Pozitivní poetický citát Walta Whitmana na obraz vzdálené lodi plující.


  • povstaň a svítí dobré ráno