že jste náhodou jedním z nejcennějších darů, jaké jsem kdy obdržel z nebe? Šťastné Díkuvzdání!
  • Moje srdce se vždy naplňuje radostí, kdykoli mi bude připomenuto, že tak úžasný člověk, jako jsi ty, je můj bratr. Může štěstí, mír a radost doprovázet každou chvíli vaší díkůvzdání.
  • Šťastné díkůvzdání nejfenomeničtějšímu bratrovi! Ať už nikdy nepřestanete svítit tak jasně jako diamant.
  • Drahý bratře, posílám vám v této sezoně spoustu lásky, objetí a modlitby. Můžete si užít dosud nejradostnější díkůvzdání!
  • Ve svém životě mám několik věcí, za které chci dnes poděkovat Bohu, a vy, můj drahý bratře, jste na začátku seznamu. Nechť vaše díkůvzdání bude stejně šťastné jako štěstí, které cítím, když vím, že jste můj drahý bratr.
  • Nechť jsou všechna požehnání, mír a štěstí v nebi propůjčeny vašemu životu, nejen dnes, ale v průběhu následujícího roku. Šťastné Díkuvzdání.
  • Díkůvzdání modlitby k vám, můj milý bratře. Nechť je váš život ponořen do oceánů skutečného štěstí. Užijte si nádherné díkůvzdání.
  • Vážím si všech velkých věcí, s nimiž jsem byl požehnán, a to včetně vás, mého milovaného bratra. Doufám, že se vám toto díkůvzdání líbí.
  • Drahý bratře, nechť je vaše díkůvzdání doprovázeno nejdůležitější věcí v životě: opravdovým štěstím. Jsem velmi vděčný za to, že jsem v životě měl bratra jako ty.
  • Děkuji za to, že jsi po celý můj život velkým bratrem. Šťastné Díkuvzdání.
  • Být vaším bratrem / sestrou je bezpochyby jednou z největších věcí, které se mi kdy stalo. Nechť je vaše díkůvzdání naplněno teplem lásky a štěstí shora. Šťastné Díkuvzdání.

  Poděkovat.