Poslání upřímného narozeninového přání svému tchánovi je jednou z nejlepších věcí, které můžete udělat, abyste si připomněli tento velmi důležitý den jeho života.


Toto gesto mu nejenže ukazuje, že ho milujete a milujete, ale také vám pomáhá udržet si jeho dobré knihy (což je skvělá věc, pokud vezmete v úvahu, že je váš švagr). V každém případě doufáme, že vám níže uvedené vzorky pomohou vymyslet něco, co z vašeho velkého dne udělá skvělý den. Vše nejlepší.

Obsah


 • 1 vtipné přání k narozeninám pro svého tchána
 • 2 Sladká / sentimentální přání k narozeninám pro svého tchána
 • 3 Inspirativní přání k narozeninám pro mého tchána
 • 4 Narozeninové modlitby za mého tchána

Vtipné přání k narozeninám pro mého tchána

 • Všechno nejlepší k narozeninám, tati! Kéž vám Bůh dá možnost skládat papíry až ke stropu.
 • Všechno nejlepší k narozeninám! Když se na tebe dívám, uvědomil jsem si, že nic není schopno muže dostat tak špatně jako ve stáří.
 • Kdyby mě Bůh chtěl požádat, abych si vybral mezi vámi a miliardou dolarů, vybral bych vás srdečně. A to přichází od někoho, kdo miluje honění papíru víc než cokoli jiného na tomto světě. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Mzda za oslavu mnoha narozenin je stáří! Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Užijte si párty a zapomeňte na nespočet svíček na dortu! Všechno nejlepší k narozeninám.
 • Všechno nejlepší k narozeninám, tchán. Ať žiješ tak starý, že tě lidé mýlí s mimozemšťanem.

Všechno nejlepší k narozeninám milý tchán.


Šťastné narozeniny.Všechno nejlepší k narozeninám nejlepšího zetě, vůbec!

 • Jste tak úžasní, že všechno vaše společnost miluje, včetně stáří. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Všechno nejlepší k narozeninám, tchán! Žádný urážka, ale myslím, že je nejvyšší čas, abyste se zkontrolovali, zda máte závislost na stárnutí.
 • Stáří by vám mohlo zkazit tváří mořem vrásek, ale hej, je to mnohem lepší, než být pohřben šest stop pod zemí. Podívejte se na světlejší stranu a užívejte si skutečnosti, že jste naživu. Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Přeji všechno nejlepší k narozeninám pro muže, který opustil společníka mládí a místo toho si vybral stáří.
 • Vyfukování všech velikostí svíček na dortu je něco, co by Herkules považoval za herkulovský úkol. Více síly pro vás! Všechno nejlepší k narozeninám!
 • Všechno nejlepší k narozeninám pro muže, který měl vždy touhu být starý muž!

Všechno nejlepší k narozeninám, tchán.


 • šťastná mateřská neděle
 • Sladká / sentimentální přání k narozeninám pro mého zetě

  • Nejdražší zetě, nemáte tušení, jak vynikající je vaše přítomnost v mém životě! Na tomto světě není žádný tchán úžasnější než ty. Ne, ani jeden! Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Zasloužíš si chválu za to, že jsi pro mě takový fenomenální tchán. Děkuji za štěstí, že moje oblečení. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Přeji nejšťastnějším narozeninám nejsladším otcům ve vesmíru. Šťastný je muž / žena, která najde svého úžasného muže jako vy jako svého tchána.
  • Přeji vám zvláštní den, který je jasný a radostný. Zasloužíte si to, protože jste nejmilnější tchán, kterého znám. Miluji tě.
  • Na zeď mého srdce jsem napsal všechny úžasné věci, které jsi pro mě udělal. Proto na ně nikdy nezapomenu. Dnes se modlím, aby štěstí vstoupilo do vašeho domu a nikdy neodešlo. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Děkuji vám, že jste šli všichni ven, aby se mi na tváři usmál. Jak velcí tchánové odcházejí, jste určitě vynikající. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Podle mě jste nekonečně lepší než všechny zetě, na které jsem narazil. Na váš Velký den doufám, že vás každá cesta, kterou v životě podniknete, povede ke štěstí. Bůh vám žehnej, má drahá.
  • Jste jedním z důvodů, proč je můj svět barevný. Doufám, že jednoho dne mohu také učinit tvůj svět stejně požehnaným a šťastným, jak si děláš můj. Všechno nejlepší k narozeninám.

  Všechno nejlepší k narozeninám.

  Inspirativní přání k narozeninám pro mého tchána

  • S největší pravděpodobností říkám, že pokud věříte v sebe, nic nemůže působit jako bariéra mezi vámi a touhami vašeho srdce. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Přeji vám opravdu slavné narozeniny! Důvěřujte Bohu celým svým srdcem a on umožní nemožnost.
  • Vydrž! Máte v sobě moudrost a sílu, kterou toto dobytí potřebujete. Věřím ve vás s celou mou bytostí. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Je úžasné pozoruhodné věci, které můžete v životě dosáhnout, když věříte v sebe. Stále věřte v sebe, nejdražší tchán. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Neúspěch je součástí života a nikdy by neměl být považován za špatnou věc. Ve skutečnosti je to vítězství sladší. Nikdy se nebojte neúspěchu v jakémkoli úsilí, na které se pustíte. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Bůh v našich životech často zasazuje výzvy, aby otestoval, jak jsme vůči němu loajální. A jakmile projdeme tento věrnostní test, užíváme si ráj bez konce. Udržujte svou víru v Boha bez ohledu na utrpení, které vám přijdou na cestu, a určitě se budete usmívat. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Používám vaše narozeniny jako příležitost, abych vás povzbudil, abyste dál bojovali za věci, které vám přinášejí štěstí do vašeho života. Nikdy nedovolte, aby vás vaše selhání sneslo dolů, protože každé selhání s sebou přináší příležitost k úspěchu.

  Všechno nejlepší k narozeninám úžasného tchána.


  Narozeninové modlitby za mého tchána

  • Kéž vám tento zvláštní den žehná sílu překonat překážky, které vám život dává do cesty. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Kéž vás Bůh zachrání před bezbožnými. Kéž vám bude vždy milosrdný. Kéž může vaše nepřátele zakopnout a padnout, kdykoli se proti vám snaží realizovat své zlé plány. Doufám, že slavíte tento zvláštní den s vědomím, že jste navždy chráněni mocnými Božími rukama.
  • Modlím se, abys bydlel v prosperitě a štěstí po všechny dny svého života. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Kéž vám Pán, který sídlí v Sionu, požehná hojně, aby všechny dny vašeho života mohly být tak jasné jako paprsky tisíce sluncí.
  • Protože Bůh nikdy neopouští ty, kdo Ho hledají, jsem přesvědčen, že dnes odpoví na mou modlitbu a žehná vám radostí a prosperitou, kterou si zasloužíte v životě. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Nechť vaši nepřátelé rychle klesají v bezedné jámě, kterou pro vás vykopali. Přeji vám šťastné a silně požehnané narozeniny.
  • Dnes se modlím ke králi slávy, aby seslal Jeho mocné anděly, aby vás ochránili každou milisekundu vaší pozemské cesty. Všechno nejlepší k narozeninám, nejdražší tchán.
  • Kéž byste ve svém životě vždy viděli Boží úžasná díla. Kéž tě zvedne před tvé nepřátele a donutí tě se nad nimi radovat navždy. Amen.
  • K vašim narozeninám se modlím, aby se vaše srdce nikdy neznepokojovalo. Namísto potíží může váš svět znát mír a velkou radost. Amen.
  • Kéž vás vždy najde útočiště v Pánových mocných náručí a nechť vždy nasměruje vaše kroky k cílům, díky nimž se vaše srdce raduje. Všechno nejlepší k narozeninám.
  • Modlím se za nekonečná požehnání za vás, když si vyznačujete tento nádherný den svého života. Modlím se, aby Bůh požehnal tvému ​​tělu zdraví a tvé kosti silou každý den tvého života.
  • Kéž vás Bůh vysvobodí ze zlých rukou vašich nepřátel a nechá váš dům přetéct poklady radosti a míru. Všechno nejlepší k narozeninám, můj milovaný tchán.