Hledáte sladké výročí přání poslat svému drahému muži? Máme jich tu tunu, kterou můžete volně použít k připomenutí tohoto zvláštního dne.

Váš chlap by se určitě cítil šťastný, kdyby od vás obdržel některá z následujících srdečných slov.


Obsah

 • narozeniny citáty kmotra
  • 1 všechno nejlepší k narozeninám, manžel!
  • 2 výroční citace pro manžela
  • 3 šťastné výročí obrázky pro manžela
  • 4 výroční citace pro přítele

  Všechno nejlepší, manžel!

  • Doufám, že v posledních letech jsem tě udělal tak šťastným a hrdým, jako jsi mě udělal. Všechno nejlepší, miláčku.
  • Děkuji vám za obsazení všech rolí nezbytných pro úspěšné uzavření tohoto manželství. Toto výročí je potvrzením vaší odbornosti jako manžela a otce.
  • Děkuji vám za schopnost vyvolat úsměv i v nejtemnějších situacích. Je mi požehnáno, že mám tvou lásku jako nedílnou součást mého života.
  • Dnes je každoroční svátek, na kterém oslavuji, že mám nejmilejšího manžela na Zemi!
  • Může být dnes ten, kde zažijete radost a hrdost na lásku, která vytvořila zbožňující rodinu!
  • Dnes je milníkem v partnerství, které definuje můj život, a jsem vděčný za to, že mám tak milujícího a oddaného společníka, který nazývá můj vlastní.
  • Můj závazek vůči vám je stejně pevný jako v den, kdy jsme se vzali. Kéž vám Bůh žehná za to, že jste dodrželi všechna moje vznešená očekávání!

  Život s vámi je krásný sen.

  • Vy a já vytváříme perfektní kombinaci. Děkuji, že jsi slaninou na mých vejcích!
  • Dnes se těšíme, že se největší investice našeho života skutečně vyplatila! Miluji tě a chci, abys věděl, že budu vždy tam, abych ti pomohl, můj drahý manžel.
  • Zlato, děkuji, že jsi dal 'významné' do 'druhého'. Jste muž, na který jsem hrdý, že mohu zavolat svému manželovi i dnes!
  • Nejste jen muž domu, ale také muž mého srdce. Jsem více než vděčný za vaši nekonečnou produktivitu a věrnost v průběhu let.

  Šťastné výročí. Pojďme slavit.

  • Jsem hrdý na to, že mohu sloužit poctě, že jsem druhou polovinou tak velkolepého muže!
  • Miláčku, děkuji, že jsi mým spoluhráčem ve hře života. Můžeme spolu ještě mnoho let společně provozovat tuto nádhernou franšízu, kterou nazýváme rodinou!
  • Toto manželství vytvořilo základ pro věčné štěstí v mém životě. Kéž bychom měli tu čest s mnoha dalšími lety, kdy jsme se navzájem objali v milujících náručí.
  • Nic v tomto vesmíru nemůže zlomit milující pouto, které drží toto spojení pohromadě. Šťastné výročí, má lásko.
  • Jak roky plynou, může naše unie být stále silnější a naše láska roste ještě výš než nejvyšší hora ve vesmíru!
  • Dosáhli jsme dne, kdy se celá rodina shromažďuje, aby oslavila naši lásku, a já jsem rád, že jsme to tu oba udělali v dobrém zdraví a velké radosti!
  • Děkuji, že jste nejen manželem, ale také přítelem, někoho, koho se stále vážně těším na utrácení každý den, opravdu zbytek mého života.

  Šťastné výročí.

  • I kdybych se zeptal dnes, udělal bych ti všechny své sliby znovu, protože mít tebe jako svého manžela je jediné štěstí, které v tomto vesmíru potřebuji. Všechno nejlepší, miláčku.
  • Jsi srdce, duše a páteř této rodiny. Všichni vás milujeme, drahá, a především vám přeji popřát blažené výročí.
  • V den, kdy jsme se poprvé setkali, jsem si o mnoho let později nepředstavoval tolik, že bych s radostí oslavoval úspěšný celoživotní vztah s vámi!
  • Dokud žiji, vždycky děkuji Bohu za to, že mi dal někoho tak fenomenálního jako ty, na kterého se můžu spolehnout. Každý den, kdy jsem se vzbudil ve vašich pažích, je důvod k oslavě!

  Můj život s vámi je jako krásný sen.

  • Být ženatý s vámi je to nejsladší úkol, jaký jsem kdy provedl. Šťastné výročí, má lásko.
  • Dal jsem veškerou lásku, kterou jsem mohl shromáždit - a desetkrát jsem ji přijal. Vystřihněte mého milujícího manžela na toto krásné výročí našeho legendárního spojení!
  • Vy a já jsme tvořili super pár, jako Batman a Catwoman. Děkuji, že jsi můj hrdina!
  • Babe, nejsi jen králem této domácnosti, ale také králem mého srdce. Kéž vaše vláda bude trvat ještě mnoho dalších let!

  Miluji tě celým svým srdcem. Šťastné výročí.

  • Je to víc než jen oslava našeho sňatku, ale také dosažení něčeho, o čem nikdo myslel, že není možné. Svůj den věnuji úplně a úplně tobě, má lásko.
  • Je to den, který si pamatuje nejen krásné časy minulosti, ale ještě lepší dny, které leží před námi. Děkuji vám za to, že jste věrný cestovatel!
  • Mé srdce vám děkuje ze své nejhlubší části nejen za výchovu krásných dětí, ale také za pomoc při pěstování tohoto manželství v instituci hodnou závisti. Budu vždy po tvém boku, dokonce až do mého umírajícího dechu.
  • Toto je můj nejoblíbenější den v roce, nikoliv svátek, který jsme k nám přinutili, ale ten, který jsme skutečně vydělali. Může naše unie být ještě silnější a radostnější v průběhu let!
  • Naše láska se vyvinula a vydržela zkoušku času. Děkujeme, že jste perfektním partnerem na této cestě, kterou nazýváme životem.
  • Buďte si jistí, že ve mně vždy budete mít celoživotního obdivovatele! Jděte tam a pokračujte, abych byl hrdý, drahý.
  • Mít vás jako manžela je privilegium, které si vždy vážím, a dnes jsem nadšený, že mám příležitost to oficiálně uznat!
  • Děkujeme za sdílení vzájemného porozumění tomu, jak důležitý a požehnaný je tento vztah. Vždy tě budu milovat!
  • Obdiv a úcta jsou tak silná slova, ale přesně popisují, jak se k tobě cítím, zlato. Toto výročí je důkazem vašeho věčného nasazení naší rodině.
  • Tato rodina neudělá nic jiného, ​​než bude nadále prosperovat ve velké radosti pod vaším vedením a vedením, a dnes byla vyhrazena na oslavu této skutečnosti!
  • Před mnoha lety jsem byl tvou láskou udeřen a ta úcta ještě musí utéct. Všechno nejlepší, miláčku.
  • Máme vztah, který vzdoruje logice, protože moje láska k vám roste každý den. Ale dost sladké řeči - teď pojďme na naši drážku!

  Budu tě vždy milovat celým svým srdcem. Šťastné výročí.

  Výroční citace pro manžela

  • Přeji mému drahému muži hodně štěstí Jste nejsilnější, ale nejlaskavější muž, kterého jsem kdy poznal! Mám štěstí, že jsem tvou ženou!
  • Všechno nejlepší, manžel! Úcta, kterou mi dáte, a láska a pozornost, kterou věnujete našim dětem, naplňuje mé srdce vděčností za vás!
  • Dnes oslavujeme den, kdy jsme se stali manželem! Nikdy by se mi nesnilo, že se setkám a vezmu si muže, který je ztělesněním odvahy! Každý den mě vaše nebojácnost tlačí k tomu, abych byla lepší osobou tím, že půjdu po tom, co chci, a nenechám nic, aby mě zastavilo. Všechno nejlepší, miláčku!
  • Manžel, jste důstojný a charismatický muž! Držíte hlavu vzhůru, protože jste si vědomi své velikosti! Stát se vaší ženou bylo nejchytřejší akcí, jakou jsem kdy podnikl! Šťastné výročí!
  • Berouce na vědomí den, kdy jsme se vzali a připomněli mi, jak jsem požehnaný, že mám manžela jako ty! Jste morální a spravedliví! Všechno nejlepší k výročí muže vysoké postavy!
  • Všechno nejlepší k mému fantastickému manželovi! Není dost slov, které by popisovaly, jak velká je pro tebe moje láska! Naše unie slouží pouze k prohloubení a posílení toho, co je v mém srdci!
  • Přeji muži, kterého jsem si vzal, radostné, výročí svatby! Váš soucit a oddanost je zodpovědná za hloubku mé lásky k vám! Jste opravdu nesobeckí a zasloužíte si reciproční za vše, co jste mi dali!
  • Šťastné výročí svatby! Manžele, když v mém životě je chaos, tvá přítomnost mě uklidňuje a povzbuzuje mě, abych se soustředil na to, co musím udělat. Inspiruješ mě a má láska k tobě je nekonečná!
  • Všechno nejlepší k muži, který mě nechává v úžasu! Manžel, tvoje dávající povaha a nekonečná náklonnost ke mně jsou ohromující!
  • Manžel, může být den našich svateb v našich myslích velký! Můžeme se radovat s vědomím, že máme pro sebe to pravé!

  Šťastný výročí obrázky pro manžela

  Chci s tebou zestárnout.

 • význam citátů lásky

 • Miloval jsem tě, miluju tě. Vždy mít, vždy bude.


  Šťastné výročí.


  Šťastné výročí.


  Šťastné výročí.


  Všechno nejlepší k mému jednomu a jedinému.

  Výroční citace pro přítele

  • Všechno nejlepší k výročí nejúžasnějšího přítele na Zemi! Můj milý, hezký miláčku. Nemohu ti dost poděkovat, že jsi z mě udělal nejšťastnější a nejšťastnější přítelkyni ve vesmíru.
  • Přeji nejšťastnějšímu ze šťastných výročí mému starostlivému a milujícímu příteli. Babe, nechť nás dnes požehná spolu s věčností. Miluji tě moc.
  • Šťastné výročí, má lásko. Kéž Bůh i nadále žehná a chrání náš úžasný vztah. Miluji tě.
  • Zlato, děkuji, že jsi věčné slunce na mém nebi. Kéž tato úžasná láska, kterou sdílíme poslední, dokud naše srdce nepřestane bít.
  • Na naše výročí vám chci poděkovat za to, že nejste nic jiného než VY. Modlím se, aby Bůh požehnal tento vztah a učinil ho věčným.
  • Dokud se v tomto světě budeme mít, štěstí bude vždy na naší straně.
  • Může být štěstí vždy ve vašem srdci, protože je nejsladším přítelem na světě. Zasloužíš si to.
  • Říká se, že na tomto světě nemůže být nic dokonalého. Myslím, že to říkají, protože neviděli náš fenomenální vztah. Babe, děkuji za lásku, kterou sdílíme nejkrásnější věc ve vesmíru.

  Nejlepší světový přítel.

 • přání k narozeninám pro dospívající dívky
  • Všechno nejlepší, miláčku. Nepřeji nám nic jiného než skvělý a naprosto šťastný život dopředu. Nic na tomto světě mě nešťastnější než skutečnost, že jsem vaše přítelkyně a vy jste můj přítel.
  • Být v tomto úžasném vztahu s vámi učinil můj svět nekonečný čas šťastnějším a pestřejším, než jsem kdy mohl popsat. Děkuji, že jste se ke mně chovali jako k královně.
  • Když přemýšlíme o sladkých a nádherných vzpomínkách, které jsme v průběhu let sdíleli, nemohu dostatečně poděkovat svým šťastným hvězdám, že nás spojili.
  • Všechno nejlepší k výročí vítěze ceny za nejlepšího přítele na světě! Kéž vám Bůh žehná, že mě nechal ochutnat pravé štěstí.
  • Být tvou přítelkyní mi můj život sladší než veškerý med ve vesmíru.
  • Zlato, v anglickém slovníku je jen jedno slovo, které mohu použít při popisu vás. Fenomenální. Jste naprosto fenomenální ve všech ohledech, na kterých mi záleží. Jsem tak šťastný, že držíme jediné klíče k sobě navzájem.
  • Jsi nejsladší milostná píseň mého života.
  • V tomto světě jsou miliardy lidí, ale moje oči vidí jen vás, protože vaše duše zpívá píseň, kterou slyší jen moje. Celé mé přání srdce a duše je milovat vás a stárnout s vámi. Nechť je naše výročí nejen směšně šťastné, ale také požehnané.
  • Na tomto světě není nic víc, co jsem miloval víc, než abych byl tvou přítelkyní. Děkuji, že jsi můj přítel, můj nejlepší přítel a můj anděl.
  • Nejlepší den v mém životě je dnes, protože dnes je den, kdy jsme se já a já oficiálně stali nejsladší pár ve vesmíru. Všechno nejlepší k výročí nejcennějšího člověka v mém životě.

  K mé lásce, šťastné výročí.

  • Tady je další nebeský rok, kdy byla přítelkyní nejúžasnějšího přítele na planetě. Kéž se splní všechny naše sny a touhy.
  • Jsi nejkrásnější milostný příběh mého života. Cítím se víc požehnán, že tě mám, než cítím, že mám život. Všechno nejlepší k narozeninám, má lásko, a děkuji vám za gazillion krát za to, že se cítím zbrusu nový každý den.
  • Jste důvod, proč jsme nejroztomilejší a nejšťastnější pár na světě. Kéž Pán navždy září své úžasné světlo na naši unii.
  • V tomto životě existuje pouze jeden zdroj pravého štěstí a já toto místo nalézám ve vašich milujících pažích. Děkuji, že jsi mi dal milostný příběh, o kterém mnozí sní, ale nikdy nedostane.
  • K našemu výročí, jen chci, abyste věděli, že nádherná láska, kterou sdílíme, pro mě není jen vzácným darem. To je moje všechno. Je to celý můj život. Proto vás nikdy nemůžu přestat milovat.
  • Kdyby mi Bůh dal po celou dobu na světě, abych napsal, proč tě tak moc miluji, stále bych neměl dost času na to, abych zapsal všechny úžasné důvody, které mé srdce bije jen pro tebe.
  • Děkuji vám za všechny obrovské oběti, které jste udělali, abyste zajistili, že náš vztah zůstane nejsladší na světě. Nemohl jsem si přát lepšího přítele.

  Visím na tobě.

  • Všechno nejlepší k výročí mé nádherné duše, která mě činí šťastným, že jsem naživu. Moje milá láska, v tento náš zvláštní den, mohou na náš vztah dopadnout sprchy požehnání a zaplavit je, abychom mohli znát štěstí po všechny dny našeho života.
  • Přeji velmi báječné výročí králi mého srdce. Nejdražší, náš vztah je nejkrásnější dobrodružství mého života. Děkuji vám za to, že jste nejsladší a nejstarostlivější osobou, jakou jsem kdy poznal.
  • Přeji svému miláčkovi super výročí šťastného výročí. Babe, mohou být roky před námi stejně krásné jako slunce, které svítí na náš krásný vztah.
  • Štěstí bylo v mém světě cizí. Od chvíle, kdy jste přišel do mého života, však štěstí nazývá můj svět trvalým domovem. Na výročí naší lásky vám děkuji za to, že jste do mého života přivedli blázny blaženosti. Kéž spolu máme dlouhý a šťastný život.
  • Může štěstí následovat náš krásný milostný příběh až do konce času.
  • Všechno nejlepší, miláčku. Kéž se vám nezměřitelná radost, kterou vaše láska přináší do mé duše, vrátí milionkrát. Miluji tě tolik, můj králi.
  • Přeji požehnanému a slavnému výročí jedinému milostnému životu. Nikdo mi nikdy nemůže zaujmout místo v mém srdci, protože mě nikdo nemůže nutit, abych se cítil tak úžasně, jak mě cítíš.
  • Posílám moji nejhlubší lásku a nejteplejší přání na můj srdeční rytmus k našemu výročí. Babe, oslav tento krásný den s vědomím, že moje láska k tobě je jediná nekonečná věc v tomto vesmíru.
  • V tento den, kdy oficiálně slavíme naši lásku, ať Bůh žehná naší unii s mimořádně dlouhým životem a neomezeným štěstím. Přeji vám šťastné a nezapomenutelné výročí.