Inspiraci najdete v každém rohu života, pokud ji máte pouze oči. I ta nejjednodušší slova nás mohou inspirovat k dosažení velkých věcí v životě. Obzvláště narozeniny jsou dny někoho důležitého v životě někoho, a proto mohou být skvělými příležitostmi sdílet nějakou moudrost.

Každý potřebuje nějakou inspiraci v životě. Někteří to potřebují pro světlou budoucnost, jiní potřebují, aby své sny splnili, a jiní potřebují, aby se prostě cítili zvláštně. Jednoho dne můžete mít šanci být jejich světelným majákem, jejich stříbrnou podšívkou v oblacích. Místo tradičního přání k narozeninám zde uvádíme několik inspirativních přání k narozeninám, která vám mohou motivovat své blízké, rodinu a přátele v jejich zvláštní den.

Obsah

 • veselé vánoční obrázky
  • 1 Narozeninové pozdravy pro mladé přátele, když mluvíte o jejich budoucnosti
  • 2 Inspirativní citáty k narozeninám
  • 3 všechno nejlepší k narozeninám, nikdy nepřestávejte snít
  • 4 Inspirativní citáty vyjadřující vděčnost
  • 5 přání k narozeninám pro inspirující osobu
  • 6 Všechno nejlepší k narozeninám: Nikdy se nevzdávej
  • 7 Inspirativní přání k narozeninám pro vašeho syna
  • 8 Inspirativní texty k narozeninám pro vaši dceru
  • 9 Inspirativní narozeninové zprávy pro vaši manželku
  • 10 citací k narozeninám pro vašeho manžela
  • 11 Inspirativní narozeninové zprávy pro vaši přítelkyni
  • 12 Inspirativní citáty k narozeninám pro vašeho přítele
  • 13 Inspirativní narozeninové zprávy pro vašeho bratra
  • 14 Inspirativní citáty k narozeninám pro vaši sestru

  Narozeninové pozdravy pro mladé přátele, když mluvíte o jejich budoucnosti

  • Váš věk není jen informace o vás. Je to svědectví o tom, kolik života jste si užili, a kolik zbývá prozkoumat. Přál bych si, aby tento průzkum nikdy nekončil. Šťastné narozeniny příteli!
  • Lidé budou žárlit na vaše úspěchy a pobaví se při vašich neúspěchech. Nakonec ale na lidech nezáleží. Pouze vy a vaše životní cesta je vše, co existuje. Šťastná cesta a velmi šťastné narozeniny.
  • Cesta budoucnosti je nejistá a rozmazaná. Procházka je dlouhá a únavná. Ale nakonec si uvědomíte, že to všechno stálo za to. Všechno nejlepší k narozeninám, mladý příteli.
  • Přišel dar od Boha zvaný Život. Někteří se rozhodli ho zachovat jako poklad, jiní se rozhodli žít ve volném čase, zatímco chytřejší se rozhodli tento poklad riskovat a opustit tento volný čas, aby získali věčné potěšení. Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám, drahý příteli.
  • Narozeniny nejsou nic jiného než milníky toho, čeho jste v životě dosáhli. Vaše budoucnost je plná mnoha dalších milníků, z nichž každý znamená větší úspěch.
  • Každý rok, kdy jsem tě viděl k tvým narozeninám, najdu člověka, který je moudřejší a zralejší než předtím. Doufám, že tento trend i v budoucnu. Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám.

  Sny viděné se zavřenýma očima lze zapomenout. Skutečné sny jsou ty, které přicházejí, když jsou oči dokořán a srdce je připraveno je sledovat. Všechno nejlepší k narozeninám!

  • Bez ohledu na to, jak se cítíte mladí, bez ohledu na to, jak jste nezkušený, zasloužíte si všechny skvělé věci, které život nabízí. Všechno nejlepší k narozeninám mému drahému příteli, jehož život stoupá vysoko!
  • Stanovte si své cíle vysoko a vaše úspěchy ještě vyšší! Všechno nejlepší k narozeninám mému rozhodnému příteli!
  • Bůh vás učinil jedinečným. Bůh ti dal talenty a dary. A co je nejdůležitější, dal vám svou lásku a spasení. Kéž vám bude požehnán tento den a po celý život. Všechno nejlepší k narozeninám, mladá duše!
  • Ve vašem věku jste se už naučili tolik cenných věcí. Ale věř mi, nadcházející životní lekce tě ohromí. Modlí se za váš úspěch a pokračující dovednosti, když se stanete teenagerem.

  Zapomenout na minulost; těším se na budoucnost, protože ty nejlepší věci teprve přijdou.

  • Všechno nejlepší k nejlepšímu a nejlepšímu kamarádovi, kterého mám ve škole! Přejeme vám příjemný den, skvělé dárky a milí přátelé, kteří vám pomohou oslavit.
  • Šťastné narozeniny drahý kamaráde! Vím, že budete mít skvělý den a ještě lepší rok.
  • Nebyli jsme přátelé dlouho, ale slibuji vám toto: budeme přáteli pro nadcházející roky!
  • Ze všech dobrých přátel, které jsem kdy vytvořil, se s tebou nikdo nesrovnává. Jste opravdu laskaví, velkorysí a zábavní. Plánujme oslavovat spolu každý rok!
  • Všechno nejlepší k narozeninám někomu, kdo není jen milý přítel, ale také skvělý příklad pro ty kolem něj! Motivujete, inspirujete a nutíte lidi, aby byli jejich nejlepší. Mějte požehnaný den!
  • Mladí přátelé dělají nejlepší celoživotní přátele. Šťastné narozeniny!

  Inspirativní citáty k narozeninám

  • Musíš tančit, jako by ho nikdo nesledoval. William W. Purkey
  • Kéž se vám v tento den vrátí radost, kterou jste v minulosti rozšířili. Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám!

  Kéž se vám v tento den vrátí radost, kterou jste v minulosti rozšířili. Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám!

  • Nikdy nelituj den ve svém životě. Dobré dny vám dávají štěstí a špatné dny vám dávají zkušenosti. Neznámý
  • Buďte šťastní - lidi to šílí. Neznámý
  • Přání pro vás k narozeninám, ať už žádáte cokoli, cokoli obdržíte, co hledáte, najdete cokoli, co si přejete, může být splněno k vašim narozeninám a vždy. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Buďte tím, kým jste, a řekněte, co cítíte, protože těm, kterým nevadí, a těm, na kterých vám záleží, to nevadí. Dr. Seuss
  • Přijměte nikoho definici svého života; definujte se. Harvey Fierstein
  • Život je otázka a jak žijeme, je to naše odpověď. Gary Keller
  • Život je příliš důležitý na to, aby se bral vážně. Oscar Wilde
  • Žiješ jen jednou, ale když žiješ správně, jednou to stačí. Je tu Západ

  Žiješ jen jednou, ale když žiješ správně, jednou to stačí. Mae West

  • Přijměte odpovědnost za svůj život. Vězte, že jste to vy, kdo vás dostane tam, kam chcete jet, nikdo jiný. The Browns
  • Hodnoť svůj život počtem úsměvů, nikoliv slz. Počítejte svůj věk přáteli, ne roky. Všechno nejlepší k narozeninám! Neznámý
  • Špatná rozhodnutí dělají dobré příběhy. Ellis Vidler
  • Zapomenout na minulost; těším se na budoucnost, protože ty nejlepší věci teprve přijdou.
  • Čeká vás další rok plný dobrodružství. Vítejte to oslavou narozenin s okázalostí a nádherou. Přeji vám velmi šťastné a zábavné narozeniny!

  Všechno nejlepší k narozeninám, nikdy nepřestávejte snít

  • Sny viděné se zavřenýma očima lze zapomenout. Skutečné sny jsou ty, které přicházejí, když jsou oči dokořán a srdce je připraveno je sledovat. Všechno nejlepší k narozeninám se životem plným snů!
  • Zbabělec ztrácí sny kvůli křehkosti, opatrný člověk ztrácí sny, když přemýšlí o možnosti, ale statečné srdce, jako jste vy, ukazuje odvahu je proměnit v realitu. Přeji vám to nejlepší!
  • Každý milník je miniaturní vítězství na cestě k dosažení vašich cílů. Můžete dosáhnout všeho, o čem jste snili. Přeji vám hodně štěstí a jasnou budoucnost v tento zvláštní den.
  • Sny jsou jako něžné rostliny. Útrapy a potíže by se mohly pokusit je uschnout, ale pokud je dobře vychováváte, jednoho dne by se stali stromem, který vám poskytne nejlepší ovoce. Nechť Bůh splní všechny vaše potřeby ze zemí, kde se pěstuje sladkost.
  • Sen se dotknout nebe. Co když tedy selžete? Pořád přistáváte mezi mraky. Obloha je limit pro vás. Kéž vám Bůh dá křídla odvahy, aby stoupala vysoko a šířila vaše barvy.
  • Sny jsou jedinými věcmi, které vám dávají důvody, abyste se posunuli dopředu. Vysnívejte velký sen a udělejte z nich pravdu, aby se jednodenní lidé inspirovali čirými vnitřnostmi.

  Všechno nejlepší k narozeninám! Narozeniny nejsou nic jiného než milníky toho, čeho jste v životě dosáhli. Vaše budoucnost je plná mnoha dalších milníků, z nichž každý znamená větší úspěch.

  • Když jste byli mladí, snili jste velké sny. S každým dalším rokem by tyto sny mohly zmizet. Vy jste však jeden, kdo je určitě dovede k naplnění. Nikdy nepřestávejte snít, drahý příteli. Přeji vám to nejlepší z narozenin dnes a dosažení všech vašich snů v příštích letech!
  • S mládím přichází snění. S věkem přichází odpovědnost. Buďte zodpovědní a nikdy nenechte své sny jít. Všechno nejlepší k narozeninám příteli, kterého znám, dosáhne svých snů!
  • Sny a úspěch jdou ruku v ruce. K tomuto narozeninám vám přeji mnoho úspěchů a snů, které život nabízí. Všechno nejlepší k narozeninám!
  • Některé sny se zdají téměř nemožné dosáhnout. Když vás však vidím dosáhnout, vím, že jste předurčeni k úspěchu. Nikdy nepřestávejte snít. Jste na cestě k velikosti. Šťastné narozeniny drahý kamaráde!
  • Všechno nejlepší k narozeninám tomu, kterého znám, dosáhne nejen jejích snů, ale také pomůže ostatním dosáhnout jejich! Jste na cestě ke změně světa. Nepřestávej nikdy snít. Užijte si svůj den!
  • Tady je pro tebe, milý příteli! Děkuji vám, že jste mi ukázali, jak dosáhnout životních cílů, jeden po druhém. Jsi úžasný! Nepřestávej nikdy snít.
  • Být vaším přítelem mě určitě naučil žít podle hesla „Nikdy nepřestávej snít.“ Informovali jste moje rozhodnutí, inspirovali jste mým směrem a naučili jste mě být vděčný. Všechno nejlepší k narozeninám takového drahého přítele!

  Inspirativní citáty vyjadřující vděčnost

  • Byl to osud, který nás spojil, ale jen ty, které nás přivedly tak daleko dopředu. Mohu jen poděkovat za to, že jste pro mě vždy v nejtemnějších dobách. K tomuto narozeninám si přeji, abychom se nikdy nerozpadli!
  • Když se lidé kousali, chválili jste. Když lidé odešli, zůstali jste. Když se moje záda opírala o zeď, byl jsi polštář. Děkuji vám za posílení mé každé emoce.
  • I v těch nejtemnějších nocích jsi byl mým paprskem naděje. Když celý svět vypadal bezútěšně, ukázal jsi mi jasnou cestu. Ve tvůj zvláštní den ti můžu jen nabídnout svou nesmírnou vděčnost za to, že jsem tam pro mě. Přeji vám všechno nejlepší k narozeninám.
  • Byl jsi ramenem, na kterém jsem mohl plakat, pažemi, ve kterých jsem se cítil v bezpečí, a ušima, které mohly naslouchat mým nejhlubším tajemstvím. Děkuji, příteli, za všechno.
  • Celá vděčnost v tomto světě by nestačila na vyjádření toho, jak jsem ti vděčný. Udělali jste ze mě lepšího člověka, na kterého jsem mohl kdy doufat; člověk, na kterého bych mohl být hrdý. Děkuji vám, má drahá, a přeji vám všechno nejlepší k narozeninám.
  • Přišel jsi do mého života jako cizinec, ale stal jsi se mým přítelem, mým mentorem, mým průvodcem a mým sochařem. Slova vám nevyjadřují vděčnost, takže se musím spokojit s jednoduchým „děkuji“. Všechno nejlepší k narozeninám, můj nejdražší příteli.
  • Všechno nejlepší k narozeninám, milý příteli! Mít tě v mém životě mi otevřelo oči pro lásku, milosrdenství a odpuštění. Jsem tak vděčný za vaše přátelství. Užijte si svůj den!
  • Život jednou za čas přináší nejlepší dárek ze všech - opravdového přítele. Opravdoví přátelé mění životy jeden zvláštní okamžik v čase. Děkuji za mnoho takových okamžiků a dalších. Všechno nejlepší k narozeninám, milý příteli!
  • Říkají: „Když vám život dává citrony, připravte limonádu.“ Říkám: „Když vám život dává úžasné přátele, udělejte si vzpomínky, které jsou ještě úžasnější!“ Tady je pro vás, drahý příteli, a veškerá radost, kterou jste mi přinesl.
  • Ačkoli tento rok měl jak svá, tak i dolů, vždy jste tu byli. Jste skutečným příkladem přátelství. Děkuji za všechno, co jsi v mém životě udělal a udělal. Všechno nejlepší k narozeninám pro někoho, koho jsem poctěn, že mohu zavolat „příteli!“

  Všechno nejlepší k narozeninám! Obtížné silnice často vedou k nádherným cílům. Přeji vám nikdy nevzdaný postoj k tomuto narozeninám!

  • Chválím a děkuji za život, který nám Bůh dal, a přátelství, které mi požehnal skrze tebe. Tento rok jsi opravdu změnil můj život, drahý příteli.
  • Šťastné narozeniny příteli! Doufám, že se vám tento dárek líbí. Jsem neuvěřitelně vděčný za vaši přítomnost v mém životě a vím, že jsem vám nikdy nemohl začít splácet za dar vašeho přátelství v těchto letech, ale toto je začátek. Užijte si svůj den!
  • Chvála k Bohu a díkůvzdání nebesům za letošní přátelství.

  Narozeninová přání pro inspirativní osobu

  • Budu navždy inspirován tebou a tvou prací. Děkuji, že jsi pro mě byla tak úžasně inspirativní.
  • Jste skvělý člověk, jehož dokonalosti člověk nemůže pomoci, ale usilovat o něj. Budeš navždy jednou z nejdůležitějších inspirací mého života. Nechť je život před vámi naplněn nádhernými dny.
  • Tady je skvělý muž / žena, která mě inspiruje a ani to neví. Nemáš ponětí, jaký masivní dopad máš na můj život. Děkuji za každodenní inspiraci.

  Všechno nejlepší k narozeninám: Nikdy se nevzdávej

  • Naučte se od mravenců stanovení. Pokaždé, když padnou, vytvářejí odvahu vstávat. Doldrum jsou jen nepatrnou součástí života, protože s každým pádem je zde příležitost k vzestupu! Všechno nejlepší k narozeninám drahý.
  • Obtížné silnice často vedou k krásným cílům, zatímco ty jednodušší vedou nikam. Buďte moudří ve svém výběru a nikdy se nevzdávejte! Přeji vám nikdy nevzdaný postoj k tomuto narozeninám!
  • Když svět řekne „vzdát se“, naděje šeptá „zkuste ještě jednou“. Nikdy neztrácejte naději, abyste v životě nikdy neztratili.
  • Na konci tunelu je vždy světlo. Je to strach, který rozostřuje vaši vizi, je to závazek, který čistí mlhu, abyste se ve své misi postavili na špici. Může se vzdálenost snižovat a vaše úspěchy se zvyšují.
  • Když budete kopat dost hluboko, vždy najdete poklad. Vše, co musíte udělat, je ještě jeden pokus. Šťastné narozeniny příteli.

  Všechno nejlepší k narozeninám. Mnoho šťastných návratů dne! Život má své vzestupy a pády a každý okamžik se počítá. Buď vděčný za každý dobrý den a zapomeň na ty špatné. Vítejte lidi, kteří vstoupí do vašeho života s milujícím srdcem a vyhýbejte se tomu, co vás činí smutným.

 • hluboce v lásce citáty pro něj
 • Inspirativní přání k narozeninám pro vašeho syna

  • Synu, modlím se, abys objevil smysl svého života a usilovně se snažil jej naplnit. Kéž vám Bůh pomůže a průvodce. A pamatujte na to, že s Bohem na vaší straně bude každá výzva, která vám přijde, jistě překonána.
  • Jste silnější, než dokážete pochopit, takže nikdy nepodlehněte tlakům, abyste přestali.
  • Sedět a nedělat nic nezní jako atraktivní, ale je to jistý způsob, jak v životě ztratit. Může to vydržet, i když je to nepopulární. Na zdraví (a připravte se na narozeninovou oslavu)!
  • Být na správné cestě nestačí. Musíte také pokračovat v cestě k vašemu cíli. Všechno nejlepší k narozeninám a síla s vámi.
  • Tráva může vypadat zelenější na druhé straně, ale máte, co je potřeba, aby se vaše nejzelenější na Zemi. Zde je leštění rohu, kde jste!

  Inspirativní narozeninové texty pro vaši dceru

  • Skvělé mysli dokážou dělat skvělé věci! A čtení je jeden způsob, jak vybudovat skvělou mysl. Nikdy nepřestávejte číst a rozvíjet se.
  • Dívčím místem bývala kuchyně. Už ne. Kéž vyrostete z kuchyně a vstanete z milosti do milosti. Budeš v životě dosahovat vynikajících věcí, má milá dcero. Nikdy na to nezapomeň.
  • Vedení není pozice, ale myšlení. V tento den můžete vést ve všech oblastech života, ve kterých se nacházíte. Užijte si svůj den na maximum.
  • Záměrná praxe, nejen jakákoli praxe, dělá člověka dokonalým. Ať už nikdy neztratíte svou horlivost, abyste byli přemýšliví o životě.
  • Říká se, že nemůžete očekávat, že půjdete výš se stejným myšlením, které vás přivedlo tam, kde jste. Můžete se naučit přizpůsobit se životním zvratům. Na zdraví.

  Inspirativní narozeninové zprávy pro vaši manželku

  • Kdykoli se budete bát, vězte, že musíte sbírat odvahu čelit svým strachům. Budu tady, abych s tím pomohl.
  • Zlatíčko, věřím v tebe, stejně jako v Boha. Vždy věřte v sebe a vždy dosáhnete nemožného. Moc tě miluji.
  • Ať žiješ své sny místo svých obav. Užijte si své výročí na maximum, má lásko.
  • Každý požehnaný den přichází s nesčetnými krásnými věcmi. Kéž byste vždy viděli a vyhřívali se v kráse, který život nabízí.

  Inspirativní citáty k narozeninám pro vašeho manžela

  • Kdykoli se budete chtít vzdát, prosím, víme, že děti a já pro vás zakořeníme. Narodili jste se, abyste osvětlili tento svět svým světlem. Užijte si svůj den na maximum!
  • Budu tam s tebou na každém kroku, abych s tebou prolomil novou půdu. Prostě to vím. Mnoho šťastných návratů!
  • Miluji tě a budu tam navždy pro tebe. Vždy si to pamatujte, kdykoli se cítíte zkřivený.
  • Nikdo mě nenaplňuje nadějí a odvahou jako ty. Jen mějte to vzadu na mysli, kdykoli se vás život snaží dostat dolů. Miluji tě.

  Inspirativní narozeninové zprávy pro vaši přítelkyni

  • Vědomí, že jsi mi dal důvod věřit, že pro ty, kdo věří, je možné cokoli. Nikdy nepřestávej věřit!
  • Ano, život může být těžký, ale štěstí bude navždy upřednostňovat toho, kdo míří navíc.
  • Zlatíčko, ve vás je velikost a já to vidím vždy, když se na vás podívám. Všechno nejlepší k narozeninám opravdu zvláštní osobě.
  • Jste vždy ten, kdo se vydá na cestu méně cestovanou. V tento den může být vaše odvaha a odhodlání v životě odměněno. Na zdraví.
  • Cesta miliónů mil začíná vždy jediným krokem. Kéž bys udělal život po jednom úspěšném kroku.

  Inspirativní citáty k narozeninám pro vašeho přítele

  • Buďte odvahou a pochodujte vpřed, protože Bůh udělá, co ve vašem životě slíbil. Všechno nejlepší k narozeninám, má drahá.
  • Dejte všechno v tomto životě, aby po tom, co je vše řečeno a uděláno, nebudete litovat vůbec.
  • Kdyby Bůh neměl v úmyslu nechat vás uspět, nepřinesl by vás tak daleko. Důvěřujte Bohu, zůstaňte v kurzu a dokončete závod.
  • Dosažení neuvěřitelných výšek úspěchu vyžaduje velké sebevědomí, odhodlání, odvahu a vytrvalost. A jsem si jistý, že to dokážete.
  • Pokud má někdo schopnost udělat to nemožné, jsi to ty, má lásko. Jděte tam a ukažte světu své pozoruhodné schopnosti. Na zdraví.

  Inspirativní narozeninové zprávy pro vašeho bratra

  • Kéž budete mít vždy správný postoj k životu, protože váš postoj nejen určí, jak úspěšný se stanete, ale také vás může učinit nebo zlomit
  • Síla dosáhnout vašich snů spočívá ve vás. A jen tuto sílu můžete uvolnit. Kéž vaše výročí znamená velké rozpuštění této mocné síly zasazené ve vás.
  • Od nepaměti byla jedinou konstantou v životě vždy změna. Ve svůj zvláštní den se můžete naučit přijmout změnu za to, co ve skutečnosti je.
  • V tento zvláštní den se s vámi podělím o tuto narozeninovou nabídku Lauren Huttonové: „Musíme být schopni vyrůstat. Naše vrásky jsou naše medaile za průchod života. Jsou to tím, čím jsme prošli a kým chceme být. “
  • Kdykoli uslyšíte, že vám lidé říkají „nemůžete to dosáhnout“, jděte do toho a dejte vše do toho, co říkali, že nemůžete dosáhnout, a jejich hlasy ztichnou jako hrob.
  • Bratře, vždy věř, že se ve tvém životě stane něco krásného a to jistě bude. Mít magické narozeniny.

  Inspirativní citáty k narozeninám pro vaši sestru

  • Když se na tebe podívám, uvidím budoucího vůdce. Nyní je jen na vás, abyste šli tam a uskutečnili to. Hodně štěstí a všechno nejlepší k narozeninám.
  • Některé příležitosti jsou tak vzácné, že přijdou jednou za život. Při této příležitosti můžete být schopni rozeznat a vydělávat na ty, které vám přijdou do cesty. Bůh žehnej.
  • Vaše dary a schopnosti vám vždy udělají cestu. Musíte pouze být schopni je identifikovat a používat podle toho. Vše nejlepší.
  • Nedopusťte, aby vás strach z neúspěchu zastavil. Neúspěch je příležitost učit se a budovat postavu.
  • Vezměte prosím na vědomí, že lhostejnost nikdy nevyhrála žádnou z velkých životních bitev. Chcete-li vyhrát velký čas v životě, musíte hrát. Může to být rok rozhodování pro vás.
  • Vždy jsem ti věřil od prvního dne. Hádej co? Pořád to dělám. Zde je rok úspěchu a průlomů pro vás. Všechno nejlepší k narozeninám, milá sis.