Ráno je jedním z nejlepších časů, jak zapojit Boha do modlitby. Existují různé důvody, proč lidé říkají modlitby a slova požehnání pokaždé, když se ráno probudí. Obecně platí, že modlitby jsou považovány za denní dávku za přežití, sílu, štěstí a úspěch v tom, co člověk dělá v životě jako věřící. Podle písem začal Ježíš modlitbami a končil modlitbami. To shrnuje význam modliteb v našich životech.

 • krátké citáty o srdečním tepu
 • Na této stránce máme sbírku velmi mocných modliteb a požehnání, abychom mohli začít vaše ráno. Modlitba k Bohu může být palivem, které vás inspiruje a motivuje, než začnete den.  Dobré ráno se modlí k Bohu

  • Drahý Pane, přicházím dnes před tvou přítomností stejně pokorně jako vždy. Jak slunce svítí, ať vaše milost svítí na mě, moji rodinu, přátele a dokonce i na mé nepřátele. Když dýchám na čerstvém ranním vzduchu, ať je mé srdce naplněno tvou láskou, abych mohl milovat nekonečně. Korunujte mou tvrdou práci úspěchem a naplňte můj dům svým klidem dnes a navždy. Amen.
  • Drahý Bože, děkuji ti za dar života, který jsi mi dal v tento krásný den. Kéž nás vaše nebeská ruka chrání a může pod našimi střechami neustále vládnout mír. Při každodenních aktivitách nás prosím sledujte a hlídejte po stranách. Děkuji.
  • Probuzení každé ráno je svědectvím vaší milosti, Pane. Vaše láska nezná konec a já jsem za to navždy vděčný. Ať se můj život točí kolem tvého slova, když se připravuji na den. Objednejte mé kroky a mě ochraňte. Neveďte mě k pokušení a udělejte mi úspěch ve všech mých snahách. Amen.
  • Drahý Bože, děkuji ti za toto krásné ráno a za to, že jsi mi dal další šanci být naživu na této zemi. Vaše vedení a ochrana po celou noc jsou vítány. Když vystoupím z mého pokoje, prosím mě ved. Když mi zlomí srdce, opravte jej, a když se zhroutím v nemoci, uzdravte mě. Pane, pomoz mi vzpomenout si, jaký je způsob lásky a spravedlnosti.
  • Dnes se modlím, abych uctíval svého tvůrce. Chvalte se jménem svého za nespočet požehnání v mém životě. Až se na den připravím, nech mě vést tvá úžasná ruka a bezpečně mě přiveď domů. Děkuji. Amen.
  • Děkuji vám, Pane, za tento nádherný den. Děkuji vám za toto jasné ranní slunce, krásný vánek a sladkou melodii zpívajících ptáků. Děkuji za vaši rodinu, práci a celý život, který pro mě platí. Chválím tě za tvou lásku a laskavost, která mě udržuje v životě vzhůru. Požehnané tvé jméno, protože si zasloužíš mé chválu. Amen.
  • Modlím se, Pane, abys mě vedl dnešními bouřemi a boji. Naplňte mě silou, abyste překonal mé obavy a úzkost. Jsem slabý, ale ty jsi mocný. Vaše síla je dnes vše, co potřebuji. Dej mi mé srdce touží ve jménu Ježíše. Amen.
  • Drahý Bože, nikdy nepřestanu být vděčný za úžasnou lásku, milost a milosrdenství, které mě neustále sprchuješ. Dnes zvedám ruce v naprostém podřízení vaší moci. Děkuji za vaši přítomnost v mém životě, práci, rodině a snech. Může být dnes stejně krásná jako láska, kterou pro mě máte v Ježíši, modlím se. Amen.

  Díky Božímu milosrdenství se na nás chystá rozbít ranní světlo z nebe. Luke 1:78

  Dobré ráno požehnání

  • Přeji vám úspěch v každém kroku, který dnes ráno podniknete. Kéž vás Pánova dobrota následuje, ať jste kdekoli. Mít skvělý den dopředu. Dobré ráno drahá.
  • Nevzdávej své sny. Každé ráno vám dává další kousnutí do třešně. Hodně štěstí ve vašich exploitech. Přeji krásné ráno.
  • Nejlepší věci se vám ještě musí stát. Pokračujte ve snění a nikdy vás neodradí selhání života. Nechť je váš život naplněn více požehnání, než si můžete spočítat! Dobré ráno.
  • Ať Boží požehnání nikdy nezmeškají vaše prahy. Přeji vám dnes ráno radost a štěstí. Hezký den. Dobré ráno.
  • Kéž vám tento den přinese nic jiného než nejpravdivější a nejčistší formu štěstí. Dobré ráno.
  • Přeji vám, abyste měli všechna požehnání a lásku potřebnou k tomu, abyste se dnes ráno na tváři usmál. Přeji krásný den. Dobré ráno.
  • Všechno nejlepší ve všem, co dnes děláte. Kéž vás Pán chrání před nebezpečím a smutkem, když se dnes ráno vydáváte ven. Mějte požehnaný den.
  • Život vám možná nedal důvod k úsměvu, ale pamatujte, že Bůh ví, že pro vás bolest a záleží. Miluje vás a nakonec změní vaši temnotu na světlo a vaše zármutky na štěstí. Kéž vás dnes naplní radost Pána. Dobré ráno.
  • Opravdu jste požehnáni nad míru. Vyjděte dnes a buďte požehnáním každému, koho potkáte. Přeji vám krásný den. Dobré ráno.
  • Přemýšlím o tobě dnes ráno. Kéž byste měli nejlepší dny v dobrotě Nejvyššího. Bůh ti žehnej. Dobré ráno.
  • Bůh vám žehnej za vaši přítomnost v mém životě. Může vám být doplněno vše, co jste ztratili při úsměvu na mé tváři. Přeji vám to nejlepší z plánů, které máte dnes. Přeji krásné ráno.
  • Dobré ráno, milí lidé. Právě dorazilo ráno a já chci, abys otevřel ruce a objal požehnání a radost, která je doprovázejí. Měj krásný den.

  Kéž jsou naše životy nadále osprchovány úžasnými Božími požehnáními. Dobré ráno.

  • Probuzení každý den, abych vás viděl, je samo o sobě požehnáním. Nechť je tvůj den tak velký jako má láska k tobě. Přeji vám požehnané ráno, drahá.
  • Dnes ráno si žádáme mnoho oslav, protože jsme byli požehnáni nezapomenutelným darem života. Kéž jsou naše životy nadále osprchovány úžasnými Božími požehnáními. Dobré ráno.
  • Blahoslavené ráno, má drahá. Ať žijete dlouho, abyste si užili krásnější rána jako je tato.
  • Dnes je začátek něčeho krásného ve vašem životě. Přijměte to a chodte s hrdostí úspěchu dne. Dobré ráno.
  • Věřím v všechny vaše sny a věřím, že Všemohoucí Bůh vám pomůže realizovat každou z těchto snů. Opravdu se nemůžu dočkat, až uvidím všechny vaše sny. Dobré ráno a mít velmi blažený den.
  • Je moc myslet pozitivně. Ať už se na den připravujete, můžete být naplněni pozitivními myšlenkami. Přeji vám požehnané ráno.

  Nebesa hlásají Boží slávu Nebe ukazují jeho řemeslo. Den co den dál mluví (Žalm 19: 1, 2).

  • Přestaňte využívat tento krásný den co nejlépe. Ať už ve svém každodenním životě najdete okna příležitostí. Dobré ráno.
  • Žiješ toto krásné ráno kvůli něžné milosti a úžasné Boží lásce. V tomto zbrusu novém dni mohou být všechny hrubé cesty na vašich cestách hladké a vaše kroky mohou být vždy nasměrovány na správná místa. Dobré ráno, požehnaný.

  Verše Bible o ranní a ranné modlitbě

  • A ráno, když vstal veliký čas před dnem, vyšel ven, odešel na osamělé místo a modlil se. (Mark 1:35)
  • Ježíš mu odpověděl: První ze všech přikázání (je), Slyš, Izraeli
   Pán náš Bůh je jeden Pán: (Marek 12:29)
  • A ať nám Pán, náš Bůh, projeví svůj souhlas
   A aby naše úsilí bylo úspěšné.
   Ano, naše úsilí bude úspěšné! (Žalm 90:17)
  • A víme, že všechno funguje společně pro dobro pro ty, kteří milují Boha, pro ty, kteří jsou povoláni podle (svého) účelu. (Římanům 8:28 - 31)
  • Dokud zůstane Země, bude výsadba a sklizeň, zima a teplo, léto a zima, den a noc (Genesis 8:22)
  • Probuď se, má sláva
   vzhůru, žalm a harfa: Já (já) se probudím brzy. (Žalmy 57: 8)
  • Díky Božímu milosrdenství se na nás chystá rozbít ranní světlo z nebe (Lukáš 1:78)
  • Před úsvitem ráno vstal Ježíš a vyšel na izolované místo, kde se modlil (Marek 1:35)
  • Ale pokud jde o mě, přijdu (do) domu tvého v množství tvého milosrdenství. (Žalmy 5: 7)
  • Ale pro ty, kteří se bojíte mého jména, Slunce spravedlnosti povstane s uzdravením v křídlech
   A vy se osvobodíte a budete s radostí skákat jako telata vypuštěná na pastviny (Malachiáš 4: 2)
  • Christ the Morning Star svítí ve vašich srdcích (2. Petr 1:19)
  • Vytvořte ve mně čisté srdce, Bože. Obnovte ve mně loajálního ducha. (Žalm 46: 5)
  • Nebojte se
   Postavte se a sledujte, jak vás Pán dnes zachraňuje
   Sám Hospodin za vás bude bojovat
   Jen zůstaň v klidu. (Exodus 14:13)

  Pláč může trvat celou noc, ale radost přichází ráno. Žalm 30: 5

 • měj pěkný víkend
  • Nedělejte si starosti s těmito věcmi a řekněte: „Co budeme jíst? Co budeme pít? Co budeme nosit? “ Tyto věci ovládají myšlenky nevěřících, ale váš nebeský Otec již zná všechny vaše potřeby (Matouš 6: 31, 32)
  • Každý den vás prosím o pomoc, Pane
   Zvedl jsem ruce k milosrdenství (Žalm 88: 9)
  • Neboť Pán Bůh je naše slunce a náš štít
   Dává nám milost a slávu (Žalm 84:11)
  • Neboť Pán mi řekl toto:
   'Budu se tiše dívat ze svého obydlí -
   Stejně jako v létě stoupá teplo,
   nebo když se během sklizně vytvoří ranní rosa. “ (Izaiáš 18: 4)
  • Dej si uši moje slova, Pane, podívej se na mou meditaci. (Žalmy 5: 1 - 12)
  • Poděkujte tomu, kdo vytvořil nebeská světla-
   Jeho věrná láska trvá věčně.
   slunce vládnout den,
   Jeho věrná láska trvá věčně (Žalm 136: 7,8)
  • Bůh udělal domov na nebesích pro slunce.
   Vypadá to jako zářící ženich po jeho svatbě.
   Raduje se jako velký atlet, který touží po závodě (Žalm 19: 4, 5)
  • Bůh je v ní, ona nespadne
   Bůh jí pomůže v přestávce dne.
   (Jeremiah 29:11)
  • Bůh udělal dvě velká světla - ta větší, která ovládala den
   A Bůh viděl, že to bylo dobré (Genesis 1: 16, 18)
  • Skvělá je jeho věrnost;
   Jeho milosrdenství začíná znovu každé ráno (Pláč 3:23)
  • Už jste někdy přikázal, aby se ráno objevil
   A způsobil, že na východě povstal úsvit? (Job 38:12)
  • Říkal jsi ráno od svých dnů
   (a) způsobil, že se denním svátkům znal jeho místo (Job 38:12)
  • Nechá vaši nevinnost vyzařovat jako úsvit (Žalm 37: 6)
  • Jeho spravedlnost bude jako zahrada brzy na jaře, s rostlinami vycházejícími všude (Izaiáš 61:11)
  • Jak cenné jsou vaše myšlenky na mě, Bože
   A když se probudím, jsi stále se mnou! (Žalm 139: 17, 18)
  • Věřím ti, ó, Pane, a řekl: ‚Jsi můj Bůh! '
   Moje budoucnost je ve vašich rukou (Žalm 31: 14, 15)
  • Dokážu dělat všechno skrze Krista, který mi dává sílu (Filipským 4:13)
  • Miluji je, kteří mě milují
   a ti, kteří mě hledají brzy, mě najdou. (Přísloví 8:17)
  • Vstávám brzy, než slunce vyšlo
   Volám o pomoc a vložím do svých slov naději (Žalm 119: 147)
  • Kdybys jen dnes poslouchal jeho hlas! (Žalm 95: 7)
  • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. (Genesis 1: 1 - 31)

  Nebojte se Jen se zastavte a sledujte, jak vás Pán zachraňuje dnes Pán sám za vás bude bojovat Jen zůstaňte v klidu. Exodus 14:13.

  • Je dobré, aby lidé jedli, pili a užívali si své práce pod sluncem během krátkého života, který jim dal Bůh, a aby přijali mnoho svého života (Kazatel 5:18)
  • Ježíš Kristus je stejný včera, dnes i navždy (Židům 13: 8)
  • Nechte mě slyšet každé vaše neochvějné lásky, protože vám věřím (Žalm 143: 8)
  • Nechť jsou slova mých úst a meditace mého srdce přijatelná v tvém zraku, Hospodine, má síla a můj vykupitel. (Žalmy 19:14)
  • Nechte své bedry opásat se a (vaše) hořící světla (Lukáš 12:35)
  • Světlo je sladké
   jak příjemné je vidět nový den svítání (Kazatel 11: 7)
  • Poslouchej můj hlas ráno, Pane.
   Každé ráno vám dávám své žádosti a očekávám čekání. (Žalm 5: 3)
  • Kéž ti, kdo tě milují (Boha), povstanou jako slunce v celé své moci! (Soudci 5:31)

  Poslouchej můj hlas ráno, Pane. Každé ráno vám dávám své žádosti a očekávám čekání. Žalm 5: 3.

  • Ráno mě ráno probudí
   A otevírá mé porozumění své vůli (Izaiáš 50: 4)
  • Můj hlas uslyšíš ráno, Pane
   ráno budu k tobě směřovat (svou modlitbu) a podívám se. (Žalmy 5: 3)
  • Ó nás brzy uspokojí svou milostí
   abychom se mohli radovat a být šťastní po všechny naše dny. (Žalmy 90:14)
  • Zasaďte své semínko ráno a buďte zaneprázdněni celé odpoledne, protože nevíte, zda zisk přijde z jedné činnosti nebo jiné - nebo možná obojí (Kazatel 11: 6)
  • Chvála Pánu
   chvála Boha, našeho Spasitele!
   Každý den nás nosí v náručí (Žalm 68:19)
  • Uspokojte nás každé ráno svou neochvějnou láskou (Žalm 90:14)
  • Nebesa hlásají Boží slávu
   Obloha ukazuje jeho řemeslo.
   Den co den dál mluví (Žalm 19: 1, 2).
  • Pán je mé světlo a moje spasení - tak proč bych se měl bát? (Žalm 27: 1)
   Každý den na mě Pán nalévá svou neochvějnou lásku (Žalm 42: 8)
  • Pán je můj pastýř;
   Mám vše, co potřebuji (Žalm 23: 1)
  • Pán odpoví, když na něj zavolám (Žalm 4: 3)
  • Ten, kdo vládne v bázni Boží,
   Je jako světlo rána při východu slunce,
   jako ráno bez mraků,
   jako zářící slunce
   na nové trávě po dešti (2 Samuel 23: 3, 4)
  • Slunce vychází a slunce zapadá, pak spěchá kolem a znovu stoupá (Kazatel 1: 4, 5)
  • Slunce vychází na jednom konci nebe a sleduje jeho směr na druhý konec (Žalm 19: 6)
  • Slunce ti neublíží ve dne (Žalm 121: 6)
  • To je den, který Pán učinil, radujme se a radujeme se z toho. (Kolosané 3:12)
  • Ti, kdo žijí na koncích Země, jsou v úžasu svých zázraků
   Od místa, kde slunce vychází, k místu, kde jste, inspirujete výkřiky radosti (Žalm 65: 8)
  • Vysíláš svého ducha, jsou stvořeni, a obnovuješ tvář země. (Žalmy 104: 30)
  • Nebudeš se bát noci v noci; (ani) pro šíp (to) létá ve dne; (Žalmy 91: 5 - 7)
  • Dávat světlo těm, kteří sedí ve tmě a (ve) stínu smrti, a vést naše nohy na cestu míru. (Lukáš 1:79)
  • Velmi brzy v neděli ráno, právě při východu slunce, šli k hrobce
   Když však dorazili, vzhlédli a uviděli, že kámen, který byl velmi velký, již byl odvalen (Marek 16: 2, 4)
  • Probuď se, mé srdce
   Probudím úsvit svou písní (Žalm 57: 8)
  • Budeme se radovat a budeme v něm šťastní (Žalm 118: 24)
  • Pláč může trvat celou noc,
   Ale radost přichází ráno (Žalm 30: 5)
  • Když lidé žijí velmi staří, ať se radují v každém den života (Kazatel 11: 8)
  • Jste uspořádáni ve svatých šatech,
   A vaše síla bude obnovena každý den jako ranní rosa (Žalm 110: 3)
  • Vaše předpisy zůstávají dodnes pravdivé,
   Protože vše slouží vašim plánům (Žalm 119: 91)

  Skvělá je jeho věrnost; jeho milosrdenství začíná znovu každé ráno. Pláč 3:23

 • což znamená lásku


 • Mohlo by se vám také líbit:

  Úžasné dobré ráno citace inspirovat perfektní den

  Čerstvé inspirativní citáty pro dobré ráno

  Včasná motivace Dobré ranní citace