Je to tento jedinečný pocit vděčnosti, díky kterému si uvědomíte, že máte potřebu vyjádřit tento pocit uznání. Je to vědomí, že jste obdrželi jakýkoli druh prospěchu, což přináší nutkání sdílet tuto specifickou emoci. Posiluje empatii a zlepšuje vztahy, protože můžete jen prospět, když o svých pocitech dáte vědět lidem kolem sebe.

Když vyjádříte tento pocit uspokojení, uznáváte dobro ve svém životě a uvědomíte si, že tato dobrota není jen díky vám, ale také z nějakého zdroje mimo vás. Může to být milovaná osoba, přítel, příroda nebo dokonce vyšší moc. Ať je zdrojem kdokoli, ve skutečnosti se vaše komunikace bude jen zlepšovat a budete ještě šťastnější, protože si budete maximálně vědomi svého dobrého zdraví, dobrých přátel, souseda, svých rodičů, manžela nebo dokonce cizince, který dal vy. Někoho, kdo vám bezplatně nabídl informace, objetí, podporu, speciální jídlo, cokoli, co vám bylo ku prospěchu a jasně vám to nějak pomohlo.


Být spokojený s konkrétním člověkem a vyjadřovat to, vás může dostat pouze na vyšší úroveň spokojenosti a radosti v každodenním životě. Čím více to říkáte, tím více toho vidíte, tím šťastnější a radostnější se stává každodenní život. Má tuto magickou moc, aby z vás udělal pozitivnějšího člověka s větším sebevědomím a větší silou. Úžasné však je, že zároveň poskytuje ostatním stejné výhody jako vy a ještě více. Neváhejte vyjádřit vděčnost, je příliš dobré na to, abyste je míjeli.

Obsah

 • 1 krátkých vděčných citátů
 • 2 inspirativní vděčné citáty
 • 3 slavné vděčné citáty

Krátké vděčné citáty

 • Vděčnost je nejrychlejší cesta k radosti. Jefferson Bethke
 • Někdy maličkosti v životě znamenají nejvíc. Ellen Hopkinsová
 • Ó Pane, který mi půjčuješ život, půjč mi srdce plné vděčnosti. William Shakespeare
 • Při konzumaci ovoce pamatujte na toho, kdo zasadil strom. Vietnamské přísloví
 • Užívejte si maličkostí, jednoho dne se možná ohlédnete a uvědomíte si, že to byly velké věci. Robert brault
 • Buďte ve všem přítomni a za všechno děkujte. Maya Angelou
 • Mějte oči otevřené pro své milosrdenství. Muž, který zapomněl být vděčný, v životě usnul. Robert Louis Stevenson
Vděčný citát k zamyšlení.

Při konzumaci ovoce pamatujte na toho, kdo zasadil strom. Vietnamské přísloví

Citát LIfe inspirovat vděčnost.

Jednu minutu jděte ven, stůjte tam, v tichu. Podívejte se na oblohu a přemýšlejte o tom, jak úžasný je život. Neznámý

Vděčný citát k zamyšlení.

Vděčnost je kvalita podobná elektřině: Aby vůbec mohla existovat, musí být vyrobena, vybita a spotřebována. William Faulkner

 • Naučte se být vděční za to, co již máte, zatímco budete usilovat o vše, co chcete. Jim Rohn
 • Tichá vděčnost není moc pro nikoho. Gertruda Steinová
 • „Děkuji“ je ta nejlepší modlitba, kterou může kdokoli říci. To říkám hodně. Děkuji vyjadřuje nesmírnou vděčnost, pokoru, pochopení. Alice Walkerová
 • Buďme k sobě laskavější. Aldous Huxley
 • Tohle je úžasný den. Tohle jsem ještě nikdy neviděl. Maya Angelou
 • Není šťastnějšího člověka než skutečně vděčný a spokojený člověk. Joyce Meyerová
 • Tu a tam je dobré se zastavit v naší snaze o štěstí a být prostě šťastný. Guillaume Apollinaire
 • Vděčné srdce není jen největší ctností, ale je rodičem všech ostatních ctností. Cicero
 • Když praktikujete vděčnost, máte pocit úcty k ostatním. dalajlama
 • Nikdy jsem nepotkal zahořklého člověka, který by byl vděčný. Nebo vděčný člověk, který byl zahořklý. Nick Vujicic
 • Poděkování je víc než dobré vychování, je to dobrá spiritualita. Alfred Painter
 • Když jsem začal počítat svá požehnání, celý můj život se obrátil. Willie Nelson
 • Jsem vděčný, že dýchám na této straně trávy. Cokoli přijde, přijde. Ron Perlman
 • Kdo neděkuje za málo, nebude děkovat za mnoho. Estonské přísloví
 • Kořeny všeho dobra leží v půdě uznání dobra. dalajlama
Citát dalajlámy, který vám dá podnět k zamyšlení.

Kořeny všeho dobra leží v půdě uznání dobra. dalajlama

Vděčný citát k zamyšlení.

Tu a tam je dobré se zastavit v naší snaze o štěstí a být prostě šťastný. Guillaume Apollinaire

Vděčný citát, který vás inspiruje.

Buďte ve všem přítomni a za všechno děkujte. Maya Angelou

 • Dost je svátek. Buddhistické přísloví
 • Vděčnost je znamením ušlechtilých duší. Ezop
 • Uznání dobra, které již ve svém životě máte, je základem veškeré hojnosti. Eckhart Tolle
 • Nechť jsou všechny vaše myšlenky díky. W.H. Auden
 • Nikdy nedovol, aby tě věci, které chceš, přiměly zapomenout na věci, které máš. Neznámý
 • Pokud jste opravdu vděční, co děláte? Sdílíš. W. Clement Stone
 • Není lepší způsob, jak poděkovat Bohu za svůj zrak, než podat pomocnou ruku někomu ve tmě. Světlý sklep
 • Někdy je pro nás tak těžké být šťastný. A být vděčný za takovou práci. Carew Papritz
 • Vděčný příjemce nese hojnou úrodu. William Blake
 • Ve věcech lásky: Při dávání buďte štědří! Při odběru buďte vděční! Mehmet Murat ildan
 • Odpočívejte a buďte vděční. William Wordsworth
 • …Jsem tak vděčný za přátelství. Tolik zkrášluje život. L.M. Montgomery
 • Nikdy nezabíjejte své Co kdyby, ale nejprve buďte vděční za Co je. Drishti Bablani
 • Vždy buďte vděční za to, co máte, protože nikdy nevíte, kdy to může být pryč. Micalea Smeltzer
 • Když je život sladký, děkujte a oslavujte. A když je život hořký, děkuj a roste. Shauna Niequistová
 • Měli byste být hodně vděční za místa a lidi, které máte štěstí, že nejste! Dr. Seuss
Dr. Seuss Den díkůvzdání citát, abyste se usmívali.

Měli byste být vděční, celá hromada, za místa a lidi, které máte štěstí, že nejste! Dr. Seuss

Vděčný citát, který vás inspiruje.

Buďme vděční lidem, kteří nás dělají šťastnými; jsou to okouzlující zahradníci, díky nimž naše duše rozkvétají. Marcel Proust

 • Jsem vděčný za každý den. Nikdy nevíme, kdy čas vypršel. Chuck Berry
 • Když jste vděční, strach zmizí a objeví se hojnost. Anthony Robbins
 • Je to moudrý muž, který se netruchlí pro věci, které nemá, ale raduje se z toho, co má. Epiktétos
 • Hodně si užívá ten, kdo je vděčný za málo. Thomas Secker
 • Pokud jedinou modlitbou, kterou kdy v životě řeknete, bude poděkovat, bude to stačit. Mistr Eckhart
 • Žádná povinnost není naléhavější než děkování. James Allen
 • Nemohu odpovědět jinak, ale díky, díky a díky a díky. William Shakespeare
 • Děkujte za déšť ve vašem životě, který zalévá květiny vaší duše. Jonathan Lockwood Huie
Citát o dešti, který vás inspiruje.

Děkujte za déšť ve vašem životě, který zalévá květiny vaší duše. Jonathan Lockwood Huie

Citát o vděčnosti k zamyšlení.

Kdyby jedinou modlitbou, kterou jsi řekl, bylo poděkování, stačilo by to. Mistr Eckhart

Když praktikujete vděčnost, máte pocit úcty k ostatním. dalajlama

Inspirativní vděčné citáty

 • Pro mě je každá hodina milostí. A ve svém srdci cítím vděčnost pokaždé, když mohu někoho potkat a podívat se na jeho úsměv. Elie Wiesel
 • Vděčnost je kvalita podobná elektřině: Aby vůbec mohla existovat, musí být vyrobena, vybita a spotřebována. William Faulkner
 • Když ráno vstaneš, děkuj za světlo, za svůj život, za svou sílu. Poděkujte za své jídlo a za radost ze života. Pokud nevidíte důvod děkovat, chyba je ve vás samotných. Tecumseh
 • Nevděčné srdce neobjevuje žádné slitování; ale vděčné srdce najde v každé hodině nějaká nebeská požehnání. Henry Ward Beecher
 • Tvrdil bych, že díky je nejvyšší forma myšlení a že vděčnost je štěstí zdvojnásobené úžasem. Gilbert K. Chesterton
 • Jednu minutu jděte ven, stůjte tam, v tichu. Podívejte se na oblohu a přemýšlejte o tom, jak úžasný je život. Neznámý
 • Ocenění je úžasná věc. Dělá to, co je vynikající u druhých, i nám. Voltaire
 • Buďte vděční ve svých srdcích. To stačí. Den díkůvzdání má křídla a letí do správného cíle. Viktor Hugo
 • Vypěstujte si zvyk být vděčný za každou dobrou věc, která k vám přijde, a neustále děkovat. A protože všechny věci přispěly k vašemu pokroku, měli byste všechny věci zahrnout do své vděčnosti. Ralph Waldo Emerson
 • Buďte vděční za to, co máte; nakonec budete mít víc. Pokud se budete soustředit na to, co nemáte, nebudete mít nikdy, nikdy dost. Oprah Winfreyová
 • Cítit vděčnost a nevyjádřit ji je jako zabalit dárek a nedat ho. William Arthur Ward
 • Vděčnost může proměnit běžné dny v díkůvzdání, rutinní práce v radost a obyčejné příležitosti v požehnání. William Arthur Ward
 • Buďme vděční lidem, kteří nás dělají šťastnými; jsou to okouzlující zahradníci, díky nimž naše duše rozkvétají. Marcel Proust
 • Srdce, které děkuje, je šťastné, protože nemůžeme být vděční a nešťastní zároveň. Douglas Wood
 • Díky za tento den, za všechny ptáky v bezpečí ve svých hnízdech, za cokoli, za život. Barbara Kingsolverová
 • V noci ležím v posteli poté, co jsem ukončil své modlitby slovy ‚Děkuji ti, Bože, za všechno dobré, drahé a krásné‘. Anne Franková, Deník mladé dívky
 • Jsem tak vděčný za lidi, kteří mě slyšeli, když jsem mlčel, a viděli mě, když jsem byl neviditelný. Steve Maraboli
 • Člověk nikdy nemůže zaplatit vděčností; člověk může někde jinde v životě platit jen ‚v naturáliích‘. Anne Morrow Lindberghové
 • Laskavost je jazyk, který hluší slyší a slepí vidí. Mark Twain
 • Můžeme říci, že jsme naživu pouze v těch chvílích, kdy si naše srdce uvědomuje naše poklady. Thornton Wilder
 • Být neustále vděčný není snadné. Ale právě tehdy, když cítíte nejmenší vděčnost, nejvíce potřebujete to, co vám vděčnost může dát: perspektivu. Vděčnost dokáže proměnit jakoukoli situaci, změní vaše vibrace, posune vás od negativní energie k pozitivní. Je to nejrychlejší, nejjednodušší a nejúčinnější způsob, jak změnit svůj život – to vím jistě. Oprah Winfrey, co vím jistě

Slavné vděčné citáty

 • Nenechte zapadnout slunce, aniž byste někomu nepoděkovali a aniž byste si přiznali, že takhle daleko se nikdo nedostane sám. Stephen king
 • Vděčnost je božský cit: naplňuje srdce, ale ne k prasknutí; zahřeje to, ale ne do horečky. Charlotte Brontëová
 • Musíme si najít čas, abychom se zastavili a poděkovali lidem, kteří dělají změnu v našich životech. John F. Kennedy
 • Jsou jen dva způsoby, jak žít svůj život. Člověk jako by nic nebyl zázrak. Druhý je, jako by všechno byl zázrak. Albert Einstein
 • Kdykoli budete mít chuť někoho kritizovat… jen si pamatujte, že všichni lidé na tomto světě neměli výhody, které jste měli vy. F. Scott Fitzgerald
 • Vděčnost je povinnost, která by měla být zaplacena, ale kterou nikdo nemá právo očekávat. Jean-Jacques Rousseau
 • Pokud chcete změnit svůj život, zkuste vděčnost. Mocně to změní váš život. Gerald Dobrý
 • Když radostně dáváme a vděčně přijímáme, každý je požehnán. Maya Angelou
 • Vděčnost je nejzdravější ze všech lidských emocí. Čím více vyjádříte vděčnost za to, co máte, tím pravděpodobněji budete mít ještě více, za co budete vděční. Zig Ziglar
 • Přemýšlejte o svých současných požehnáních – kterých má každý člověk mnoho – ne o svých minulých neštěstích, z nichž mají všichni lidé nějaké. Charles Dickens
 • Pokud někdo není vděčný za to, co má, pravděpodobně nebude vděčný za to, co dostane. Frank A. Clark
 • Je to legrační věc na životě, jakmile si začnete všímat věcí, za které jste vděční, začnete ztrácet ze zřetele věci, které vám chybí. Německo Kent
 • Než vstanu z postele, poděkuji. Vím, jak důležité je být vděčný. Al Jarreau
 • Cokoli mi život přinese, přijmu to a budu za to také vděčný. Tom Felton